Silna kultura korporacyjna

Wspieranie talentów i wspólne patrzenie w przyszłość

Spotkanie dwóch kobiet o różnym pochodzeniu w firmie

Marzec 2020  I  4 minuty  I  Firma i ludzie

 

Rozwijanie motywacji i czerpanie przyjemności z wykonywanej pracy: to nie tylko osobisty wkład pracownika, jak mówi Martin Hilti.

Dużą rolę odgrywa tu firma, przejmując tym samym odpowiedzialność za pracowników. Odpowiedzialność ta może być postrzegana na różne sposoby. W ciągu prawie ośmiu dekad udało się stworzyć w firmie Hilti skuteczny system oparty na czterech podstawowych wartościach. Te wspólnie stosowane wartości sprawiają, że każdy pracownik może wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafi i w dodatku robić to z przyjemnością.

Budowanie zaufania, traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem

Najważniejszą sprawą każdej kultury korporacyjnej są wzajemne relacje. Dotyczy to zarówno relacji z współpracownikami oraz klientami, ale także zachowania w stosunku do konkurentów. Firma Hilti koncentruje się między innymi na uczciwości zawodowej. Ponieważ uczciwość buduje zaufanie, a jedynie relacje oparte na zaufaniu mogą być owocne.

„Zasadniczo żyjemy w kulturze, w której każdy członek zespołu jest doceniany i szanowany. W ten sposób każdy może się szkolić i dbać o swój osobisty rozwój. Także w stosunku do naszych klientów, dostawców i partnerów zawsze działamy w taki sposób, aby ta współpraca była owocna dla wszystkich.“ 
Mandy Thumm, Kierownik działu Employer Branding & Diversity, Hilti Europa Środkowa

 

Szacunek to najważniejsza wartość

Odmienność to nie tylko kwestia płci, pochodzenia czy religii. Każdy pracownik ma swoją własną historię, mocne strony i wyzwania. Delikatne obchodzenie się z tymi wszystkimi aspektami zapewnia produktywne środowisko pracy. To, że takie podejście sprawdza się, pokazuje sondaż dotyczący wyróżnienia dla najlepszego pracodawcy.

Współpraca tutaj jest wyjątkowa.

Na pytanie, jakie wartości doceniane są w firmie, pracownicy firmy Hilti odpowiadają zgodnie: „koleżeńskie i szczere kontakty między pracownikami. Współpraca tutaj jest wyjątkowa.“ Wiele można osiągnąć działając na podstawie zaufania, które w innym przypadku byłoby całkowicie niemożliwe: dawanie i otrzymywanie szczerych opinii. Solidarność z zespołem, nawet jeśli coś poszło nie tak. Trzeba znaleźć w sobie odwagę, porzucić utarte  ścieżki, otworzyć się na nowe pomysły i wdrożyć już istniejące. Trzeba umieć podjąć ryzyko przy realizacji innowacyjnych projektów.

„Nasi pracownicy są stworzeni do działania. Robią wszystko, aby odnieść sukces, wiedząc, że zawsze będziemy ich wspierać. Dajemy im tzw. kredyt zaufania i pomagamy rozwijać firmę dzięki zaangażowaniu i odpowiedniej dynamice pracy.“ 
Mandy Thumm, Kierownik działu Employer Branding & Diversity, Hilti Europa Środkowa

 

 

Wspieranie kreatywności i innowacji

Ogólnie rzecz ujmując podejmowanie ryzyka przy wprowadzaniu innowacji to jedna z najważniejszych zasad w firmie, dzięki której co roku wprowadzanych jest na rynek około 70 nowych produktów w Europie Środkowej. „Jesteśmy sceptycznie nastawieni do poglądów konwencjonalnych. Oczekujemy również, że nasi pracownicy otworzą się na nowe, także niekonwencjonalne metody działania i aktywnie przyczynią się do realizacji swoich pomysłów“, – mówi Mandy Thumm. „Job Enrichment“ oraz „Empowerment“ brzmią z początku nieco górnolotnie. Ale są to proste koncepcje, takie jak poszerzanie zakresu odpowiedzialności i samodzielnej pracy, które dziś stanowią inspirację dla pracowników. A przy okazji przyczyniają się do sukcesu firmy.

Demonstracja laserowa dla klientów

Przykładem może być rzemieślnik, który poszerza swoją specjalizację dzięki uczestnictwu w szkoleniach, a teraz cieszy się bardziej zróżnicowanym obszarem pracy; Lub pracownicy biurowi, którzy mogą sprawić, że proces rozliczeniowy będzie jeszcze bardziej wydajny dzięki samodzielnemu opracowaniu i wprowadzaniu nowych procesów.

