Rozwiązanie z zastosowaniem nadbetonu w budownictwie naziemnym

Profesjonalne doradztwo, solidne połączenie

Wzmocnienie i naprawa konstrukcji betonowych z użyciem nadbetonu

Wraz ze wzrostem mobilności ludzi i stale rosnącym przepływem towarów rosną także wymagania względem infrastruktury. Jednocześnie wiele obiektów mostowych wymaga renowacji oraz wzmocnienia.

Systematycznie wzrasta też liczba remontów, przeprowadzanych zarówno w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, jak i przemysłowych. Wzmocnienie istniejących konstrukcji jest np. warunkiem koniecznym, aby można było zwiększyć ilość pięter w istniejących budynkach lub dokonać adaptacji budynków do nowego przeznaczenia.

Wzmocnienie istniejących konstrukcji betonowych

Bardzo skutecznym rozwiązaniem w przypadku wzmacniania lub naprawy konstrukcji mostów, stropów międzykondygnacyjnych, słupów i ścian jest powiększenie przekroju przy użyciu nadbetonu. W celu zapewnienia monolitycznego przenoszenia obciążeń nowego przekroju, firma Hilti kompleksowe rozwiązania systemowe – od elastycznego projektowania po bezpieczną i wydajną realizację.

Oferowane rozwiązania obejmują projektowanie według najnowszych wytycznych EOTA TR 066 w połączeniu ze specjalnie dobranymi elementami mocującymi (kotwy chemiczne i mechaniczne). Systemy te mogą być zaprojektowane w zakresie przenoszenia obciążeń statycznych, quasi-statycznych, a także obciążeń zmęczeniowych.

Różnorodne rozwiązania systemowe zapewniają elastyczność w doborze komponentów i spełniają specjalne wymogi dotyczące montażu.

Dzięki systemowi SafeSet możesz pracować bezpyłowo i zaoszczędzić do 60% czasu potrzebnego na montaż.

Wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu

Schematyczny rysunek wzmocnienia konstrukcji nośnej mostu

Wzmocnienie filarów mostowych lub podpór

Schematyczny rysunek wzmocnienia filarów mostu

Wzmocnienie wewnętrznej konstrukcji tunelu

Schematyczny rysunek wzmocnienia wewnętrznej konstrukcji tunelu

Nadbeton w skrócie

Realizację projektu budowlanego z użyciem nadbetonu można podzielić na kilka etapów: wyburzenie lub odsłonięcie istniejącej, uszkodzonej warstwy betonu, szorstkowanie powierzchni, montaż łączników Hilti do konstrukcji zespolonych, instalowanie nowego zbrojenia i na koniec wylanie nowej warstwy betonu.

Łączniki do konstrukcji zespolonych muszą zapewnić niezawodne przenoszenie sił ścinających i rozciągających pomiędzy nowym i starym betonem. W przypadku łączników do konstrukcji zespolonych firmy Hilti rozróżnia się systemy łączników mechanicznych (HCC-HUS) i systemy oparte na kotwach chemicznych (HCC-K, HCC-B i HCC-U). Niezależnie od systemu, w istniejącym betonie wykonuje się otwór, przy czym powstający podczas wiercenia pył musi zostać usunięty. W tym celu Hilti oferuje technologię SafeSet, dzięki której pył jest automatycznie odsysany podczas wiercenia, a otwór jest oczyszczony zgodnie z wymogami ETA. Przed umieszczeniem elementu w wywierconym otworze za pomocą automatycznego lub pneumatycznego dozownika do otworu dozowana jest żywica.

Dlaczego łączniki do konstrukcji zespolonych są lepsze od prętów zbrojeniowych?

Wartość obliczeniowa długości zakotwienia

Zdjęcie kątowego
  • Zgodnie z EOTA TR 069 projektowane mogą być wyłącznie łączniki do konstrukcji zespolonych posiadające kwalifikację zgodnie z EAD 332347-00-0601.
  • Wartość obliczeniowa długości zakotwienia zgodnie z EN 1992-1-1 z lbd lub lb,eq nie może być uwzględniona w elemencie konstrukcyjnym wykonanym z zagiętego pręta zbrojeniowego (w postacji "haku")
  • Należy wykazać wartość obliczeniową długości zakotwienia haków kątowych w istniejącym i nowym betonie.

Przenoszenie obciążeń uzależnione od kierunku

Zdjęcie kątowego
  • Haki kątowe z pręta zbrojeniowego nie są obrotowo symetryczne i powinny wykazywać zależne od kierunku przenoszenie obciążeń podczas rozciągania, ścinania i zginania. Powoduje to trudności w oszacowaniu naprężeń występujących w poszczególnych łącznikach i tym samym stwarza ryzyko błędnych obliczeń.

Dedykowane oprogramowanie do projektowania połączeń nadbetonu

Moduł PROFIS Engineering

W celu zaprojektowania połączenia nadbetonu możesz skorzystać z modułu "nadbeton" w oprogramowaniu PROFIS Engineering.

Powiązane produkty systemowe

Wyznaczanie lokalizacji zbrojenia za pomocą systemu Ferroscan PS 300

Wykrywanie istniejącego zbrojenia

Detekcja - wgląd w istniejące podłoże
Akumulatorowy dozownik HDE 500-22

Dozowniki do kotew chemicznych

Akumulatorowy dozownik do wszystkich typów żywic iniekcyjnych Hilti. Precyzyjne dozowanie pozwala zaoszczędzić do 30% żywicy iniekcyjnej.

Do portfolio dozowników
Construction worker using Hilti SafeSet installation method with HDE 500-22 cordless adhesive dispenser and red HIT-CR 500 cartridge holder for HIT-HY 200 adhesives. VC 140-2-22 "vac-pack" vacuum, TE 60-22 cordless rotary hammer

Oszczędź do 60% czasu dzięki SafeSet

Dzięki zastosowaniu wiertła rurowego Hilti jako zintegrowanego urządzenia do czyszczenia otworów dla żywic iniekcyjnych, nie tylko zapewnisz prawidłowe oczyszczenie wywierconego otworu, ale także skrócisz całkowity czas pracy.

Wydajny montaż z SafeSet
Pręt kotwiący HIT-Z w żywicy iniekcyjnej HIT-HY 200-A V3

Żywice iniekcyjne

Jakiej żywicy iniekcyjnej użyć do konkretnego zastosowania? W jaki sposób mogę zaoszczędzić na żywicy iniekcyjnej? Czy każda żywica iniekcyjna nadaje się do wszystkich zastosowań?

Dowiedz się więcej