JAK CHRONIĆ INSTALACJE PRZED EFEKTAMI ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ?

Rozwiązania projektowe uwzględniające zjawisko rozszerzalności termicznej

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

W czasie projektowania rurociągów, koniecznie uwzględniamy zjawisko rozszerzalności termicznej – dotyczy to zwłaszcza instalacji grzewczych.

Pod wpływem zmiennej temperatury rury mogą się kurczyć i wydłużać. Instalacja musi więc uwzględniać możliwość ich przemieszczania się.

CO POWODUJE ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNĄ?

Rozszerzalność termiczna zależy od kilku kluczowych czynników:

 • Pierwotnej długości rury
 • Współczynnika rozszerzalności cieplnej
 • Różnicy temperatur

Jest to zazwyczaj różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz rury a temperaturą otoczenia. Łatwo ją dostrzec na przykładzie rur grzewczych, gdzie temperatura wewnątrz rury może być bliska 70°C, podczas gdy temperatura otoczenia wynosi zazwyczaj około 20°C.

How to calculate thermal expansion

ZAPYTAJ INŻYNIERA

 • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

  Biuro Techniczne

JAKIE ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE NALEŻY ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ?

 • Punkty stałe

  1 – Punkty stałe

  Instalacja, w której wykorzystano punkty stałe wyklucza wszelkie niepożądane przemieszczenia rur, przenosząc obciążenie na konstrukcję nośną budynku. Każda instalacja posiada ponadto „punkt zerowy”, który umożliwia obliczenie rozszerzalności cieplnej i jego wpływu na działanie całej instalacji.

  Druck

  2 – Prowadnice osiowe

  Prowadnice osiowe są stosowane najczęściej do montażu metodą kompensacji technologicznej. Rury poruszają się dzięki nim tylko w jednym kierunku.

  Druck

  3 – Prowadnice przesuwne

  Prowadnica przesuwna pozwala na kompensację rury przy możliwie najniższym współczynniku tarcia.

  Druck

  4 – Swobodne przemieszczenia

  Metoda, która pozwala na swobodne przemieszczenie się rur. Rozwiązanie sprawdza się w instalacjach, gdzie występują przemieszczenia wielokierunkowe. Wykorzystuje się je zazwyczaj na ramionach kompensacji.

ROZWIĄZANIA UWZGLĘDNIAJĄCE EFEKTY ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ – 3 CENNE WSKAZÓWKI DLA PROJEKTANTÓW

 • Obliczając wydłużenie liniowe rury uwzględnij jej długość, materiał, z jakiego jest wykonana oraz różnicę temperatur.
 • Sprawdź, czy przemieszczenie pomiędzy osią rury a górną powierzchnią szyny nie wynosi więcej niż 4°. Jeśli tak, konieczne jest zastosowanie jednej z metod kompensacji. Pamiętaj, że stopień dopuszczalnego przemieszczenia nie jest stały. Może on zależeć od specyfiki danej instalacji.
 • Musisz dokonać wyboru pomiędzy kompensacją naturalną a technologiczną. Podczas kalkulacji weź pod uwagę przestrzeń, jaka jest niezbędna w ramach każdego rozwiązania.