JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO

Cyfryzacja – wspólny projekt

Cyfryzacja w branży budowlanej

Kwiecień 2020  I  6 minut  I  Digitalizacja, BIM, kompetencje

 

Temat cyfryzacji w branży budowlanej wciąż budzi mieszane uczucia. Dla jednych jest to obietnica, a dla innych zagrożenie. Ale są tacy, którzy rozumieją transformację cyfrową po prostu jako logiczną konsekwencję.

W branżach takich jak przemysł, ludzie już dawno przestali reagować nerwowo, jeśli chodzi o wdrażanie nowych procesów w celu zwiększenia wydajności. Jednakże na placu budowy nadal istnieje potrzeba dalszej edukacji. I słusznie. Ponieważ w porównaniu ze standaryzowanymi procesami, stosowanymi zazwyczaj w przemyśle, wielowarstwowa branża budowlana wymaga indywidualnych rozwiązań.

Co jest więc przyczyną tak wolnego rozwoju? Według filozofa, matematyka i pisarza prof. dr Duecka, jest to w dużej mierze związane z niejasnymi celami stawianymi w branży. „W budowie rakiet chodzi o dotarcie na Marsa, w przemyśle samochodowym chodzi o samodzielną jazdę, jednakże w sektorze średniej wielkości przedsiębiorstw budowlanych nie ma jeszcze wspólnie zdefiniowanego celu” – mówi prof. dr Dueck. „Aby go zdefiniować, należałoby zmienić całą branżę budowlaną pod względem procesów.” Oznacza to, że procesy w wyniku cyfryzacji nie stają się bardziej skomplikowane, lecz podlegają restrukturyzacji.

„BIM to koncepcja w projektowaniu i realizacji projektów budowlanych. Jest to proces, który musi być kontynuowany przez kolejne lata, ponieważ nie wszystkie nowe technologie mogą zostać kompleksowo wprowadzone w tak krótkim czasie. Pod tym względem niemiecki rynek jest zbyt „rozdrobniony”. 
Mgr inż. Axel Muehlenbruch, BIM Manager Hilti Niemcy

BIM w pigułce

Projektowanie oparte na koncepcji technologii BIM jest coraz bardziej powszechne. Projekty muszą być realizowane w sposób przejrzysty i efektywny. Wszyscy uczestnicy projektu budowlanego pracują nad cyfrowym modelem dostępnym w sieci, który dostarcza wszystkich informacji o projekcie.

Za pośrednictwem bibliotek BIM, przedsiębiorstwa i producenci udostępniają obiekty cyfrowe, takie jak podwieszenia, które są wprowadzane do projektu budynku i uzupełniane przez projektantów o dodatkowe informacje. W ten sposób powstaje złożony system, dzięki któremu można uniknąć źródeł błędów i opóźnień. W oparciu o projekt, można przeprowadzić wszystkie symulacje − począwszy od budowy aż po eksploatację − i odpowiednio nimi sterować.

Jednak idea BIM obejmuje nie tylko fazę planowania cyfrowego, ale całościowy system, który dotyczy wewnętrznych procesów i struktur. Hilti to kompetentny partner projektu, oferując kompleksowy system BIM – począwszy od odpowiedniego oprogramowania, przez narzędzia sieciowe, aż po kompletne rozwiązania systemowe i usługi.

Cyfrowa rewolucja zaczyna się od zmiany sposobu myślenia

Dla wielu przedsiębiorców niejasne jest, jak należy wdrażać nowe procesy robocze w środowisku cyfrowym. Często osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji czują się osamotnione w procesie decyzyjnym. Pojawiają się obawy, że w tym całym cyfrowym zamieszaniu nagle utracą grunt pod nogami i pozostaną na lodzie. Strumień informacji, rozmywany przez różne grupy interesów, bynajmniej nie ułatwia zachowania klarownej perspektywy i wybierania realistycznych rozwiązań. Jest to również widoczne w odniesieniu do obecnej siły napędowej procesów transformacji cyfrowej w budownictwie – modelowaniu informacji o budynku − lub w skrócie „BIM”. Dzięki tej cyfrowej metodzie projektowania, wszystkie informacje dotyczące procesu budowy są gromadzone w jednym miejscu i udostępniane poszczególnym uczestnikom.

