Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

JAK PROJEKTOWAĆ SYSTEMY PODWIESZENIA W STREFACH SEJSMICZNYCH?

Produkty, usługi i oprogramowanie do zastosowania na terenach aktywnych sejsmicznie

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

Informacje o trzęsieniach ziemi docierają do nas zazwyczaj, tylko wtedy gdy spowodują one poważne zniszczenia. Istnieją jednak miejsca, w których dochodzi do nich niemal codziennie. 

W Hilti uważamy, że znacznie lepiej jest zapobiegać skutkom trzęsień ziemi niż potem je naprawiać. Z tego powodu w obowiązującym obecnie prawie budowlanym (NTC 2008 i Eurocode 8) znalazły się stosowne zapisy, które wymagają, aby konstrukcja i instalacje techniczne budynku przenosiły obciążenia sejsmiczne.

Dotyczy to przede wszystkim budynków publicznych, takich jak szpitale, centra handlowe, hotele i szkoły. 

CO DZIEJE SIĘ Z BUDYNKIEM W TRAKCIE TRZĘSIENIA ZIEMI?

Obciążenia sejsmiczne

Trzęsienia ziemi generują dodatkowe obciążenia rurociągów. Siły te rozchodzą się we wszystkich kierunkach.

Największy wpływ na podpory rurociągów mają zazwyczaj obciążenia w linii poziomej (Ex i Ey). 

Przepisy prawa budowlanego (takie jak EC8   i IBC) określają uproszczone metody obliczania obciążeń sejsmicznych w oparciu o równoważną analizę statyczną.

Większość norm budowlanych, nie wymaga, aby w obliczeniach uwzględniać dodatkowe obciążenia sejsmiczne w płaszczyźnie pionowej.

Jeśli system instalacyjny ma przenosić działanie sił poziomych powstałych w wyniku trzęsienia ziemi, jego konstrukcja musi być stabilna i wzmocniona przez dodatkowe odciągi. Wszystkie elementy powinny być ponadto odpowiednio przymocowane do podłoża.

JAK PROJEKTOWAĆ INSTALACJE PRZENOSZĄCE OBCIĄŻENIA SEJSMICZNE?

TESTY I PRACE BADAWCZE NAD WPŁYWEM TRZĘSIEŃ ZIEMI

Współpraca z Uniwersytetem Kalifornijskim (University of California) w San Diego

W Hilti kładziemy bardzo duży nacisk na badania i rozwój – posiadamy własne laboratoria i ośrodki badawcze oraz współpracujemy z akredytowanymi partnerami na całym świecie.

Naszym partnerem w zakresie technologii antysejsmicznych, jest Wydział Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.

Wspólnie realizujemy fascynujący projekt, w ramach którego przeprowadziliśmy próbę sejsmiczną o pełnym zakresie obciążenia z użyciem naszych produktów. Wykorzystaliśmy w tym celu największy stół wibracyjny na świecie. Na jego powierzchni stanął pięciokondygnacyjny budynek, który następnie poddaliśmy działaniu serii wstrząsów odpowiadających tym mierzonym skalą Richtera.

Dzięki temu doświadczeniu mogliśmy się przekonać o tym, z jak silnym żywiołem musimy się zmagać. Była to też okazja do przetestowania naszych systemów instalacyjnych, w tym innowacyjnego systemu Hilti MQS, który zaprojektowaliśmy specjalne z myślą o terenach aktywnych sejsmicznie. 

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami