Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

JAK CHRONIĆ INSTALACJE PRZED EFEKTAMI ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ?

Rozwiązania projektowe uwzględniające zjawisko rozszerzalności termicznej

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

W czasie projektowania rurociągów, koniecznie uwzględniamy zjawisko rozszerzalności termicznej – dotyczy to zwłaszcza instalacji grzewczych.

Pod wpływem zmiennej temperatury rury mogą się kurczyć i wydłużać. Instalacja musi więc uwzględniać możliwość ich przemieszczania się.

CO POWODUJE ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNĄ?

Rozszerzalność termiczna zależy od kilku kluczowych czynników:

  • Pierwotnej długości rury
  • Współczynnika rozszerzalności cieplnej
  • Różnicy temperatur

Jest to zazwyczaj różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz rury a temperaturą otoczenia. Łatwo ją dostrzec na przykładzie rur grzewczych, gdzie temperatura wewnątrz rury może być bliska 70°C, podczas gdy temperatura otoczenia wynosi zazwyczaj około 20°C.

How to calculate thermal expansion

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE

ROZWIĄZANIA UWZGLĘDNIAJĄCE EFEKTY ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ – 3 CENNE WSKAZÓWKI DLA PROJEKTANTÓW

  • Obliczając wydłużenie liniowe rury uwzględnij jej długość, materiał, z jakiego jest wykonana oraz różnicę temperatur.
  • Sprawdź, czy przemieszczenie pomiędzy osią rury a górną powierzchnią szyny nie wynosi więcej niż 4°. Jeśli tak, konieczne jest zastosowanie jednej z metod kompensacji. Pamiętaj, że stopień dopuszczalnego przemieszczenia nie jest stały. Może on zależeć od specyfiki danej instalacji.
  • Musisz dokonać wyboru pomiędzy kompensacją naturalną a technologiczną. Podczas kalkulacji weź pod uwagę przestrzeń, jaka jest niezbędna w ramach każdego rozwiązania.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami