Image alt text (optional)

ZINTEGROWANE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Myślisz, że cyfrowe planowanie z wykorzystaniem jest przeznaczone tylko dla firm architektonicznych i inżynieryjnych?

W czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników i coraz bardziej złożonych wymagań dotyczących budynków i instalacji, cyfrowe procesy budowlane są ważnym warunkiem wstępnym wydajnego i ekonomicznego planowania i realizacji projektów budowlanych.

Dzięki zintegrowanym usługom projektowym Hilti staje się częścią integralnego planowania, a tym samym przyczynia się do zwiększenia wydajności planowania, budowy i eksploatacji projektów.

50 %

do
oszczędności kosztów materiałów

50 %

Oszczędność czasu budowy
w oparciu o prefabrykację

100 %

wykonania
dzięki wczesnemu i kompleksowemu planowaniu

więcej ...

Profesjonalistów
dla odpowiednich zadań

ZALETY ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W BRANŻY BUDOWLANEJ

Faza projektowania

 • Value Engineering (optymalizacja kosztów i czasu montażu)
 • Odpowiednio wczesne wykrywanie kolizji
 • Rozwiązania szeroko stosowane w różnych branżach
 • Zoptymalizowany dobór systemów przeciwpożarowych
Dowiedz się więcej

Faza budowy

 • Prefabrykacja
 • Przejrzysta i dobrze przemyślana logistyka
 • Digital-to-Field: digitalizacja placu budowy
 • Cyfrowa dokumentacja/Weryfikacja
 • Oprogramowanie do tworzenia dokumentacji przeciwpożarowej
 • Robot Jaibot do półautonomicznego wiercenia
Dowiedz się więcej

Faza powykonawcza

 • Zarządzanie obiektami
 • Cyfrowa dokumentacja powykonawcza
 • Optymalizacja konserwacji budynków
Dowiedz się więcej

Faza projektowania

OPTYMALIZACJA TWOJEGO PROJEKTU Z BIM

Instalacje mechaniczne, elektryczne i sanitarne montowane na tej samej konstrukcji trapezowejdzięki integracji technologii BIM z projektem.

Podpory montażowe i rozwiązania przeciwpożarowe

Ekonomiczne wykonanie bez kolizji

Usługi zintegrowanego projektowania Hilti z wizualizacją 3D pomagają w planowaniu wielobranżowych konstrukcji wsporczych, w tym odpowiednich barier przeciwpożarowych, jeszcze na wczesnym etapie przed budową. Pozwala to znacznie zmniejszyć zużycie materiałów, zaoszczędzić cenny czas budowy i instalacji oraz uniknąć kosztownych zmian.

Obiekt BIM
Dzięki wykorzystaniu koncepcji BIM(Building Information Modeling) w budownictwie jednocześnie nad projektem może pracować zarówno architekt, inżynier jak i kierownik projektu

Inżynieria wartości

Dla bezpieczniejszych i wydajniejszych budynków

Określasz nam swoje wymagania dotyczące projektu, a my planujemy zgodnie z tymi wymaganiami. Jeśli na przykład na pierwszym planie znajdują się standaryzacja, elastyczność lub modułowość, wówczas opracowujemy propozycję specjalnie zoptymalizowaną pod tym kątem. W przypadku zabezpieczeń przeciwpożarowych zdefiniowane standardy mogą zmniejszyć liczbę dopuszczeń jednostkowych i ewentualnie uprościć zmianę przypisania w trakcie eksploatacji.

Logistyka placu budowy uproszczona dzięki procesom BIM i E2E

Przejrzysta logistyka

Optymalizacja dostaw na plac budowy

Digitalizacja pracy ma pozytywny wpływ na dostawy na plac budowy. Materiały mogą być zamawiane i dostarczane specjalnie dla określonych obszarów projektu. Oznacza to, że zawsze masz odpowiedni materiał we właściwym miejscu i czasie.

Cyfrowe procesy w logistyce i produkcji
Cyfrowy model Field-to-BIM na placu budowy

Tworzenie modeli cyfrowych w terenie

Dla wiarygodnej dokumentacji

Informacje o istniejących budynkach są często niejednolite i niekompletne. Importowanie wymiarów i informacji o ścianach, sufitach, mocowaniach i komponentach MEP jako cyfrowego bliźniaka do modelu optymalizuje i lepiej dokumentuje operacje budowlane i zarządzanie obiektem.