„Nasi pracownicy są zaangażowani, nastawieni na sukces i zawsze pragną oferować naszym klientom tylko to, co najlepsze. W tym celu należy stale analizować obecny stan rzeczy“, mówi Mandy Thumm. „Dlatego bardzo ważna jest dla nas osobista odpowiedzialność: nasi pracownicy dokonują uzasadnionych ocen, ponoszą odpowiedzialność i mają swobodę w podejmowaniu własnych decyzji.“

 

Wspieranie talentów, nagradzanie postępów i osiągnięć

„Każdy posiada zdolność nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji – na swoim stanowisku lub poza nim. Czy pracownik chce pracować za granicą? Czy istnieje zainteresowanie pracą na stanowisku międzywydziałowym w ramach Grupy lub na stanowisku kierowniczym?“, pyta Mandy Thumm. Elementem dobrego rozwoju pracowników jest również dalsza edukacja, a także aktywne lub pasywne wsparcie w przypadku chęci uzyskania dodatkowego poziomu wykształcenia. Perspektywa rozwoju to silny czynnik powodujący przywiązanie do organizacji. Firma powinna mieć zawsze świadomość, że inwestowanie w pracowników jest zawsze inwestycją w sukces firmy.

Musi być ona jednak dopasowana do pracownika i organizacji. Oczywiście nie każda firma może zaoferować możliwość pracy w zagranicznym oddziale. Nie jest to jednak konieczne. Ważne jest, aby dobrze poznać pracownika i jego mocne strony. Czy pracownik przekazuje treści w sposób jasny i zrozumiały, czy ma dobre relacje z dostawcami? Być może jego zakres odpowiedzialności należy poszerzyć w tym kierunku. Istotą jest dostrzeżenie potencjału danego pracownika i wspieranie jego talentów. Pomocna jest przy tym intensywna, rzetelna struktura opiniodawcza zintegrowana z obszarem zadaniowym.

„Opinie, zarówno te dobre jak i krytyczne, które chcemy przekazać, nie powinny być kumulowane i zachowywane dla siebie zbyt długo. Lepiej jest podzielić się danym wnioskiem. Tak, aby każdy mógł rozwijać się w swojej codziennej pracy.“ 
Mandy Thumm, Kierownik działu Employer Branding & Diversity, Hilti Europa Środkowa

To, że ta koncepcja jest skuteczna, pokazują liczby: 80% stanowisk kierowniczych w firmie Hilti jest obsadzonych przez kandydatów wewnętrznych.

 

Obieramy kurs na wspólną przyszłość

„Nie jest ważne, aby wzajemnie się sobie przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku“, mawiał Antoine de Saint-Exupery. Dotyczy to każdego związku, a więc także między pracodawcą a pracownikiem. Warunki są w rzeczywistości dość proste: pracownik musi jasno wiedzieć, jakie są cele firmy, a pracodawca powinien poważnie podchodzić do sytuacji życiowej pracownika. W ten sposób można wspólnie wypracować taki model współpracy, który umożliwia pracownikowi jak najbardziej efektywną pracę.

To z kolei przyniesie korzyści firmie. Takie wspólne projekty mogą dotyczyć perspektyw zawodowych, struktury wynagrodzeń czy modelu czasu pracy.

 

Działalność na świeżym powietrzu z 2 pracownikami

Bardziej niż jeszcze 10 lat temu pracownicy dążą do równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Praca w niepełnym wymiarze godzin, przechodzenie na częściową emeryturę, elastyczne godziny pracy, tzw. Job-Sharing lub możliwość pracy w trybie zdalnym z domu stają się coraz bardziej popularne. „Regularnie badamy i opiniujemy nasze procesy wewnętrzne, aby stworzyć zoptymalizowane środowisko pracy dla wszystkich pracowników. Nasi pracownicy mogą np. elastycznie planować uzgodnione w umowie godziny pracy. Firma Hilti daje także możliwość elastycznego dostosowania się do zmian w życiu prywatnym – poprzez zmianę godzin pracy, ustalenia dni pracy z domu (Home-Office), czy dodatkowe dni wolne.“, wyjaśnia Mandy Thumm. „W ten sposób nagradzamy każdego, kto poświęca swój czas, energię i dzieli się wiedzą, aby przyczynić się do sukcesu naszych klientów. Wszyscy na tym zyskują.“

 

 

To także może Cię zainteresować

Pracownik sklepu i klient rozmawiający przed otwartymi walizkami

Osobiste doradztwo zamiast zakupów w internecie

Styczeń 2020  I  5 minut  I  Hilti Stores

Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.

Czytaj więcej
Tablet z oprogramowaniem BIM

Sposób na proste projektowanie

Listopad 2019  I  2 minuty  I  technika pomiarowa, BIM

Cyfrowe metody pomiarowe w połączeniu z metodą pracy BIM-to-Field pomagają zapewnić dokładne przeniesienie planu i punktów pomiarowych na plac budowy i z powrotem do projektu cyfrowego, szczególnie w przypadku złożonych projektów obejmujących kilka branż.

Czytaj więcej
ON!Track Aktywne śledzenie T380 Tag i walizka na flotę

Udany duet na rzecz większej produktywności

Październik 2019  I  4 minuty  I  usługi

Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.

Czytaj więcej
4 Pracownicy Hilti dobrze się bawią

Praca w Hilti

Ludzie, których zatrudniamy w Hilti, są pod pewnymi względami do siebie podobni. To osoby pełni pasji i zapału do pracy, potrafiące dać z siebie wszystko, by budować świetne relacje z klientami. W zamian otwieramy im drogę do interesującej i dynamicznie rozwijającej się kariery.

Czytaj więcej