NOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTU SYSTEMU ZAWIESI INSTALACYJNYCH

Zoptymalizowany proces budowy od początku do końca realizacji projektu przy wcześniejszym planowaniu

Zastosowanie projektu systemu zawiesi instalacyjnych wyposażenia techniczngo  budynków  różnych branż umożliwia odpowiednio wczesną optymalizację miejsca i montażu danej instalacji. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy nie mamy do dyspozycji zbyt wiele miejsca lub gdy zagęszczenie mediów jest zbyt duża. Planowanie przy pomocy BIM pomaga obniżyć koszty materiałowe i zoptymalizować procesy prefabrykacji i logistyki.

50 %

do
oszczędności kosztów materiałów

50 %

Oszczędność czasu budowy
w oparciu o prefabrykację

0 x

Decyzje techniczne na miejscu
w oparciu o wcześniejsze planowanie

4-6 tygodni

mniej
czas pracy

Korzyść, która przekonuje

Faza projektowania

 • Value Engineering (optymalizacja kosztów i czasu  montażu),
 • odpowiednio wczesne wykrywanie kolizji,
 •  projekt systemów zawiesi instalacyjnych w różnych branżach.
Dowiedz się więcej

Faza budowy

 • Prefabrykacja - przemyślana logistyka (np. Just in Time),
 • BIM-to-Field: Dokładny pomiar Cyfrowa dokumentacja,
 • weryfikacja.
Dowiedz się więcej

Weryfikacja

 • Field-to-BIM: Dokumentacja powykonawcza,
 •  zarządzanie obiektem.

 

Dowiedz się więcej

Faza projektowania

Optymalizacja twojego projektu z BIM i planowaniem na zasadzie End-to-End

Oszczędności dzięki standaryzacji podpór montażowych dla różnych branż

Dzięki modelowi BIM wszystkie instalacje techniczne  budynku są planowane centralnie przed rozpoczęciem budowy, w taki sposób, aby standaryzowane podpory montażowe były możliwe do zastosowania  dla wielu branż. Oszczędzasz materiał, unikasz improwizacji na miejscu i skracasz czas budowy.

Obiekty BIM

Inżynieria wartości – dla bezpieczniejszych i wydajniejszych budynków

Określasz nam swoje wymagania dotyczące projektu, a my planujemy zgodnie z tymi wymaganiami. Jeśli na przykład na pierwszym planie znajdują się standaryzacja, elastyczność lub modułowość, wówczas opracowujemy propozycję specjalnie zoptymalizowaną pod tym kątem.

Dowiedz się więcej o BIM Z HILTI

Wykrywanie kolizji i ograniczenie rozwiązań podejmowanych podczas realizacji

Wiesz, gdzie mogą powstać kolizje jeszcze przed rozpoczęciem pracy na budowie. W ten sposób unikasz rozwiązań ad hoc. Wizualizacja BIM - WYSIWYG 3D - ułatwia optymalizację planowania - na długo przed rozpoczęciem budowy.

Faza budowy

W jaki sposób BIM zapewnia terminowość realizacji

Prefabrykacja oszczędza czas i pracę

Szczegółowy model BIM otwiera drzwi do prefabrykacji. Projekty wykonawcze można wyeksportować przy pomocy zaledwie kilku kliknięć, co eliminuje potrzebę ręcznego przygotowania do cięcia i montażu. Wstępny montaż  na miejscu nie jest konieczny - pozwala to zaoszczędzić czas, odpady oraz ograniczyć liczbę błędów i wypadków.

Dowiedz się więcej

Przemyślana logistyka

Planowanie - produkcja - plac budowy: po przejściu na całkowicie cyfrowe procesy robocze można znacznie dokładniej śledzić to, co właśnie się dzieje. Możesz być pewien, że otrzymasz właściwy materiał we właściwym czasie i we właściwym miejscu na placu budowy.

