Bezpieczeństwo dzięki ochronie przeciwpożarowej

W ochronie przeciwpożarowej ważne jest, aby pracować zgodnie z przepisami – i móc to udowodnić. Pomóc w tym może Menadżer zarządzania dokumentacją przepustów ogniochronnych, tak jak w jednym z dużych projektów w Szczecinie.

Widok na nowe centrum handlowe i hotelowe Posejdon z panoramą miasta Setttin o wschodzie słońca

Wrzesień 2019  I  4 minuty  I  ochrona przeciwpożarowa

 

Skutki poważnego pożaru są druzgocące. W samych Niemczech straty sięgają około 6 miliardów euro rocznie.

Pożary niszczą codzienne źródła utrzymania i zabierają ludzkie życie. Centrum Statystyki Pożarnej CTIF rejestruje rocznie w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Polsce około 770 000 pożarów i 1400 zgonów.

Środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego od zarania dziejów

Widok płonącej katedry Notre Dame w Paryżu przypomniał nam boleśnie, jak szybko ogień może wymknąć się spod kontroli. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar nie mógł rozprzestrzenić się na okoliczne budynki – a jest to zagrożenie, które przez wieki wielokrotnie niszczyło całe dzielnice w miastach takich jak Paryż czy Londyn.

Oczywiście ogień nie stał się zagrożeniem dopiero od chwili, gdy człowiek zamieszkał w miastach. Historia systematycznej ochrony przeciwpożarowej zaczęła się wraz z planowaniem urbanistycznym. Już w antycznym Rzymie istniała straż pożarna. Właścicieli budynków i mieszkańców już wtedy obowiązywały przepisy: obowiązek posiadania w domu skórzanych wiader lub kara, jeśli nie brało się udziału w gaszeniu pożaru, która wynosiła w przeliczeniu na dzisiejsze realia około 14.000 euro. W średniowieczu zaczęto również wdrażać działania konstrukcyjne. I tak na przykład w wielu miastach zakazano krycia dachów słomą. 

 

Notre Damme po pożarze.

Współczesna konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa

W dzisiejszych czasach liczba pożarów na świecie liczona jest w milionach rocznie. Przyczyn wybuchu pożaru w domach, budynkach użyteczności publicznej lub zakładach przemysłowych jest dziś więcej niż w poprzednich stuleciach. 

Zaliczają się do nich: błędy zasilania, praca niosąca ze sobą ryzyko pożaru, nieostrożność przy obsłudze urządzeń lub przegrzanie sprzętu gorszej jakości. Z tego powodu ochrona przeciwpożarowa jest dziś uwzględniana już na etapie projektowania budynków. Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa w Europie obejmuje m.in. materiały budowlane, podzespoły i planowanie dróg ewakuacyjnych wraz z systemami gaśniczymi. Uzyskanie stuprocentowej pewności uniknięcia pożaru w budynku nie jest możliwe. Z tego względu najwyższy priorytet ma ograniczenie szkód w przypadku pożaru. Życie i zdrowie dotkniętych nim osób musi być chronione tak samo, jak dobra materialne.  

W tym celu w większości krajów europejskich opracowano normy dla budynków użyteczności publicznej. Zasadnicze znaczenie ma zachowanie pełnej funkcjonalności systemów przeciwpożarowych i instalacji tryskaczowych, oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz zabezpieczenia wszystkich przepustów kablowych i rur w przypadku pożaru. Nie dotyczy to tylko nowego budynku, ale także całego okresu jego eksploatacji. W przypadku nieprzestrzegania zwyczajowych krajowych norm i przepisów, właściciel budynku będzie podlegał surowym karom.

 

Właściwa ochrona przeciwpożarowa musi być udokumentowana

Bouwvakker en voorman of werfleider in gesprek, een Hilti brandbeveiligingsproduct van Hilti wordt in hun handen gehouden.

Lokalne przepisy bezpieczeństwa pożarowego i międzynarodowe standardy zalecają regularne kontrole funkcjonalności rozwiązań przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej. Kontrola i ewentualnie modernizacja środków ochrony przeciwpożarowej podczas przebudowy, remontów lub zmian w użytkowaniu budynków są również regulowane przez prawo.

Niezbędna jest kompleksowa dokumentacja. W razie pożaru chroni właściciela budynku przed konsekwencjami prawnymi i pomaga administratorowi budynku w utrzymaniu funkcjonalności biernych środków ochrony przeciwpożarowej i ich zgodności z aktualnymi przepisami.

Niezbędna jest kompleksowa dokumentacja. W razie pożaru chroni właściciela budynku przed konsekwencjami prawnymi i pomaga administratorowi budynku w utrzymaniu funkcjonalności biernych środków ochrony przeciwpożarowej i ich zgodności z aktualnymi przepisami.

Pracownicy budowlani dokumentujący wbudowane urządzenia przeciwpożarowe za pomocą tabletu.

Menadżer zarządzania dokumentacją przepustów ogniochronnych Hilti CFS-DM wspiera bezpieczeństwo i pomaga w dokumentowaniu konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej w Twoim projekcie: od etapu planowania, przez realizację, aż po inspekcję i doposażenie budynku.  Oprogramowanie jest udostępniane za pośrednictwem Hilti Cloud, więc wszystkie wymagane dokumenty są zawsze dostępne na placu budowy. Zastosowania można w łatwy sposób udokumentować, robiąc zdjęcie swoim smartfonem. Oprogramowanie wspiera kompleksowymi raportami projektantów, kierownictwo budowy i inwestorów. Przygotowanie do kontroli eksperta ds. ochrony przeciwpożarowej jest więc równie łatwe, co udokumentowanie zastosowanych środków ochrony przeciwpożarowej wobec organów administracyjnych. 

PIERWSZORZĘDNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA POSEJDONA

Rysunek CAD przedstawiający widok z zewnątrz nowego centrum handlowo-hotelowego Posejdon w Setttin Polska.

Kompleksowa dokumentacja przeciwpożarowa w prestiżowym obiekcie w Szczecinie

Elektro-BUD, największy wykonawca w zakresie elektryki w województwie zachodniopomorskim, uczestniczy w budowie „Centrum biurowo-konferencyjnego i hotelowego POSEJDON“ w Szczecinie. Budynek będzie składał się z dwóch hoteli, strefy biurowej oraz powierzchni handlowo-usługowej. Jest to model budynku o niskim zużyciu energii (NZEB - budynek o niemal zerowej emisji). Już z założenia spełnia przyszłe, surowsze normy, które będą obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2021 r.

Tak duży projekt stawia przed dostawcą usług komunikacyjnych wiele wyzwań - jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, do wykonania jest ponad 2000 przepustów kablowych. W kwestii bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Elektro-BUD od samego początku stawia na jakość. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami przeciwpożarowymi, Elektro-BUD stosuje produkty przeciwpożarowe Hilti. Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie dokumentacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W Elektro-BUD zdecydowano się na Menadżera zarządzania dokumentacją przepustów ogniochronnych Hilti. Oprogramowanie to pomaga firmie z sukcesem przejść kontrolę budynku, wykonywaną przez inspektorów straży pożarnej. Głównym argumentem jest jednak to, że Menadżer Zarządzania Dokumentacją ochrony przeciwpożarowej Hilti pozwala firmie Elektro-BUD zaoszczędzić czas i pieniądze. Oprogramowanie jest niezawodne, łatwe w użyciu i umożliwia realizację prac w oparciu o aprobatę i zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2019 r.

 

To także może Cię zainteresować

Waga laboratoryjna używana do pomiaru składników

Doskonalenie kotew w laboratorium chemicznym

Wrzesień 2019  I  3 minuty  I  technologia kołków, kompetencje

Od badań do produkcji, tak powstają w Hilti kotwy chemiczne.

Czytaj więcej
Mężczyźni na zewnątrz w Hilti Training

Wyższe kompetencje, wyższy poziom bezpieczeństwa

Wrzesień 2019  I  2 minuty  I  szkolenia

Szkolenie użytkowników minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Czytaj więcej
Pracownik Hilti w centrum logistycznym ze skanerem ramion

Planowanie prac? Najlepiej cyfrowo

Wrzesień 2019  I  4 minuty  I  logistyka, cyfryzacja

Droga od produkcji, przez centra dystrybucyjne do miejsca użytkowania towarów jest zatem całkowicie cyfrowa.

Czytaj więcej
Arbeiter mit Staubmaske und Staubabsaugung

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 

Dbamy o to, by zwiększać bezpieczeństwo na placu budowy, a także wydajność prowadzonych tam prac

Czytaj więcej