Zrównoważony Rozwój

Znajdowanie rozwiązań dla budowania lepszej przyszłości

Środowisko. Ludzie. Społeczeństwo.

Mamy wspólny cel: działać w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy tworzyć świat mniej obciążony wpływem branży budowlanej - taki, który jest bezpieczniejszy i zdrowszy dla wszystkich i który zyskuje dzięki pozytywnemu zaangażowaniu w działania społeczne. Możemy pomóc branży budowlanej w byciu bardziej zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniając jej długofalowy sukces, poprzez realizację strategii biznesowych, które cenią zdrowie naszego środowiska, naszych ludzi i naszego społeczeństwa, tak samo jak czynniki ekonomiczne.

Zapoznaj się z naszym raportem o zrównoważonym rozwoju w wersji Angielskiej

NASZA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OPARTA NA TRZECH FILARACH

W Hilti chcemy przyczyniać się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata poprzez prowadzenie działalności w sposób mniej obciążający środowisko, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie oraz wkład w rozwiązywanie problemów społecznych na świecie. Nasz długofalowy sukces może zapewnić jedynie strategia biznesowa, w której równą wagę przywiązujemy do aspektów związanych ze środowiskiem, ludźmi i społeczeństwem.

Środowisko

Możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko. Pracujemy nad tym, aby stać się neutralnym pod względem emisji CO2 do 2023 roku i być liderem w branży w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej, dzięki czemu będziemy mogli w bardziej odpowiedzialny sposób wykorzystywać zasoby.

Ludzie

Bezpieczniejszy i zdrowszy przemysł przynosi korzyści nam wszystkim. Dbamy o dobre samopoczucie naszych pracowników i możemy pomóc Ci w znalezieniu rozwiązań, które nadają priorytet zdrowiu i bezpieczeństwu w Twoich budynkach i miejscach pracy.

Społeczeństwo

Poprzez zaangażowanie w budowę lepszego społeczeństwa i przestrzeganie wysokich standardów etycznych w branży budowlanej możemy dokonać pozytywnych zmian zarówno tam, gdzie mieszkamy i pracujemy, i nie tylko.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ A NASZE DZIAŁANIA

Please enter alternative text here (optional)

Dzięki naszym trzem filarom zrównoważonego rozwoju, czyli strategicznym obszarom działania, pracujemy nad osiągnięciem następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

ODKRYJ SPOSOBY NA PRACĘ W ZGODZIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Umożliwiaj projektowanie bezpiecznych budynków

Projektuj bezpieczniejsze, zgodne z przepisami budynki, stosując innowacyjne systemy kotew, rozwiązania przeciwpożarowe, oprogramowanie inżynierskie i procesy BIM. Aby pomóc Ci w identyfikacji problemów związanych z bezpieczeństwem, nasi inżynierowie pracujący w terenie oferują oceny techniczne. A wysoką jakość instalacji można osiągnąć dzięki naszym szkoleniom online lub stacjonarnym oraz systemom testowania na miejscu.

Dowiedz się więcej 

Postaw na dobre samopoczucie i bezpieczeństwo prac

Umożliwiaj praktycznie bezpyłowe miejsca pracy dzięki systemom usuwania pyłu i narzędziom mocującym, które zastępują wiercenie. Zapobiegaj urazom, zmęczeniu i brakom pracowników w miejscu pracy dzięki narzędziom odpornym na odbicia i redukującym drgania, systemom wspomagającym pracę człowieka (Exoszkielet), które pomagają w ciężkich pracach, oraz półautonomicznym robotom (Jaibot), które wykonują powtarzalne zadania związane z wierceniem.

Dowiedz się więcej

Rating Ecovadis

Fundacja Hilti