Image alt text (optional)

NOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTU SYSTEMU ZAWIESI INSTALACYJNYCH

Zoptymalizowany proces budowy od początku do końca realizacji projektu przy wcześniejszym planowaniu

Wykonanie projektu systemu zawiesi instalacyjnych różnych branż budynku odpowiednio wcześniej umożliwia optymalizację miejsca i montażu danej instalacji. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy nie mamy do dyspozycji zbyt wiele miejsca lub gdy zagęszczenie mediów jest bardzo duże. Planowanie przy pomocy BIM pomaga obniżyć koszty materiałowe i zoptymalizować procesy prefabrykacji i logistyki elementów zawiesi , a także systemów przeciwpożarowych.

50 %

do
oszczędności kosztów materiałów

50 %

Oszczędność czasu budowy
w oparciu o prefabrykację

0 x

w wyniku wcześniejszego zaprojektowania
mniej

Korzyść, która przekonuje

Faza projektowania

 • Value Engineering (optymalizacja kosztów i czasu  montażu),
 • Odpowiednio wczesne wykrywanie kolizji,
 • Projekt systemów zawiesi instalacyjnych w różnych branżach.
 • Zoptymalizowany dobór systemów przeciwpożarowych
Dowiedz się więcej

Faza budowy

 • Prefabrykacja - Przemyślana logistyka (np. Just in Time),
 • BIM-to-Field: Dokładny pomiar cyfrowa dokumentacja,
 • Weryfikacja
 • Oprogramowanie do tworzenia dokumentacji przeciwpożarowej
Dowiedz się więcej

Weryfikacja

 • Field-to-BIM: Dokumentacja powykonawcza, arządzanie obiektem.

 

Dowiedz się więcej

Faza projektowania

Optymalizacja twojego projektu z BIM i planowaniem na zasadzie End-to-End

Instalacje mechaniczne, elektryczne i sanitarne montowane na tej samej konstrukcji trapezowejdzięki integracji technologii BIM z projektem.

Oszczędności dzięki standaryzacji podpór montażowych dla różnych branż

Dzięki modelowi BIM wszystkie instalacje techniczne  budynku są planowane centralnie przed rozpoczęciem budowy, w taki sposób, aby standaryzowane podpory montażowe były możliwe do zastosowania  dla wielu branż. Oszczędzasz materiał, unikasz improwizacji na miejscu i skracasz czas budowy.

Obiekty BIM
Dzięki wykorzystaniu koncepcji BIM(Building Information Modeling) w budownictwie jednocześnie nad projektem może pracować zarówno architekt, inżynier jak i kierownik projektu

Inżynieria wartości – dla bezpieczniejszych i wydajniejszych budynków

Określasz nam swoje wymagania dotyczące projektu, a my planujemy zgodnie z tymi wymaganiami. Jeśli na przykład na pierwszym planie znajdują się standaryzacja, elastyczność lub modułowość, wówczas opracowujemy propozycję specjalnie zoptymalizowaną pod tym kątem. Przy zabezpieczeniach przeciwpożarowych pozwala na redukcję ilość rozwiązań jednostkowych i zapewnia lepszą wizualizację tego co jest w projekcie.

Dowiedz się więcej o BIM Z HILTI
Stosując model BIM unikasz kolizji między rurami, trasami kablami kablowymi na placu budowy

Wykrywanie kolizji i ograniczenie rozwiązań podejmowanych podczas realizacji

Wiesz, gdzie mogą powstać kolizje jeszcze przed rozpoczęciem pracy na budowie. W ten sposób unikasz rozwiązań ad hoc. Wizualizacja BIM - WYSIWYG 3D - ułatwia optymalizację planowania - na długo przed rozpoczęciem budowy.

Faza budowy

W jaki sposób BIM zapewnia terminowość realizacji

Realizacja usług wstępnego montażu i prefabrykacji poza terenem budowy jest dużo prostsza, gdy korzysta się z BIM.

Prefabrykacja oszczędza czas i pracę

Szczegółowy model BIM otwiera drzwi do prefabrykacji. Projekty wykonawcze można wyeksportować przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. Wyeliminuj potrzebę ręcznego przygotowania zawiesi korzystając z usługi cięcia i montażu wstępnego lub skorzystaj z tworzenia zestawów dla ochrony przeciwpożarowej. Wstępny montaż na miejscu nie jest konieczny - pozwala to zaoszczędzić czas, ograniczyć odpady oraz liczbę błędów i wypadków.

: Logistyka placu budowy uproszczona dzięki procesom BIM i E2E

Przemyślana logistyka

Planowanie - produkcja - plac budowy: po przejściu na całkowicie cyfrowe procesy robocze można znacznie dokładniej śledzić to, co właśnie się dzieje. Możesz być pewien, że otrzymasz właściwy materiał we właściwym czasie i we właściwym miejscu na placu budowy.

Zobacz film
Dwóch pracowników ustawia na budowie wsporniki montażowe korzystając z tachimetru oraz tabletu z oprogramowaniem BIM

BIM-to-Field – Pomiar na placu budowy wykonany dużo szybciej

W praktyce BIM-to-Field oznacza dokładne pozycjonowanie punktów wiercenia i elementów zalewanych w betonie, takich jak szyny kotwiące lub tuleje ogniochronne. Zaawansowane urządzenia pomiarowe bezpośrednio odczytują pliki BIM, a zintegrowany laser przenosi punkty z modelu do rzeczywistości. Elementy zalewane w betonie mogą znacznie zwiększyć produktywność, ponieważ zmniejszają ilość pracy, zwiększają elastyczność montażową i eliminują poszczególne etapy robocze.

