Identyfikacja użytkownika oraz ochrona hasła

Identyfikator użytkownika Hilti oraz hasło są traktowane jako dane osobowe oraz są poufne. W celu identyfikacji użytkownika, możesz również użyć identyfikatora Apple Touch ID zgodnie z wskazówkami i zaleceniami udostępnianymi przez Apple czasowo. Pamiętaj, że w takim przypadku informacje o Twoim odcisku palca są szyfrowane, przechowywane tylko na Twoim urządzeniu i chronione kluczem dostępnym tylko za pośrednictwem architektury Secure Enclave. Dane Twojego odcisku palca są używane jedynie przez Secure Enclave do porównania Twojego odcisku z zarejestrowanymi informacjami. Nie można uzyskać do niego dostępu przez system operacyjny na urządzeniu ani przez działające na urządzeniu aplikacje.  Nigdy nie jest przechowywany na serwerach Apple, nigdy nie jest uwzględniany w kopiach zapasowych tworzonych w usłudze iCloud ani w żadnym innym miejscu. Nie można go wykorzystać do porównywania z innymi bazami danych o odciskach palców.

Przenoszenie lub udostępnianie Twoich danych identyfikacyjnych użytkownika i hasła jest ściśle zabronione. Każde naruszenie tego zakazu spowoduje natychmiastowe usunięcie dostępu do strony internetowej Hilti, a także będzie skutkowało powstaniem Twojej odpowiedzialności wobec Hilti za wszelkie szkody wynikające z takiego naruszenia. Obowiązkiem użytkownika jest ochrona hasła aktywacyjnego przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie zmiany dokonane w Twoich danych identyfikacyjnych użytkownika i hasła.