Cyfrowe rozwiązania pomiarowe przeznaczone dla placów budowy

Faza budowy

JAK CYFROWE ZARZĄDZANIE BUDOWĄ WPŁYWA NA CZAS BUDOWY

Logistics, People, Warehouse, HNA, Kitting, Cutting, Pre-assembly

Usługi prefabrykacji, takie jak

Wstępny montaż, kompletowanie i cięcie szyn oszczędzają czas i wysiłek związany z instalacją

Szczegółowy model cyfrowy otwiera drzwi do prefabrykacji. Projekt prefabrykatu można wyeksportować za pomocą kilku kliknięć. Dzięki temu konstrukcje MEP mogą być prefabrykowane i mocowane bezpośrednio na miejscu. Czasochłonne przycinanie na długość i montaż nie jest już konieczny, unika się błędów, a dostarczany i instalowany jest tylko wymagany materiał.

mainstage-jaibot-robot

Hilti Jaibot

Robotyka ze wsparciem BIM do zastosowań w technice budynków

Co by było, gdyby robot mógł przejąć powtarzalne zadania na placu budowy, zmniejszyć liczbę błędów montażowych i realizować projekty MEP szybciej, bezpieczniej i bardziej precyzyjnie? Oparty na cyfrowym planowaniu, półautonomiczny robot wiertniczy Jaibot sprawia, że rozwiązania mocujące w sektorach HVAC i projektowania wnętrz są jeszcze bardziej wydajne i znacznie bardziej produktywne.

Półautonomiczny robot do wierceń
Dwóch pracowników ustawia na budowie wsporniki montażowe korzystając z tachimetru oraz tabletu z oprogramowaniem BIM

Digital-to-Field

Przesyłanie danych cyfrowych na plac budowy

Przeniesienie cyfrowego projektu na plac budowy. W praktyce BIM-to-Field oznacza dokładne pozycjonowanie punktów wiercenia i elementów zalewanych w betonie, takich jak szyny kotwiące lub tuleje ogniochronne.Nowoczesne urządzenia, takie jak PLT 400, mogą uzyskać dostęp do zaprojektowanych elementów BIM/CAD i, na przykład, wyświetlać punkty mocowania bezpośrednio w rzeczywistości za pomocą lasera. Elementy wstawiane zwiększają produktywność, oszczędzając czas pracy, a jednocześnie zwiększając elastyczność, np. w przypadku zmian.

Mniej błędów i precyzyjne przenoszenie danych pomiarowych
Kierownik budowy śledzi postęp prac, korzystając z informacji w postaci cyfrowej i fizycznej

Weryfikacja

Możesz wykazać, że zbudowałeś zgodnie z projektem

W ciągłym procesie cyfrowy model budynku jest głównym źródłem informacji. Model określa, co i gdzie ma zostać zainstalowane. Można również powiązać certyfikaty z modelem, co zapewnia spójną dokumentację. Dzięki narzędziom montażowym, takim jak klucz udarowy Hilti z adaptacyjnym modułem momentu obrotowego lub oprogramowanie Firestop Documentation Manager, można automatycznie zapisywać odpowiednie informacje podczas lub bezpośrednio po instalacji.

Faza powykonawcza

ZALETY BIM I ZINTEGROWANEGO PLANOWANIA DLA ZARZĄDZANIA BUDYNKÓW

Aplikacja BIM na urządzeniu mobilnym pozwala na sporządzenie elektronicznej dokumentacji powykonawczej budynku

Cyfrowy bliźniak

Dla dokładnej i kompletnej dokumentacji powykonawczej

Gdy budynek jest już użytkowany, cyfrowe skanery, takie jak urządzenia z serii Hilti PS lub urządzenia do tyczenia, takie jak Hilti PLT 400, mogą pomóc w aktualizacji modelu cyfrowego. W ten sposób zmiany są szybko i sprawnie dokumentowane, a także bezpośrednio przenoszone do modelu.

Dokumentacja dotycząca ogniochronnej pęczniejącej masy uszczelniającej sporządzona za pomocą oprogramowania BIM integrującego technologie prac budowlanych i zarządzania obiektem

Weryfikacja i oddanie budynku do użytku

Cyfrowe rozwiązania do zarządzania budową i cyfrowa dokumentacja

Każda osoba odpowiedzialna za konserwację i kontrolę bezpieczeństwa budynku wie, jak kompleksowe są wymagania dotyczące dokumentacji. Cyfrowe rozwiązania do zarządzania budową i cyfrowa dokumentacja zdawczo-odbiorcza ułatwia tworzenie dokumentacji powykonawczej przez cały cykl życia budynku.

