Przesiewanie prętów zbrojeniowych za pomocą pakietu PROFIS Engineering Suite

Profesjonalne doradztwo, solidne połączenie

Prawidłowe projektowanie wklejanych prętów zbrojeniowych

Wklejane pręty zbrojeniowe stosowane są do połączeń typu beton-beton. Metoda ta jest odpowiednia do wzmacniania konstrukcji nośnych lub przeprowadzania renowacji i zmian konstrukcyjnych.   

Połączenie różnych metod obliczeniowych ze specjalnie dostosowanymi żywicami iniekcyjnymi daje dziś wiele nowych możliwości w zakresie mocowania prętów zbrojeniowych. Projektowanie dotyczące wklejanych prętów zbrojeniowych można w czterech prostych krokach zoptymalizować pod względem zakresu zastosowania oraz kosztów wykonania.

Chętnie doradzimy jak prawidłowo zaprojektować bezpieczne zamocowanie.

Krok 1

Odpowiednie zastosowanie wklejanych prętów zbrojeniowych

Standardowe zastosowania wklejanych prętów zbrojeniowych to: 

Łączenie na zakład

Zakotwienia końcowe

Rozwiązania specjalne, jak np. pojedyncze pręty

Tak zwane „rozwiązania z użyciem nadbetonu” i zbrojenia na przebicie nie są elementem montażu prętów zbrojeniowych, ponieważ są one zgodne z innymi normami projektowymi, nawet jeśli w tym przypadku stosowane są systemy iniekcyjne. Więcej informacji na temat połączenia na ścinanie z użyciem nadbetonu i wzmocnienia konstrukcji nośnych w budownictwie betonowym można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Krok 2

Poprawne obliczenia dotyczące wklejanych prętów zbrojeniowych

Wszystkie metody związane z projektowaniem prętów zbrojeniowych mają swoje zalety i wady dotyczące obszaru zastosowania i wyników obliczeń. Jeśli nie są one wystarczające, Hilti oferuje inną metodę projektowania zgodną z normą EN 1992-1-1.

Wskazówki dotyczące projektowania:
Oprogramowanie PROFIS Engineering pomaga dobrać i zaprojektować wklejane pręty zbrojeniowe oraz porównać wyniki różnych metod projektowych.

W celu znalezienia odpowiedniej podstawy obliczeniowej dla Twojego zastosowania, Hilti podaje następującą uproszczoną zasadę:

Zastosowanie:
połączenie na zakład, zbrojenie dla podpór końcowych przegubowych elementów konstrukcyjnych, pręty zbrojeniowe poddane obciążeniu ściskającemu i projektowanie zakotwienia do pokrycia linii siły rozciągającej zgodnie z DIN EN 1992-1-1 (EC2).

Rozwiązanie: 
Wybierz „Połączenie na zakład” lub „Pręty startowe” i „EN 1992-1-1”. Z reguły obliczenia te prowadzą do stosunkowo dużych długości zakotwienia ze względu na ograniczenie dopuszczalnych naprężeń przyczepności (wiązania).

Zastosowanie:
projektowanie sztywnego połączenia z użyciem prętów zbrojeniowych zgodnie z DIN EN 1992-1-1 (EC2), ale nie stosowanie go jako połączenia na zakład.

Rozwiązanie: 
w module prętów zbrojeniowych wybierz „Pręty startowe” i model prętowy „EN 1992-1-1”. Taki sposób projektowania jest oparty na modelu kratownicy zgodnie z EN 1992-1-1 (EC2) dla węzłów ramowych.

Zastosowanie:
projektowanie sztywnego połączenia prętów zbrojeniowych o zwiększonej sile wiązania żywicy iniekcyjnej zgodnie z metodą obliczeniową TR 069, ale nie stosowanie go jako połączenia na zakład ani jako zakotwienia końcowego poddanego rozciąganiu.

Rozwiązanie:
Wybierz „Zakotwienie końcowe” i Raport Techniczny EOTA TR 069.

Nasza autorska metoda projektowania „Metoda Hilti” w oprogramowaniu PROFIS Engineering oferuje możliwość projektowania zgodnie z normą EN 1992-1-1 w połączeniu z faktycznie możliwą siłą wiązania systemu iniekcyjnego Hilti. Przegląd dotyczący zastosowania i norm projektowych dla możliwych połączeń znajdziesz w poniższej tabeli.

Krok 3

Właściwy wybór systemu iniekcyjnego

Najłatwiejszym sposobem na dobór odpowiedniego systemu iniekcyjnego jest podanie wszystkich warunków dotyczących zastosowania w oprogramowaniu PROFIS Engineering i przeprowadzenie obliczeń.

HIT-HY 200

Szybkowiążący system iniekcyjny do projektowania zgodnie z EN 1992-1-1, EOTA TR 069. Obejmuje 80% wszystkich technicznych warunków brzegowych.​

HIT-RE 500

Wolnowiążąca epoksydowa żywica iniekcyjna do projektowania zgodnie z EN 1992-1-1, EOTA TR 069. Do zastosowań standardowych i nie tylko (duże średnice prętów zbrojeniowych d > 32 mm, duże głębokości kotwienia i/lub seryjne zamocowania, duże zużycie żywicy (dozownik pneumatyczny).

HIT-FP 700

Szybkowiążący system iniekcyjny do projektowania zgodnie z EN 1992-1-1. Maksymalna dopuszczalna temperatura do 500°C. Odporność ogniowa zaprawy iniekcyjnej oferuje różne zalety dotyczące projektowania na wypadek pożaru w porównaniu z żywicami organicznymi.

HIT-CT 1

Szybkowiążący system iniekcyjny do projektowania zgodnie z EN 1992-1-1. Do zastosowań standardowych lub zastosowań typu beton-beton szczególnie przyjaznych dla środowiska, certyfikat zgodnie z LEED®, BREEAM®.

Innymi wymogami technicznymi mogą być: narażenie na działanie ognia, projektowany okres użytkowania wynoszący 100 lat i zmęczenie materiału. Tutaj znajdziesz krótkie objaśnienie, a poniżej przegląd produktów w powiązaniu z możliwymi wymogami​.

Inne wymogi techniczne

Szczegółowe porównanie żywic iniekcyjnych

Krok 4

Zapoznaj się z naszym kompletnym systemem wklejania prętów zbrojeniowych

Mocowanie z użyciem wklejanych prętów zbrojeniowych to nie tylko dobór odpowiedniego systemu iniekcyjnego − to tak naprawdę rozwiązanie systemowe, na którego jakość możesz mieć wpływ w drodze procedury przetargowej.

To także może Cię zainteresować

Ask Hilti

Ask Hilti: Społeczność inżynierów online

Zadawaj pytania i zdobywaj wiedzę dzięki webinarium, specjalistycznym artykułom i biuletynom branżowym. Poznaj naszą platformę dla projektantów i inżynierów!

Do Ask Hilti
Montaż w posadzce betonowej z użyciem systemu SafeSet

Produktywny montaż z systemem SafeSet

Możesz teraz montować pręty kotwiące i wklejane pręty zbrojeniowe znacznie łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Do montażu z użyciem SafeSet
PROFIS Engineering

Oprogramowanie do projektowania wklejanych prętów zbrojeniowych

Profis Engineering to oprogramowanie, które sprawia, że projektowanie i analiza połączeń konstrukcyjnych, mocowań i połączeń wklejanych prętów zbrojeniowych są szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Oprogramowanie w sposób automatyczny korzysta z najnowszych aprobat i norm.

Wypróbuj teraz 30-dniową wersję Premium