Bezpieczeństwo dzięki ochronie przeciwpożarowej

W ochronie przeciwpożarowej ważne jest, aby pracować zgodnie z przepisami – i móc to udowodnić. Pomóc w tym może Menadżer zarządzania dokumentacją przepustów ogniochronnych, tak jak w jednym z dużych projektów w Szczecinie.

Widok na nowe centrum handlowe i hotelowe Posejdon z panoramą miasta Setttin o wschodzie słońca

Wrzesień 2019  I  4 minuty  I  ochrona przeciwpożarowa

 

Skutki poważnego pożaru są druzgocące. W samych Niemczech straty sięgają około 6 miliardów euro rocznie.

Pożary niszczą codzienne źródła utrzymania i zabierają ludzkie życie. Centrum Statystyki Pożarnej CTIF rejestruje rocznie w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Polsce około 770 000 pożarów i 1400 zgonów.

Środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego od zarania dziejów

Widok płonącej katedry Notre Dame w Paryżu przypomniał nam boleśnie, jak szybko ogień może wymknąć się spod kontroli. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar nie mógł rozprzestrzenić się na okoliczne budynki – a jest to zagrożenie, które przez wieki wielokrotnie niszczyło całe dzielnice w miastach takich jak Paryż czy Londyn.

Oczywiście ogień nie stał się zagrożeniem dopiero od chwili, gdy człowiek zamieszkał w miastach. Historia systematycznej ochrony przeciwpożarowej zaczęła się wraz z planowaniem urbanistycznym. Już w antycznym Rzymie istniała straż pożarna. Właścicieli budynków i mieszkańców już wtedy obowiązywały przepisy: obowiązek posiadania w domu skórzanych wiader lub kara, jeśli nie brało się udziału w gaszeniu pożaru, która wynosiła w przeliczeniu na dzisiejsze realia około 14.000 euro. W średniowieczu zaczęto również wdrażać działania konstrukcyjne. I tak na przykład w wielu miastach zakazano krycia dachów słomą. 

 

Współczesna konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa

W dzisiejszych czasach liczba pożarów na świecie liczona jest w milionach rocznie. Przyczyn wybuchu pożaru w domach, budynkach użyteczności publicznej lub zakładach przemysłowych jest dziś więcej niż w poprzednich stuleciach. 

Zaliczają się do nich: błędy zasilania, praca niosąca ze sobą ryzyko pożaru, nieostrożność przy obsłudze urządzeń lub przegrzanie sprzętu gorszej jakości. Z tego powodu ochrona przeciwpożarowa jest dziś uwzględniana już na etapie projektowania budynków. Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa w Europie obejmuje m.in. materiały budowlane, podzespoły i planowanie dróg ewakuacyjnych wraz z systemami gaśniczymi. Uzyskanie stuprocentowej pewności uniknięcia pożaru w budynku nie jest możliwe. Z tego względu najwyższy priorytet ma ograniczenie szkód w przypadku pożaru. Życie i zdrowie dotkniętych nim osób musi być chronione tak samo, jak dobra materialne.  

W tym celu w większości krajów europejskich opracowano normy dla budynków użyteczności publicznej. Zasadnicze znaczenie ma zachowanie pełnej funkcjonalności systemów przeciwpożarowych i instalacji tryskaczowych, oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz zabezpieczenia wszystkich przepustów kablowych i rur w przypadku pożaru. Nie dotyczy to tylko nowego budynku, ale także całego okresu jego eksploatacji. W przypadku nieprzestrzegania zwyczajowych krajowych norm i przepisów, właściciel budynku będzie podlegał surowym karom.

 

Właściwa ochrona przeciwpożarowa musi być udokumentowana

Lokalne przepisy bezpieczeństwa pożarowego i międzynarodowe standardy zalecają regularne kontrole funkcjonalności rozwiązań przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej. Kontrola i ewentualnie modernizacja środków ochrony przeciwpożarowej podczas przebudowy, remontów lub zmian w użytkowaniu budynków są również regulowane przez prawo.