Wirtualna symulacja BIM – zwana 'cyfrowym bliźniakiem' – wykorzystująca rzeczywistość rozszerzoną jako wysoce zaawansowana metoda budowania, przynosząca korzyści także zarządcom obiektów

Usługa zintegrowanego projektowania (IDS)

Rozwiązywanie problemów z produktywnością na placu budowy jeszcze przed ich wystąpieniem

Dzięki Zintegrowanym Usługom Projektowym Hilti (IDS) można obniżyć koszty materiałów, skrócić czas budowy i uniknąć kosztownych i nieplanowanych rozwiązań na placu budowy. Weź Hilti na pokład w obszarach usług budowlanych i ochrony przeciwpożarowej już na etapie planowania. Bez profesjonalnego zintegrowanego planowania, trasy HVAC i zabezpieczenia przeciwpożarowe są planowane i wykonywane oddzielnie dla każdej branży. Hilti jako patrener projektowy może wesprzeć Cię w planowaniu i wdrażaniu międzybranżowych konstrukcji wsporczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z najnowszą metodologią BIM.

Odkryj indywidualne usługi zintegrowanego projektowania Hilti dla swojego następnego projektu:

Inżynierowie Hilti omawiający projekt instalacji MEP, stanowiący pierwszy etap całościowego procesu BIM

1. Koncepcja

Określenie ogólnego podejścia do projektu i warunków ramowych dla dalszych usług.

Usługi:

 • Podział projektu na poszczególne obszary z powtarzającymi się wymaganiami i zastosowaniami.
 • Planowanie koncepcyjne zoptymalizowanych podpór MEP i zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Dwóch inżynierów Hilti współpracujących przy projekcie BIM

2. Projekt

Dalszy rozwój koncepcji do ostatecznego projektu, który jest udokumentowany raportami technicznymi.

Usługi:

 • Planowanie konstrukcji MEP i rozwiązań ochrony przeciwpożarowej zoptymalizowanych zgodnie z wymaganiami projektu dla standardowych i powtarzalnych zastosowań lub dla specjalnych i złożonych sytuacji.
 • Raporty techniczne i dokumentacja.
 • Indywidualne usługi dodatkowe, takie jak oceny techniczne.
: Inżynier Hilti modelujący wsporniki montażowe w modelu BIM

3. Modelowanie

Modelowanie i włączanie aplikacji i parametrów zdefiniowanych w planowaniu do modelu projektu oraz komunikacja dotycząca wszelkich problemów lub kolizji wymagających przeróbek.

Wyniki:

 • Włączenie do modelu planowanych konstrukcji MEP i rozwiązań przeciwpożarowych.
 • Powiadomienie o wszelkich problemach lub kolizjach w celu dalszej dyskusji.
Inżynier Hilti z klientem na budowie, w tle rysunki wykonawcze

4. Output

Dla sprawnego wdrożenia planowania na placu budowy - przejrzystego i udokumentowanego.

Usługi:

 • Rysunki warsztatowe
 • Ogólne rysunki aranżacyjne
 • Dane cyfrowe w terenie
 • Lista materiałów
 • Propozycje usług cięcia, montażu i wstępnego montażu

Wsparcie projektowe

Hilti towarzyszy Ci jako partner podczas całego projektu i bierze udział w odpowiednich spotkaniach koordynacyjnych.

Usługi:

 • Tworzenie Planu Zarządzania Projektem IDS (PZP).
 • Udział w spotkaniach projektowych określonych w Planie Zarządzania Projektem IDS.
 • Aktualizacja Planu Zarządzania Projektem IDS.

To także mogłoby Cię zainteresować

Projektowanie oprogramowania na ekranie

Przegląd wszystkich oprogramowań

Oprogramowanie Hilti wspiera Cię na wszystkich etapach budowy − od tworzenia projektu, pracy na placu budowy, po odbiór, dokumentację projektową.

Do zestawienia
Planowanie projektu z kierownikiem budowy

Odpowiednie rozwiązanie dla projektantów

Realizujesz wymagający projekt? Jesteśmy Twoim partnerem i chętnie wesprzemy Cię naszymi rozwiązaniami inżynieryjnymi.

Przegląd rozwiązań