JAK PROJEKTOWAĆ SYSTEMY PODWIESZENIA W STREFACH SEJSMICZNYCH?

Produkty, usługi i oprogramowanie do zastosowania na terenach aktywnych sejsmicznie

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

Informacje o trzęsieniach ziemi docierają do nas zazwyczaj, tylko wtedy gdy spowodują one poważne zniszczenia. Istnieją jednak miejsca, w których dochodzi do nich niemal codziennie. 

W Hilti uważamy, że znacznie lepiej jest zapobiegać skutkom trzęsień ziemi niż potem je naprawiać. Z tego powodu w obowiązującym obecnie prawie budowlanym (NTC 2008 i Eurocode 8) znalazły się stosowne zapisy, które wymagają, aby konstrukcja i instalacje techniczne budynku przenosiły obciążenia sejsmiczne.

Dotyczy to przede wszystkim budynków publicznych, takich jak szpitale, centra handlowe, hotele i szkoły. 

CO DZIEJE SIĘ Z BUDYNKIEM W TRAKCIE TRZĘSIENIA ZIEMI?

Obciążenia sejsmiczne

Trzęsienia ziemi generują dodatkowe obciążenia rurociągów. Siły te rozchodzą się we wszystkich kierunkach.

Największy wpływ na podpory rurociągów mają zazwyczaj obciążenia w linii poziomej (Ex i Ey). 

Przepisy prawa budowlanego (takie jak EC8   i IBC) określają uproszczone metody obliczania obciążeń sejsmicznych w oparciu o równoważną analizę statyczną.

Większość norm budowlanych, nie wymaga, aby w obliczeniach uwzględniać dodatkowe obciążenia sejsmiczne w płaszczyźnie pionowej.

Jeśli system instalacyjny ma przenosić działanie sił poziomych powstałych w wyniku trzęsienia ziemi, jego konstrukcja musi być stabilna i wzmocniona przez dodatkowe odciągi. Wszystkie elementy powinny być ponadto odpowiednio przymocowane do podłoża.

JAK PROJEKTOWAĆ INSTALACJE PRZENOSZĄCE OBCIĄŻENIA SEJSMICZNE?

 • Systemy przenoszące obciążenia sejsmiczne Hilti MQS

  System Instalacyjny Hilti MQS

  Zaprojektowaliśmy i przetestowaliśmy system MQS w naszych laboratoriach badawczych. Dokładnie sprawdziliśmy jego wytrzymałość na działanie poziomych sił sejsmicznych, które powstają zazwyczaj w trakcie trzęsienia ziemi. Nowe komponenty systemu MQS mogą być łączone z systemem MQ, dzięki czemu można uzyskać rozwiązania, które są jednocześnie odporne na skutki trzęsień ziemi i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

  Dowiedz się więcej
  Oprogramowanie Hilti PROFIS Installation

  Oprogramowanie Hilti PROFIS Installation

  Oprogramowanie Hilti PROFIS Installation umożliwia tworzenie trójwymiarowych układów konstrukcyjnych dla terenów aktywnych sejsmicznie, oraz ich eksportowanie do programu CAD. Za pomocą kilku kliknięć opracujesz profesjonalny raport obliczeniowy, rysunki i wykaz materiałów niezbędnych do wykonania danej instalacji.

  Dowiedz się więcej
  Przewodnik po technologiach antysejsmicznych

  Przewodnik po technologiach antysejsmicznych

  Przewodnik adresowany jest do konsultantów technicznych i projektantów instalacji budowlanych. Zgromadziliśmy w nim najważniejsze informacje o naszych technologiach antysejsmicznych, które pomogą Wam w zabezpieczaniu instalacji mechanicznych, elektrycznych i wentylacyjnych przed skutkami trzęsień ziemi.

  Dowiedz się więcej
  Usługi techniczne i inżynieryjne Hilti

  Usługi techniczne i inżynieryjne

  Pomożemy Ci w przeprowadzeniu inspekcji budowlanej, wymiarowaniu, sporządzaniu rysunków i specyfikacji technicznych. Jeśli zajdzie taka potrzeba możemy również przetestować wybrany produkt na placu budowy. Miejsce w jakim się spotkamy nie jest dla nas istotne. Możemy przyjechać na teren budowy lub do biura firmy. Najważniejsze, by wspólnie udało się nam znaleźć optymalne dla Twojego projektu.

  Dowiedz się więcej

TESTY I PRACE BADAWCZE NAD WPŁYWEM TRZĘSIEŃ ZIEMI

Współpraca z Uniwersytetem Kalifornijskim (University of California) w San Diego

W Hilti kładziemy bardzo duży nacisk na badania i rozwój – posiadamy własne laboratoria i ośrodki badawcze oraz współpracujemy z akredytowanymi partnerami na całym świecie.

Naszym partnerem w zakresie technologii antysejsmicznych, jest Wydział Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.

Wspólnie realizujemy fascynujący projekt, w ramach którego przeprowadziliśmy próbę sejsmiczną o pełnym zakresie obciążenia z użyciem naszych produktów. Wykorzystaliśmy w tym celu największy stół wibracyjny na świecie. Na jego powierzchni stanął pięciokondygnacyjny budynek, który następnie poddaliśmy działaniu serii wstrząsów odpowiadających tym mierzonym skalą Richtera.

Dzięki temu doświadczeniu mogliśmy się przekonać o tym, z jak silnym żywiołem musimy się zmagać. Była to też okazja do przetestowania naszych systemów instalacyjnych, w tym innowacyjnego systemu Hilti MQS, który zaprojektowaliśmy specjalne z myślą o terenach aktywnych sejsmicznie.