Niezbędna jest kompleksowa dokumentacja. W razie pożaru chroni właściciela budynku przed konsekwencjami prawnymi i pomaga administratorowi budynku w utrzymaniu funkcjonalności biernych środków ochrony przeciwpożarowej i ich zgodności z aktualnymi przepisami.

Niezbędna jest kompleksowa dokumentacja. W razie pożaru chroni właściciela budynku przed konsekwencjami prawnymi i pomaga administratorowi budynku w utrzymaniu funkcjonalności biernych środków ochrony przeciwpożarowej i ich zgodności z aktualnymi przepisami.

Menadżer zarządzania dokumentacją przepustów ogniochronnych Hilti CFS-DM wspiera bezpieczeństwo i pomaga w dokumentowaniu konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej w Twoim projekcie: od etapu planowania, przez realizację, aż po inspekcję i doposażenie budynku.  Oprogramowanie jest udostępniane za pośrednictwem Hilti Cloud, więc wszystkie wymagane dokumenty są zawsze dostępne na placu budowy. Zastosowania można w łatwy sposób udokumentować, robiąc zdjęcie swoim smartfonem. Oprogramowanie wspiera kompleksowymi raportami projektantów, kierownictwo budowy i inwestorów. Przygotowanie do kontroli eksperta ds. ochrony przeciwpożarowej jest więc równie łatwe, co udokumentowanie zastosowanych środków ochrony przeciwpożarowej wobec organów administracyjnych. 

PIERWSZORZĘDNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA POSEJDONA

Kompleksowa dokumentacja przeciwpożarowa w prestiżowym obiekcie w Szczecinie

Elektro-BUD, największy wykonawca w zakresie elektryki w województwie zachodniopomorskim, uczestniczy w budowie „Centrum biurowo-konferencyjnego i hotelowego POSEJDON“ w Szczecinie. Budynek będzie składał się z dwóch hoteli, strefy biurowej oraz powierzchni handlowo-usługowej. Jest to model budynku o niskim zużyciu energii (NZEB - budynek o niemal zerowej emisji). Już z założenia spełnia przyszłe, surowsze normy, które będą obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2021 r.

Tak duży projekt stawia przed dostawcą usług komunikacyjnych wiele wyzwań - jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, do wykonania jest ponad 2000 przepustów kablowych. W kwestii bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Elektro-BUD od samego początku stawia na jakość. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami przeciwpożarowymi, Elektro-BUD stosuje produkty przeciwpożarowe Hilti. Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie dokumentacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W Elektro-BUD zdecydowano się na Menadżera zarządzania dokumentacją przepustów ogniochronnych Hilti. Oprogramowanie to pomaga firmie z sukcesem przejść kontrolę budynku, wykonywaną przez inspektorów straży pożarnej. Głównym argumentem jest jednak to, że Menadżer Zarządzania Dokumentacją ochrony przeciwpożarowej Hilti pozwala firmie Elektro-BUD zaoszczędzić czas i pieniądze. Oprogramowanie jest niezawodne, łatwe w użyciu i umożliwia realizację prac w oparciu o aprobatę i zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2019 r.

 

To także może Cię zainteresować

Doskonalenie kotew w laboratorium chemicznym

Wrzesień 2019  I  3 minuty  I  technologia kołków, kompetencje

Od badań do produkcji, tak powstają w Hilti kotwy chemiczne.

Czytaj więcej

Wyższe kompetencje, wyższy poziom bezpieczeństwa

Wrzesień 2019  I  2 minuty  I  szkolenia

Szkolenie użytkowników minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Czytaj więcej

Planowanie prac? Najlepiej cyfrowo

Wrzesień 2019  I  4 minuty  I  logistyka, cyfryzacja

Droga od produkcji, przez centra dystrybucyjne do miejsca użytkowania towarów jest zatem całkowicie cyfrowa.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 

Dbamy o to, by zwiększać bezpieczeństwo na placu budowy, a także wydajność prowadzonych tam prac

Czytaj więcej