Dowiedz się więcej
Kierownik budowy śledzi postęp prac, korzystając z informacji w postaci cyfrowej i fizycznej

Weryfikacja - możesz wykazać, że zbudowałeś zgodnie z projektem.

W ciągłym procesie model BIM jest jedynym źródłem informacji. Łatwiej jest zintegrować procesy  weryfikacji: BIM pokazuje, gdzie należy wykonać instalację. W celu uproszczenia procesu tworzenia dokumentacji, odpowiednie  sprawdzenie można powiązać z modelem. Urządzenia takie jak wkrętarka udarowa z modułem dostosowującym moment obrotowy lub oprogramowaniem, jak np. Docu Manager, automatycznie zapisują informacje o  weryfikacji już podczas instalacji.

Zobacz film

Faza pracy

Korzyści BIM związane z zarządzaniem budynkami

: Aplikacja BIM na urządzeniu mobilnym pozwala na sporządzenie elektronicznej dokumentacji powykonawczej budynku

Field-to-BIM – dla dokładnej i kompletnej dokumentacji powykonawczej

Już nie marnujesz czasu na szukanie tego, co zostało zamontowane lub co jeszcze musisz zamówić. Skanery laserowe i zaawansowany sprzęt do pomiarów budowlanych zapewniają precyzyjne i szczegółowe rysunki w formacie 2D i 3D.

Dowiedz się więcej
Dokumentacja dotycząca ogniochronnej pęczniejącej masy uszczelniającej sporządzona za pomocą oprogramowania BIM integrującego technologie prac budowlanych i zarządzania obiektem

Weryfikacja i oddanie budynku do użytku

Każdy, kto jest odpowiedzialny za odbiór systemów bezpieczeństwa budynku podczas inspekcji, wie, jak obszerne są wymagania dotyczące dokumentacji. Dzięki skanerom laserowym i dokumentacji zdawczo-odbiorczej opartej na metodzie BIM możesz mieć pewność, że twoja dokumentacja powykonawcza będzie pomocna przez cały cykl życia budynku.

Dowiedz się więcej
Wirtualna symulacja BIM – zwana 'cyfrowym bliźniakiem' – wykorzystująca rzeczywistość rozszerzoną jako wysoce zaawansowana metoda budowania, przynosząca korzyści także zarządcom obiektów

Opracowany, aby zapewnić efektywną pracę

Dzięki odpowiednio wczesnej współpracy z firmą Hilti możesz włączyć do planowania wymagania operacyjne. Propozycje, które otrzymasz, są już zoptymalizowane pod kątem całego cyklu życia, w szczególności dla efektywnego zarządzania budynkami mieszkalnymi.

USŁUGI PROJEKTOWE BIM FIRMY HILTI

Dzięki usługom projektowym BIM firmy Hilti możesz uniknąć marnotrawstwa materiałów i rozwiązywania problemów na placu budowy. W tym celu opracowaliśmy 4 usługi, które będą cię w sposób optymalny wspierać w procesie projektowania i budowy. Opiszemy tutaj poszczególne  usługi: Dodaj systemy ochrony przeciwpożarowej do BIM i nie tylko zmniejszysz ryzyko kolizji na budowie między branżami ale również utorujesz drogę innowacyjnym rozwiązaniom takim jak wbetonowane akcesoria przeciwpożarowe. Te łatwe w montażu tuleje są montowane podczas prac szalunkowych i umożliwiają łatwą kontrolę, zmniejszając ryzyko kosztownych opóźnień.

Inżynierowie Hilti omawiający projekt instalacji MEP, stanowiący pierwszy etap całościowego procesu BIM

1. Projektowanie rozwiązań standardowych, powtarzalnych

Ustal punkt wyjściowy i podziel projekt na rozwiązania koncepcyjne - ale zoptymalizowane.

Usługa:

 • podział projektu na określone rozwiązania
 • przygotowanie zoptymalizowanych schematów podpór montażowych instalacji technicznych budynku 
Dwóch inżynierów Hilti współpracujących przy projekcie BIM

2. Obliczenia /projekt

Opracowanie raportów technicznych przyjętych rozwiązań typowych i złożonych.

Usługi:

 • zaprojektowanie podpór montażowych instalacji technicznych budynku
 • zaprojektowane rozwiązania przeciwpożarowe zoptymalizowane pod kątem niezawodności i powtarzalności
 • zoptymalizowanych
 • często występujące i/lub złożonych przypadków
 • raporty dotyczące kolizji
: Inżynier Hilti modelujący wsporniki montażowe w modelu BIM

3. BIM- modelowanie rozwiązań

Wstaw zaprojektowane podpory montażowe bezpośrednio w modelu BIM i zgłoś wszystkie problemy wymagające dodatkowej koordynacji.

Usługi:  

 • wstawianie modeli podpór montażowych  instalacji technicznych budynku do modelu BIM 
 • Dodanie systemów ochrony przeciwpożarowej do modelu BIM
Inżynier Hilti z klientem na budowie, w tle rysunki wykonawcze

4. Rysunki i zestawienia materiałów

W celu sprawniejszego przeniesienia projektu z biura na plac budowy.

Usługi:

 • rysunki warsztatowe
 • rysunki poglądowe
 • projekty wykonawcze
 • rysunki poglądowe
 • dane BIM-2-Field
 • zestawienia materiałów, propozycje dotyczące usług cięcia, wstępnego montażu i  prefabrykacji