SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Budowanie lepszej przyszłości

Hilti social responsibility

W Hilti wierzymy, że przedsiębiorczość i społeczna odpowiedzialność biznesu (działania CSR) nie muszą się wykluczać.

Takie podejście to zasługa Martina Hilti - założyciela naszej firmy. Rodzina Hilti od samego początku istnienia firmy angażowała się w różne akcje dobroczynne, inspirując w ten sposób swoich pracowników.

Z chęcią wspieramy działania, które przyczyniają się do budowania lepszej przyszłości. Nasza aktywność jest zauważalna we wszystkich miejscach, gdzie Hilti  prowadzi obecnie działalność - czyli w ponad 120 krajach.

Chcemy pomagać ludziom budować lepszą przyszłość. Zamiast oferować im gotowe rozwiązania uczymy ich przedsiębiorczości. Tym sposobem przyczyniamy się do faktycznej i trwałej poprawy ich życia. 

DOTACJE I SPONSORING

Wspieramy organizacje i projekty o charakterze non-profit, które przyczyniają się do poprawy relacji społecznych i integracji międzykulturowej.  

Koncentrujemy się na inwestycjach w edukację, naukę, kulturę i sztukę oraz akcje społeczne.

ZAANGAŻOWANIE CZŁONKÓW NASZEGO ZESPOŁU

Hilti team members' commitment

Pracownicy Hilti biorą udział w rozmaitych akcjach charytatywnych: przeprowadzają remonty, zakładają ogrody i troszczą się o zieleń w parkach. Wszystkie tego rodzaju działania sprawiają, że świat wokół nas staje się lepszy.

Na tym jednak nie koniec. W sytuacjach kryzysowych, takich jak huragany czy trzęsienia ziemi członkowie globalnego zespołu niosą pomoc ofiarom katastrof. Wielokrotnie odwiedzamy też miejsca dotknięte klęskami żywiołowymi, żeby pomagać potrzebującym.

Za organizację takich akcji są odpowiedzialne nasze biura lokalne, które blisko współpracują z Fundacją Hilti.

FUNDACJA HILTI

W 1996 r. fundusz Martin Hilti Family Trust powołał do życia Fundację Hilti.

Jej celem jest poprawa jakości życia osób, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie fundacji polega przede wszystkim na mobilizowaniu jej podopiecznych do tego, by uczyli się radzić sobie we współczesnych realiach.

Fundacja Hilti wspiera też organizacje, które wnoszą znaczący wkład finansowy i merytoryczny w rozwiązywanie problemów społecznych.

Fundacja koncentruje się na sześciu obszarach działania:

  • Ekonomiczne budownictwo mieszkaniowe
  • Poprawa relacji społecznych
  • Kultura, nauka i edukacja
  • Niesienie pomocy w przypadku katastrof
  • Szkolenia i kształcenie zawodowe
  • Rozwój przedsiębiorczości społecznej

Dowiedz się więcej

WIĘCEJ O NAS

Społeczna odpowiedzialność Hilti

ŚRODOWISKO

Dowiedz się więcej
Zasady polityki zgodności Hilti

ZASADY POLITYKI ZGODNOŚCI

Dowiedz się więcej
Nadrzędny cel i wartości Hilti

NADRZĘDNY CEL I WARTOŚCI

Dowiedz się więcej