Zobacz film

BIM-to-Field – Pomiar na placu budowy wykonany dużo szybciej

W praktyce BIM-to-Field oznacza ukierunkowane pozycjonowanie punktów wiercenia i elementów zalewanych w betonie, takich jak szyny  kotwiące lub tuleje ogniochronne. Zaawansowane urządzenia pomiarowe bezpośrednio odczytują pliki BIM, a zintegrowany laser przenosi punkty z modelu do rzeczywistości. Rozwiązania elementów zalewanych w betonie znacznie zwiększają wydajność, ponieważ zmniejszają ilość pracy, zwiększają elastyczność po instalacji i eliminują poszczególne etapy robocze.

Dowiedz się więcej

Weryfikacja - możesz wykazać, że zbudowałeś zgodnie z projektem.

W ciągłym procesie model BIM jest jedynym źródłem prawdy. Łatwiej jest zintegrować procesy  weryfikacji: BIM pokazuje, gdzie należy wykonać instalację. W celu uproszczenia procesu tworzenia dokumentacji, odpowiednie  sprawdzenie można powiązać z modelem. Urządzenia takie jak wkrętarka udarowa z modułem dostosowującym moment obrotowy lub oprogramowaniem, jak np. Firestop Documentation Manager, automatycznie zapisują informacje o  weryfikacji już podczas instalacji.

Zobacz film

Faza pracy

Korzyści BIM związane z zarządzaniem budynkami

Field-to-BIM – dla dokładnej i kompletnej dokumentacji powykonawczej

Już nie marnujesz czasu na szukanie tego, co zostało zamontowane lub co jeszcze musisz zamówić. Skanery laserowe i zaawansowany sprzęt do pomiarów budowlanych zapewniają precyzyjne i szczegółowe rysunki w formacie 2D i 3D.

Dowiedz się więcej

Weryfikacja i oddanie budynku do użytku

Każdy, kto jest odpowiedzialny za odbiór systemów bezpieczeństwa budynku podczas inspekcji, wie, jak obszerne są wymagania dotyczące dokumentacji. Dzięki skanerom laserowym i dokumentacji zdawczo-odbiorczej opartej na metodzie BIM możesz mieć pewność, że twoja dokumentacja powykonawcza będzie pomocna przez cały cykl życia budynku.

Dowiedz się więcej

Opracowany, aby zapewnić efektywną pracę

Dzięki odpowiednio wczesnej współpracy z firmą Hilti możesz włączyć do planowania wymagania operacyjne. Propozycje, które otrzymasz, są już zoptymalizowane pod kątem całego cyklu życia, w szczególności dla efektywnego zarządzania budynkami mieszkalnymi.

USŁUGI PROJEKTOWE BIM FIRMY HILTI

Dzięki usługom projektowym BIM firmy Hilti możesz uniknąć marnotrawstwa materiałów i rozwiązywania problemów na placu budowy. W tym celu opracowaliśmy 4 usługi, które będą cię w sposób optymalny wspierać w procesie projektowania i budowy. Opiszemy tutaj poszczególne  usługi:

1. Projektowanie rozwiązań standardowych, powtarzalnych

Ustal punkt wyjściowy i podziel projekt na rozwiązania koncepcyjne - ale zoptymalizowane.

Usługa:

 • podział projektu na określone rozwiązania
 • przygotowanie zoptymalizowanych schematów podpór montażowych instalacji technicznych budynku 

2. Obliczenia /projekt

Opracowanie raportów technicznych przyjętych rozwiązań typowych i złożonych.

Usługi:

 • zaprojektowanie podpór montażowych instalacji technicznych budynku
 • zoptymalizowanych
 • często występujące i/lub złożonych przypadków
 • raporty dotyczące kolizji

3. BIM- modelowanie rozwiązań

Wstaw zaprojektowane podpory montażowe bezpośrednio w modelu BIM i zgłoś wszystkie problemy wymagające dodatkowej koordynacji.

Usługi:  

 • wstawianie modeli podpór montażowych  instalacji technicznych budynku do modelu BIM 

4. Rysunki i zestawienia materiałów

W celu sprawniejszego przeniesienia projektu z biura na plac budowy.

Usługi:

 • projekty wykonawcze,
 • rysunki poglądowe,
 • dane BIM-2-Field,
 • zestawienia materiałów, propozycje dotyczące usług cięcia, wstępnego montażu i  prefabrykacji