POMAGAMY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA KOROZJI W BUDYNKACH

Rozwiązania odporne na korozję do zastosowania w systemach podwieszania i mocowania ciągów instalacyjnych

Natural gas processing plant

Korozja to poważny problem, który może powodować niebezpieczeństwo i niestabilność konstrukcji. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością wymiany poszczególnych elementów, a nawet całej instalacji. To z kolei generuje duże koszty i wymaga czasu. Jak można temu zaradzić?

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Dobieramy odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne biorąc pod uwagę miejsce, w którym zlokalizowana jest budowa. Wiele zależy też od tego w jakim środowisku i w jakim klimacie są prowadzone prace, a także do jakiego podłoża mocowane są instalacje.

Korozja przyjmuje różne formy w zależności od środowiska. Dlatego, by odpowiednio zabezpieczyć budynek, trzeba wziąć pod uwagę czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia korozji:

 • Wilgotność
  Odpowiednia wilgotność jest niezbędna dla każdej reakcji zachodzącej w atmosferze.
 • Temperatura
  Im wyższa temperatura, tym szybciej postępuje korozja.
 • Sól
  Może to być zarówno sól znajdująca się w powietrzu, blisko wybrzeża jak i sól drogowa zimą. 
 • Zanieczyszczenia przemysłowe
  Wysokie stężenie dwutlenku siarki przyspiesza reakcje powodujące korozję.
 • Korozja kontaktowa 
  Powstaje na skutek kontaktu dwóch różnych materiałów. 

Pewne środowiska, takie jak kryte baseny, tunele lub zakłady chemiczne, wymagają specjalnych technologii. Skorzystaj z pomocy naszych Inżynierów, którzy zaproponują odpowiednie rozwiązanie dopasowane do warunków panujących w danej lokalizacji. 

Corrosion protection and environment

CZYM JEST OCHRONA ANTYKOROZYJNA?

Korozja to skutek reakcji fizykochemicznych, które zachodzą między metalem i środowiskiem, w którym się znajduje.

Korozja zmienia właściwości metalu, sprawiając, że staje się on słabszy. Może to powodować także uszkodzenia instalacji, jak również jej metalowych elementów i ich zabezpieczenia. W takich sytuacjach istnieje możliwość, że przestanie ona być bezpieczna i trzeba będzie ją wymienić.

Istnieją dwa rodzaje rozwiązań, które pomogą wydłużyć żywotność elementów metalowych zastosowanych w budynkach. Zaliczamy do nich aktywną i bierną ochronę metali przed korozją.

Ochrona aktywna wpływa bezpośrednio na reakcję powodującą korozję poprzez stosowanie materiałów odpornych na korozję, separację materiałów lub katodowe zabezpieczenie antykorozyjne.

Ochrona bierna zatrzymuje lub spowalnia korodowanie poprzez oddzielenie metalu od czynnika powodującego korozję. Można to osiągnąć stosując warstwy metalicznych lub innych powłok odpornych na korozję.

JAK POWSTRZYMUJEMY KOROZJĘ?

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań zapewniających ochronę antykorozyjną. Nasi specjaliści sprawdzą na miejscu, które z nich okażą się najlepsze dla danej konstrukcji. 

Ośrodki Hilti prowadzące badania odporności na korozję
1 / 7
Ośrodki Hilti prowadzące badania odporności na korozję

Poznaj skuteczność naszych produktów zapobiegających korozji. Poddajemy je skrupulatnym testom w warunkach identycznych do tych, które panują na placu budowy. Sprawdzamy ich skuteczność nie tylko w laboratorium, ale także na zewnątrz – przez wiele miesięcy pozostają w niskich temperaturach, w klimacie tropikalnym, na terenach, w których mają kontakt z solą, w zakładach przemysłowych, a nawet na morzu. Zobacz jak testujemy nasze produkty w siedzibie Hilti i poza nią.

Badania odporności na korozję w Szwecji
2 / 7
Szwecja

zimny klimat, region przybrzeżny

Badania odporności na korozję w Niemczech
3 / 7
Niemcy

zimny klimat, region przybrzeżny

Badania odporności na korozję w Austrii
4 / 7
Austria

teren przemysłowy, region hutniczy

Badania odporności na korozję w Meksyku
5 / 7
Meksyk

klimat tropikalny, region przybrzeżny

Badania odporności na korozję we Francji
6 / 7
Francja

klimat umiarkowany, region przybrzeżny

Badania odporności na korozję w Chinach
7 / 7
Chiny

klimat tropikalny, region przybrzeżny