Projektowanie na wyższym poziomie

Poznaj najnowsze regulacje prawne i skorzystaj z wszechstronnego doświadczenia ekspertów podczas naszych szkoleń

Hilti Trainer z uczniami w sali szkoleniowej

Wrzesień 2019  I  3 minuty  I  szkolenia

 

Projekty budowlane mają niekiedy „złą prasę“: Eurotunel, szpital północny w Wiedniu czy lotnisko w Berlinie są na pierwszych stronach gazet. Oczywiście, tak duże projekty wiążą się dla projektantów z różnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami. Niestety szczególnie w takich przypadkach błędy projektowe i budowlane prowadzą do straty pieniędzy i reputacji. W Europie co roku inwestuje się około półtora miliarda Euro na samą budowę obiektów – ryzyko finansowe dla projektantów, wykonawców i inwestorów jest więc proporcjonalnie wysokie.

 

Proces budowlany staje się coraz bardziej złożony jednak można nim łatwo zarządzać

Wady konstrukcyjne mogą mieć wiele przyczyn. Oczywiście obejmują one także czynniki, nad którymi architekci i projektanci mają niewielką kontrolę. Należy do nich wysoka presja czasu i kosztów, a także brak specjalistów.

Jedną z głównych przyczyn jest jednak wysoka złożoność nowoczesnych procesów budowlanych i projektowych. Na przykład wymagania energetyczne lub wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dla obu obszarów typowe jest to, że niezbędne środki można wdrożyć tylko we współpracy ponad podziałami na branże specjalistyczne.

Jeszcze większą złożoność powoduje ogromna dynamika zmian w przepisach budowlanych. W bieżącym kwartale  w samych tylko niemieckich przepisach technicznych dot. regulacji budowlanych umieszczono około 120 nowych lub zmienionych dokumentów.

Z drugiej strony architekci, projektanci branżowi i kierownicy budowy mają do dyspozycji również nowe możliwości precyzyjnego definiowania projektu i postępu prac budowlanych oraz bezproblemowego ich monitorowania. Warunkiem tego jest ścisła współpraca i nieustanny przepływ wiedzy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w budowę.

W toku szkoleń dla projektantów, oferowanych przez Hilti, wiedza na temat najlepszych praktyk dostarczana jest w zwięzły i przejrzysty sposób.

Wady można wykluczyć już na wczesnym etapie!

Kierownik produktu do przeprowadzenia testu ochrony przeciwpożarowej

Dyplomowany inżynier Sven Michael Karner, Technical Trainer Specialist w firmie Hilti Austria

 

Jak postępujesz w trakcie szkoleń?

„Wiele błędów można wykluczyć już na etapie projektowania. W tym celu architekci i inżynierowie muszą konsekwentnie przeanalizować procesy budowlane. Pomagamy projektantom zrozumieć, gdzie i jak mogą powstawać problemy podczas realizacji prac na placu budowy. Pokazujemy im, w jaki sposób może na przykład działać przekazywanie informacji w punktach wspólnych dla różnych branż“.

Aby przekazywać taką wiedzę, należy ją posiadać …

„Właśnie to sprawia, że nasze szkolenia są wyjątkowe! Każdego dnia na całym świecie rzeczoznawcy Hilti są na placach budowy, wspierając lokalnych fachowców. To, co ma być przekazane w danym przypadku, jest następnie uzgadniane z naszymi klientami. W ten sposób potrafimy dać konkretne odpowiedzi wywodzące się z praktyki – pasujące dokładnie do obszaru działań uczestników szkolenia“.

W jaki sposób można zapewnić prawidłową realizację budowy?

„Mając w każdym szczególe przemyślany projekt. Przykład: dla konkretnego punktu mocowania do elementu konstrukcyjnego, projektant może wybrać określony system kotew, przy którym typowe wady montażowe, takie jak niewystarczające czyszczenie otworu, są wykluczone z uwagi na zastosowany system. Bezpieczeństwo projektowe zapewniają między innymi specyfikacje zastosowania rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych“.

Szkolenia dla projektantów

Kobieta i mężczyzna patrzący na ekran.

Doświadczeni eksperci Hilti przeprowadzają w całej Europie specjalne szkolenia dla architektów, inżynierów budownictwa i projektantów. Nacisk kładziony jest na przekazywanie wiedzy i doświadczenia z praktyki budowlanej. Konkretne przykłady treści i ćwiczeń są dostosowane do potrzeb grupy uczestników. Ponadto oferujemy również szkolenia modułowe, w ramach których można łączyć różne obszary tematyczne - od podstaw technicznych po szkolenia z oprogramowania.

Aktualne tematy szkoleń Hilti dla projektantów:

- Podstawy technologii mocowania 
- Planowanie i projektowanie podkonstrukcji w dziedzinie infrastruktury technicznej budynku
- Technologia instalacji systemów ogrzewania i chłodzenia 
- Zasady projektowania biernej ochrony przeciwpożarowej budynków 
- Kształcenie w kierunku rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo projektu z jednego źródła

Dwóch mężczyzn z tabletką

Bezpieczne projektowanie i budowanie z Hilti

Hilti wspiera architektów i projektantów w bezpiecznym i zgodnym z najnowszymi przepisami projektowaniu. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom z jednego źródła: od pojedynczego produktu posiadającego aprobaty uznawane na całym świecie, poprzez specjalne rozwiązania programowe i obszerną bibliotekę BIM Hilti, po konkretne rozwiązania problemów za pośrednictwem naszego działu usług technicznych i transferu wiedzy w ramach oferty szkoleniowej Hilti.

To także może Cię zainteresować

Laboratorium badawcze ochrony przeciwpożarowej z osobą w kombinezonie ochronnym

Ochrona przeciwpożarowa made in Germany

Wrzesień 2019  I  3 minuty  I  ochrona przeciwpożarowa, kompetencje

Jak w Hilti współpracują ze sobą działy rozwoju i produkcji? 

Czytaj więcej
Waga laboratoryjna używana do pomiaru składników

Doskonalenie kotew w laboratorium chemicznym

Wrzesień 2019  I  3 minuty  I  technologia kołków, kompetencje

Od badań do produkcji, tak powstają w Hilti kotwy chemiczne.

Czytaj więcej
Tablet PC z oprogramowaniem BIM

Wirtualny świat na wyciągnięcie ręki

Wrzesień 2019  I  2 minuty  I  BIM, kompetencje

Hilti otwiera Experience Center BIM w Rotterdamie.

Czytaj więcej