WYŻSZE KOMPETENCJE, WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Szkolenie użytkowników minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych

Mężczyźni na zewnątrz w Hilti Training

Wrzesień 2019  I  2 minuty  I  szkolenia

 

Hilti oferuje szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, techniki kotwienia i wklejanych prętów zbrojeniowych. Szkolenia te mają  zapewnić bezbłędny, produktywny postęp prac i zminimalizować konsekwencje prawne wynikające z reklamacji z tytułu wad.

10 do 12 tygodni – według aktualnych sondaży, tyle właśnie średnio czeka inwestor na dekarza, murarza lub elektryka. Podobnie jest w przypadku innych branż budowlanych. Oczywiście jest to spowodowane choćby boomem budowlanym ostatnich lat. Kolejnym ważnym czynnikiem jest ogromny niedobór wykwalifikowanych pracowników, na który branża budowlana skarży się od wielu lat. Z jednej strony, pomimo stosunkowo dobrego wynagrodzenia oferowanego stażystom, szkolenia w branży budowlanej nie mają zbyt pozytywnego wizerunku. Z drugiej strony aspekt „szkolenia i edukacja“ jest zdecydowanie niedoceniony. Wyszkoleni pracownicy są bardzo poszukiwani. Niemniej jednak rzadko oferuje się im kontynuację szkoleń lub pogłębianie wiedzy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja pracowników niewykwalifikowanych. Z uwagi na brak czasu i finansów, często po pierwszym szkoleniu nie otrzymują oni dalszych szkoleń specjalistycznych. To, co od dawna było traktowane jako zbędne, skutkuje dziś brakiem możliwości pełnego wykorzystywania ​​potencjału produktywności.

Dwóch mężczyzn w rozmowie

Mieszanka wybuchowa: ograniczone kompetencje i presja czasu

W efekcie końcowym, niewykwalifikowani lub niewykształceni pracownicy pracują wolniej i mniej wydajnie niż koledzy, którzy opanowali i zgłębili tajniki nowych, wydajnych rozwiązań.

Popełniają więcej błędów w doborze produktów na  poszczególnych etapach pracy i wymagają intensywniejszego nadzoru ze strony brygadzisty lub kierownika budowy. To z kolei prowadzi do niskiej produktywności, co jest kolejnym problem w branży budowlanej. Ponieważ tam, gdzie inne gałęzie przemysłu od dawna notują ogromne wzrosty wydajności dzięki zautomatyzowanym procesom, przemysł budowlany wciąż pozostaje daleko w tyle. Dzieje się tak również dlatego, że pracownicy z różnych pokoleń działają w różny sposób.

Dobre techniczne szkolenia i seminaria pomagają zdobyć niezbędną wiedzę, aby uniknąć ryzyka.

„Aby nadążyć za rozwojem demograficznym swoich pracowników, firmy inżynieryjne i budowlane muszą dostosować się do nowych metod pracy“. KPMG, Global Construction Survey 2017

Jednakże liczba zleceń jest nadal duża. Priorytetem jest więc szybki postęp prac, a to z kolei zwiększa presję wobec pracowników. Pracownicy – aby zaoszczędzić czas – pracują niestarannie i popełniają błędy. Oczywiście dotyczy to w jeszcze większym stopniu pracowników niewykwalifikowanych. I nagle okazuje się, że firmie wykonawczej grozi reklamacja z tytułu wad. Dobre techniczne szkolenia i seminaria pomagają zdobyć niezbędną wiedzę, aby uniknąć ryzyka. Ponieważ zaczynają się od tego obszaru, w którym pojawia się ryzyko, czyli wiedzy i kompetencji pracowników.

Atrakcyjność / Produktywność / Minimalizacja ryzyka

Dwóch mężczyzn na placu budowy

Szkolenie techniczne sprawiają, że firma staje się atrakcyjna jako pracodawca

Według badania KPMG z 2017 roku, 37% pracowników w branży budowlanej to millenialsi, czyli osoby urodzone w latach 1980-1994. Wrośli w świat cyfryzacji i chcą więcej od swojego pracodawcy niż tylko wynagrodzenia. Postrzegają oni szkolenia, budowanie kompetencji i własne obszary odpowiedzialności jako równie ważne. Także ich starsi koledzy (około 40%) chcieliby uczestniczyć w wartościowych seminariach, aby odświeżyć swoją wiedzę. Dla nich istotna jest różnorodność w pracy.

Nie należy lekceważyć faktu, że relacje między pracodawcą a pracownikiem ulegają zmianie. Ci, którzy urodzili się przed 1961 rokiem wychodzili z założenia, że ich cała kariera zawodowa będzie związana z jedną firmą, którą będą mogli współtworzyć. Natomiast osoby urodzone po roku 1961 identyfikują się bardziej z zawodem niż z przedsiębiorstwem. Z kolei millenialsi Y pracują „z“ organizacjami, ale nie „dla“ nich. Chęć do kontynuowania nauki ma więc podłoże osobiste. 

Regularne szkolenia i seminaria pomagają zdobywać umiejętności do nowych zadań i pogłębiać wiedzę. To zwiększa poziom zadowolenia pracowników.

Zastosowanie kamień ogniotrwały do ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia techniczne i szkolenia dla użytkowników zwiększają produktywność

Pracownik po prostu osadza kotwę rozporową za pomocą młotka i klucza francuskiego, zamiast odpowiedniego osadzaka. Jest to czasochłonne. Ponadto istnieje ryzyko, że kotwa się nie rozpręży całkowicie, a tym samym nie osiągnie obliczonej nośności. W najgorszym przypadku może dojść do załamania się konstrukcji.

Inny przykład: do zastosowania przeciwpożarowego, zespół montażowy używa rzekomo prawidłowej pianki, aby uniknąć czasochłonnej iniekcji żywicy. Ale produkt nie nadaje się do tego zastosowania. Teraz instalatorzy muszą zeskrobać pianę, użyć właściwej zaprawy, a presja czasu wciąż rośnie.

Takich czasochłonnych i kosztownych przeróbek można uniknąć dzięki solidnym, regularnym szkoleniom. Ponieważ każdy, kto pracuje we właściwy sposób, automatycznie pracuje wydajniej: z użyciem odpowiednich narzędzi, sprzętu i materiałów, dzięki którym praca jest efektywniejsza.

Człowiek z wyciskaczem

Szkolenia techniczne pomagają zminimalizować ryzyko prawne

Dokładne oczyszczenie wywierconego otworu, przestrzeganie instrukcji montażu lub wybór certyfikowanych produktów przeciwpożarowych zwiększa nie tylko wydajność. Zwiększa również bezpieczeństwo danego zastosowania. Każdy bowiem, kto świadomie lub w wyniku niewiedzy lekceważy zasadnicze elementy procesu pracy, ryzykuje zniszczeniem mocowań lub zabezpieczeń przeciwpożarowych. A to może mieć druzgocące konsekwencje dla firmy budowlanej odpowiedzialnej za budowę. 

Szkolenia i seminaria ukierunkowane na praktykę w połączeniu z fachową wiedzą i kompetencjami tworzą solidne podstawy uniknięcia zastrzeżeń i konsekwencji prawnych.

Mężczyźni podczas szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolimy instalatorów i monterów – w kompleksowy i kompetentny sposób, korzystając z długoletniego doświadczenia.

Pracownicy są wizytówką firmy, a ich praca – jej reklamą.

Szkolenia dla użytkowników zapewniają profesjonalne kompetencje i profesjonalny wizerunek w kontaktach z inwestorami, rzeczoznawcami i podwykonawcami. Dzięki certyfikowanym trenerom, wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy technicznej, Hilti oferuje szeroki zakres szkoleń, które zapewniają kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nowo nabytą lub odświeżoną wiedzę. Głównymi tematami są: bezpieczna ochrona przeciwpożarowa i zastosowanie odpowiednich kotew w zależności od branży. Jednak doświadczeni trenerzy z Hilti oferują również szkolenia poświęcone fachowemu montażowi wklejanych prętów zbrojeniowych, czy też efektywnemu wykorzystaniu technologii pomiarowej.

 

To także może Cię zainteresować

Kompozycja 4 rzeczy do ochrony przeciwpożarowej

4 najważniejsze rozwiązania przeciwpożarowe

Wrzesień 2019  I  3 minuty  I  ochrona przeciwpożarowa

Rozwiązania przeciwpożarowe Hilti – dla instalacji wykonanej zgodnie z przepisami.

Czytaj więcej
Skład 5 rzeczy dla bezpieczeństwa pracy

5 razy Hilti dla większego bezpieczeństwa

Wrzesień 2019  I  3 minuty  I  bezpieczeństwo pracy

Kwestia bezpieczeństwa pracy dotyczy wszystkich w branży budowlanej. Dzięki pięciu następującym produktom, technologiom i rozwiązaniom w zakresie oprogramowania będziesz mógł bezpiecznie wykonywać swoją codzienną pracę.

Czytaj więcej