PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKACH

Europejskie przepisy dotyczące projektowania budynków w różnych klasach ognioodporności

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynkach należy uwzględniać już na samym początku prac nad projektem.

W każdym kraju obowiązują różne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ognioodporności budynków.

Ognioodporność sufitu podwieszanego lub ściany osłonowej zależy od ich konstrukcji. Z tego powodu wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej różnią się w zależności od klasy budynku – od małych budynków mieszkalnych po wielkie obiekty przemysłowe. 

BUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH

Hilti fire protection support system

Najważniejszym zagadnieniem podczas projektowania konstrukcji zgodnych z wymogami ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie osobom przebywającym wewnątrz budynku odpowiedniej ilości czasu na ewakuację.

Niemieckie wytyczne MLAR [4] (aktualna wersja 11/2005) określają, w jaki sposób i przez jaki czas należy zapewnić  przepustowość dróg ewakuacyjnych w przypadku wystąpienia pożaru.

Główne zalecenia zawarte w wytycznych MLAR [4]:

  • W przypadku podwieszanych sufitów o parametrach ogniochronnych, należy zapewnić wymaganą ogniotrwałość zarówno wtedy, gdy ogień dociera z poziomu poniżej jak i powyżej sufitu.
  • W przypadku systemów instalacyjnych, montowanych pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym należy przestrzegać szczególnych wymogów związanych z przepisami bezpieczeństwa.

NORMY EUROPEJSKIE

EN 13501 i EN 1366-1:2104 to jedne ze zharmonizowanych norm europejskich dotyczących projektowania ognioodpornych kanałów wentylacyjnych i kontroli zadymienia, które mają zastosowanie we wszystkich krajach europejskich.

Znaczenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji wentylacyjnych określa także niemiecka dyrektywa MLAR:

  • Sekcja 5.2.2 odnosi się do przewodów wentylacyjnych i wymogów w zakresie ognioodporności, które muszą spełniać. Zgodnie z jej treścią odcinki ognioodpornych przewodów wentylacyjnych muszą być mocowane do odpowiednich ognioodpornych elementów budynku.
  • Sekcja 5.2.4 odnosi się do przewodów wentylacyjnych znajdujących się nad sufitem podwieszanym. Jeśli przewody wentylacyjne zamontowane są nad ognioodpornymi sufitami podwieszanymi, muszą one być zamocowane tak, by nie uległy awarii w wypadku pożaru (patrz DIN 4102-4:1994-03 [6], rozdział 8.5.7.5).