Próby ogniowe Hilti

Bezpieczeństwo w razie pożaru

Wytyczne projektowe EDO i regulacje prawne w technice instalacyjnej

Wyzwanie – zapewnienie czasu na ucieczkę

Projektując modułowe systemy szynowe, należy pamietać o zapewnieniu ludziom czasu na bezpieczne opuszczenie budynku w razie pożaru.

Istnieje niewiele wytycznych – takich jak Europejskie Dokumenty Oceny (EDO) – określających jak długo instalacje montowane nad głową muszą utrzymywać nośność przy wysokiej temperaturze. Dokument oceny EDO 280016-00-0602 przyjęty przez EOTA, może być użyty do obliczenia rezystancji i deformacji takich systemów w przypadku pożaru.

Czy wiesz, że....

3.8 m

pożarów wybucha
rocznie na świecie

Wiele obrażeń powodują spadające sufity podwieszane, zablokowane drogi ewakuacyjne i ratunkowe oraz uszkodzone schody. Ramy nośne budynku stają się zagrożeniem podczas pożaru, jeśli nie są przystosowane do ekstremlanych warunków. Liczne rury, korytka i kable pod sufitami podwieszanymi, przez oddziaływanie intensywnego ciepła i nieprawidłowo wykonaną ramę nośną, mogą spaść i utrudnić ucieczkę z budynku. 

Pożar w budynku rozprzestrzenia się w ciągu 5 minut

Wykres prób ogniowych

Szybki wzrost temperatury osłabia wytrzymałość stali w modułowych systemach szyn montażowych.  

Hilti MEP supports fire
Prowadzi to do znacznych deformacji i potencjalnego uszkodzenia całego systemu.  

Normy przeciw­pożarowe w budownictwie

Hilti MEP fire damage example

Dwie normy europejskie są obecnie najważniejszymi źródłami wykładni projektowania kanałów wentylacyjnych i osłon dymnych na wypadek pożaru:

 • EN 13501  reguluje klasyfikację odporności ogniowej wyrobów budowlanych,
 • EN 1366-1: 2014 –opisuje badania odporności ogniowej instalacji użytkowych.

Uzupełnieniem do norm europejskich są niemckie przepisy dotyczące dróg ewakuacyjnych – M-LAR i DIN 4102-4. 

 • Drogi ewakuacyjne
  Wytyczna Komisji „Nadzór budowlany” niemieckiej Konferencji Ministerialnej dot. Budownictwa opisuje, jak zabezpieczyć drogi ewakuacyjne w razie pożaru, aby utrzymać ich drożność przez wystarczająco długi czas.
 • Sufity podwieszane
  Sufity podwieszane muszą gwarantować wymaganą odporność ogniową zarówno w przypadku pożaru od dołu, jak i od góry. Dla instalacji między konstrukcją stropu a sufitem podwieszanym obowiązują specjalne wymagania.
 • Systemy wentylacyjne
  W uzupełnieniu do norm UE obowiązuje niemiecka wytyczna M-LüAR, która również reguluje wykonywanie instalacji wentylacyjnych:
  -rozdział 5.2.2 – o mocowaniu ognioodpornych przewodów wentylacyjnych,
  -rozdział 5.2.4 – o kanałach wentylacyjnych nad sufitami podwieszanymi (muszą być zamocowane tak, by w przypadku pożaru nie opadały). 

Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego

Projektowanie konstrukcji wsporczych budynku zgodnie z normami przeciwpożarowymi to główne zadanie projektantów, architektów i inżynierów.

Dotychczas nie istniała jednolita i niezawodna metoda projektowania, zapewniająca pełne bezpieczeństwo. Powszechnie stosowany Eurokod 3, w toku obecnych badań akademickich i przemysłowych, okazał się niewystarczający.

Eurokod 3 ma ograniczony zakres zastosowania – dotyczy raczej stalowych elementów konstrukcyjnych, a nie cienkościennych profili stalowych, stosowanych w obejmach do rur i modułowych systemach instalacyjnych. Mimo to Eurokod 3 jest często mylnie wykorzystywany do cienkościennych konstrukcji szynowych.

Dlaczego Eurokod 3 jest nieodpowiedni dla obejm do rur?

Projektowanie ognioodporne Hilti

Wyniki badań potwierdzają, że Eurokod 3 nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa. 

Jednostka badawcza certyfikująca materiały budowlane (MFPA Leipzig GmbH) potwierdza, że określenie odkształceń w sytuacji pożaru w oparciu o DIN EN 1993-1-2 (EC3-1-2, znany jako Eurokod 3) nie daje bezpiecznych wyników.

Wytyczne projektowe EDO

We współpracy z wiodącymi instytucjami bezpieczeństwa przeciwpożarowego DIBt i EOTA, opracowaliśmy EDO (Europejski Dokument Oceny). To zbiór wytycznych projektowania i testowania rozwiązań przeciwpożarowych w modułowych systemach szynowych. Projektownie ram nośnych instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych z EDO jest bardziej elastyczne i ekonomiczne. 

ETA – Europejska Ocena Techniczna

Metoda elementów skończonych (FEM) Hilti

Oferujemy bezpieczne, ekonomiczne i elastyczne rozwiązania, zgodne z wytycznymi dla ognioodpornych systemów instalacyjnych.

Wybierając produkty z Oceną ETA*, spełniasz wyszystkie wymogi prawne.

Odpowiednie produkty i rozwiązania zapewnią bezpieczną ewakuację, dostęp dla strażaków i ochronę cennych towarów.

*Dokumenty ETA, oparte na Europejskim Dokumencie Oceny EDO 280016-00-0602 (produkty do systemów instalacyjnych dla systemów technicznych budynku, takich jak rury, kanały, przewody i kable), w przyszłości mogą być potwierdzeniem właściwości ognioodpornych.

Zastosowania

Wsporniki infrastruktury mechanicznej, elektrycznej i wodnej Hilti

Montaż szyny do sufitu

Wsporniki infrastruktury mechanicznej, elektrycznej i wodnej Hilti

Konstrukcja trapezowa

Wsporniki infrastruktury mechanicznej, elektrycznej i wodnej Hilti

Szyna montażowa

Wsporniki infrastruktury mechanicznej, elektrycznej i wodnej Hilti

Konsola podwieszana

Wsporniki infrastruktury mechanicznej, elektrycznej i wodnej Hilti

Konsola niepodwieszana

Wsporniki infrastruktury mechanicznej, elektrycznej i wodnej Hilti

Pojedynczy punkt podwieszenia

Nasze rozwiązania i usługi

Nasi inżynierowie od ponad 30 lat badają i opracowują produkty i technologie tak, aby jak najlepiej chronić ludzi i budynki w przypadku pożaru. Dziesięciolecia pracy i badań pozwoliły na stworzenie kompleksowej oferty modułowych systemów szynowych, technologii mocowania i produktów przeciwpożarowych.

Oferujemy także usługi projektowe i łatwe w obsłudze rozwiązania informatyczne, które zwiększą Twoją wydajność i zaoszczędzą Twój czas.

usługi inżynieryjne Hilti

Usługi inżynieryjne

Chętnie pomożemy Ci w projektowaniu i opracowaniu modułowych systemów szyn montażowych. Skontaktuj się z nami – znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

Dowiedz się więcej

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego w bieżącym projekcie lub w wyborze produktów, poproś o pomoc doświadczonych inżynierów Hilti.