Wzmocnienie przeciwprzebiciowe

Ogólne wymagania

o Przyczyną wzmocnienia konstrukcji są zmiany w obciążeniach użytkowych, zmiany w konstrukcji mostu, zmiany w wytycznych (należy zastosować większe obciążenia od ruchu pojazdów), niewystarczająca efektywna wytrzymałość betonu, uszkodzenia korozyjne zbrojenia lub błędy wykonawcze

Please enter alternative text here (optional)

a) Wzmacnianie przeciwprzebiciowe/wewnętrzne

Please enter alternative text here (optional)

b) Wzmocnienie poprzez zwiększenie przekroju

Wymagania dotyczące wzmocnienia konstrukcji

Element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju obciążenia, jak również od planowanego okresu użytkowania. Mogą wynikać z tego następujące wymagania:

 • Możliwa głębokość zakotwienia (grubość materiału bazowego)
 • Wymagane oprogramowanie projektowe i raporty obliczeniowe
 • Dokumentacja (np. ETA, abZ, aBG)
 • Okres użytkowania (50 lat lub 100/120 lat)
 • Oddziaływanie ognia
 • Oddziaływania statyczne i/lub niestatyczne (zmęczeniowe)
 • Obciążenia sejsmiczne
 • Średnica pręta zbrojeniowego
 • Czas montażu i utwardzania
 • Specjalne wymagania montażowe (bezpyłowe wiercenie, technika diamentowa wymagana ze względu na gęstość zbrojenia)

regulacje / normy

Zwiększanie przekroju konstrukcji:

 • Wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EOTA / TR 066 dodatkowo do EN1992-4
 • Wymiarowanie pod kątem naprężeń zmęczeniowych zgodnie z EOTA / TR 066
 • Kwalifikacja zgodnie z EAD 3302347-00-0601

Wzmocnienie przez dodanie zbrojenia (zbrojenie na ścinanie, zwiększenie nośności na przebicie):

 • Nie istnieje obecnie żadna europejska metoda kwalifikacji produktu/ projektowania zamocowania dla tej metody wzmacniania
 • Metoda projektowania zgodnie z fib Model Code 2010 , opracowaniem Międzynarodowej Federacji Betonu Konstrukcyjnego  („shear crack theory” wg Muttoni)

Optymalnie rozwiązanie przy wzmacnianiu poprzez zwiększenie przekroju konstrukcji żelbetowej

Zbrojenie dodatkowe w konstrukcjach żelbetowych

HZA-P z HIT-RE500 V3 oraz HZA-P

 • Oprogramowanie do wymiarowania i dokumentacja dla późniejszego zbrojenia na przebicie
 • Raporty potwierdzające działanie rozwiązania (wzmocnienie siły bocznej, przebicie) są dostępne w testach (raporty 11-A01-R1, 06-A01-R1C)
 • Wzmocnienie bez zwiększania przekroju konstrukcji
 • Do doboru istotna jest grubosć stropu wzmacnanego
 • Otulina betonu nie ulega zniszczeniu
 • Przy zastosowaniu zaprawy p.poż. możliwa również odpornoć ogniowa
 • Wydajny sposób na wzmacnianie konstrukcji
 • Część systemu Hilti SafeSet - nie jest wymagane dodatkowe czyszczenie otworów w przypadku stosowania wierteł drążonych TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami Hilti
 • Gatunek stali B500B (pręt zbrojeniowy) ze spawaną stalą węglową 8.8 ocynkowaną

Do produktu HZA-P 

Podkładka HZA-P M20 #2022893  

 

HZA-R z HIT-RE 500 V3

 • Oprogramowanie do wymiarowania i dokumentacja dla późniejszego zbrojenia na przebicie
 • Raporty potwierdzające działanie rozwiązania (wzmocnienie siły bocznej, przebicie) są dostępne w testach (raporty 11-A01-R1, 06-A01-R1C)
 • Wzmocnienie bez zwiększania przekroju konstrukcji
 • Do doboru istotna jest grubosć stropu wzmacnanego
 • Otulina betonu nie ulega zniszczeniu
 • Przy zastosowaniu zaprawy p.poż. możliwa również odpornoć ogniowa
 • Wydajny sposób na wzmacnianie konstrukcji
 • Część systemu Hilti SafeSet - nie jest wymagane dodatkowe czyszczenie otworów w przypadku stosowania wierteł drążonych TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami Hilti
 • Gatunek stali B500B (pręt zbrojeniowy) ze spawaną stalą A4
 

Rozwiązania stystemowe

Systemy detekcji i oprogramowanie

PS 300 Ferroscan

Precyzyjny detektor prętów zbrojeniowych w betonie, do pomiaru głębokości otuliny oraz szacowania średnicy pręta podczas analizy konstrukcji

Do produktu 

PS 1000 X-SCAN-SYSTEM

Wydajny skaner do betonu, do badania konstrukcji oraz lokalizowania przedmiotów znajdujących się w kilku warstwach betonu

Do produktu

Hilti Volume Calculator App

Kalkulator ilości żywicy

Do produktu 

wiercenie

TE 70-AVR

Wysoce wydajny młot kombi z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)

Do produktu 

TE-Y-GB (SDS MAX)

TE-Y-GB (SDS MAX) M16 #261862 lubM20 #261863, narzędzie do osadzania

Uchwyt TE-C + uchwyt TE-Y

Uchwyt TE-C M16/20 #263437 lubTE-Y M16/20 #263439 

TE 60 – A36

Wydajny akumulatorowy młot kombi z uchwytem SDS Max oraz systemami AVR i ATC, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach

Do produktu

TE-YX (SDS MAX) + TE-FY (SDS MAX)

Do produktu TE-YX

Do produktu TE-FY

TE-CD (SDS PLUS)

Wiertło rurowe do bezpyłowego wiercenia

Do produktu

Statyw do wiercenia HZA-P

HZA-P (z adapterem pod TE 60) #3510611 lub adapterem pod TE 70 #3525666 

Czyszczenie otworów

VC 40 - UM

Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra, do zbierania suchego pyłu i sporadycznie do zastosowań mokrych – klasa M

Do produktu

HIT-DL 14 – 55 + HIT-RB 14 - 55 + szczotka RB 10/07

Szczotka i przedłużka do czyszczenia otworów

Do produktu

Dysza

Dzysza do czyszczenia sprężonym powietrzem

Do produktu

Pistolet do czyszczenia sprężonym powietrzem

Pod M20 #336553 

Dozowanie żywicy

P 8000 D

Dozownik pneumatyczny do opakowań 1400 ml HIT-RE 500v3

Do produktu

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55

Precyzyjny dozownik akumulatorowy do opakowań 500 i 330 ml

Do produktu HDE 500-A22

Do produktu HIT-VL 11

Do produktu HIT-SZ 14 – 55 

Ociekacz HIT-OHC1

Ociekacz do dozowania żywicy w stropie

Do produktu

CP 636 masa

Masa ogniochronna do zabezpieczenia połączenia, jeśli takowe jest wymagane

Przedłużka węża VL-K

Do produktu 

Mieszacz HIT-RE-M

Do produktu