„BIM-to-Field wykorzystujemy w praktyce pracując z tachimetrem Hilti PLT 300, a pierwsi niemieccy projektanci pracują już na naszej rodzinie elementów instalacyjnych REVIT.” 
mgr inż. Joachim-Urs Müller, Kierownik działu inżynieryjnego, region południowy, Hilti Niemcy

Projektowanie opiera się na wirtualnym projekcie budowlanym, który nie tylko obejmuje symulacje 3D, ale także pokazuje w czasie rzeczywistym wszystkie istotne dane całego cyklu budowy, aż po zarządzanie budynkiem w zmiennym środowisku. Big data między deską kreślarską a betoniarką. W ten sposób unika się błędów w projektowaniu, kosztownych przeróbek lub opóźnień. Jako kompleksowe, cyfrowe „narzędzie uniwersalne, BIM tworzy w ten sposób pomost między klientem, projektantem i wykonawcą. Proces budowlany staje się bardziej wydajny, łatwiejszy, a przede wszystkim bardziej przejrzysty.

BIM – kluczem do nowego świata?

Czy metoda BIM może zrewolucjonizować całą branżę? Z pewnością! I w tym tkwi obecnie sedno problemu. W końcu przestawienie się wszystkich osób zaangażowanych w projekt budowlany na system BIM nie jest wcale łatwe. Wiele firm czuje się po prostu przytłoczonych cyfryzacją. W końcu chodzi przede wszystkim o wprowadzenie nowych procesów w jednej chwili, wdrożenie przejrzystości, poznanie rozwiązań EPD i przestrzeganie decyzji planistycznych. Wszystko to w środowisku, w którym konkurencyjne struktury, standardy prawne i stosowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie oprogramowania nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione. Niemniej jednak, cyfrowa metoda projektowania jest modelem najbliższej przyszłości.

„Projektant, który nie zna BIM, postrzega ten system jako źródło kosztownych i czasochłonnych procesów, które tylko przysparzają mu jeszcze więcej pracy. Oczywiście, wdrożenie BIM wymaga początkowo dużych nakładów pracy ze strony projektanta, ale gdy system jest już wdrożony, będzie dla niego ogromnym wsparciem przy każdym kolejnym projekcie.

Jako przykład, chciałbym podać tu projektanta z branży MEP (mechanical, electrical and plumbing), który w 2014 roku zatrudniał tylko 4 osoby do tworzenia specyfikacji. Teraz, po wdrożeniu systemu BIM do swoich projektów, firma ta zatrudnia prawie 50 projektantów! Pokazali na rynku, jak mocni jesteśmy w cyfrowym rewolucjonizowaniu procesu budowlanego! ” 
Adam Niepokój, Kierownik zespołu technicznego, Hilti Polska

Mimo, iż wciąż trwają prace nad standardami i normami prawnymi, to już dziś wielu dużych deweloperów i wiele instytucji publicznych wymaga w dokumentacjach przetargowych stosowania systemu BIM. Projekty trwające w nieskończoność, takie jak lotnisko w Berlinie czy Filharmonia nad Łabą w Hamburgu, jasno pokazały, że pilnie potrzebne są działania. Na przykład Ministerstwo Transportu stawia na obowiązkowy model etapowy dla publicznych projektów infrastrukturalnych do 2020 roku. W krajach takich, jak Wielka Brytania czy Skandynawia jest to już od dawna standardem.

BIM - Rozwiązania systemowe

Praktyczna strona BIM

Niemniej jednak projektowanie BIM i prace budowlane muszą być dobrze zdefiniowane w specyfikacjach przetargowych. Samo oświadczenie: „Chcemy BIM, nie wystarczy. „Wymagania klienta muszą być jasno określone i zapisane w specyfikacji, mówi prawnik dr. Jörg L. Bodden. Potrzebne są wspólne reguły gry, które definiują terminologię, wykorzystanie wspólnego modelu danych, wynagrodzenie, odpowiedzialność itp. Zwłaszcza na wczesnym etapie projektowania, metoda BIM wymaga większych nakładów pracy. Co prawda jest to równoważone w fazie budowy dzięki przejrzystym procesom i strukturom. Optymalna konfiguracja BIM wymaga wszystkich istotnych informacji o budynku w oparciu o złożony model danych, w ramach którego wszystkie zaangażowane strony pracują z wykorzystaniem odpowiednich rozwiązań programowych. To gigantyczny system, umożliwiający symulacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub optymalizacji budynku, a także obliczania procesów logistycznych lub planowania zasobów.

Praktyczne podejście i dobry start w ramach systemu oferuje metoda „Little BIM”, w ramach której, wychodząc od „rozwiązania samodzielnego“, pracuje się na jednym, wspólnym oprogramowaniu.

Wszystkiemu przyświeca jeden cel – najpierw zaprojektować budynki, a potem je budować. Jak to wygląda w rzeczywistości? „Kwestię, czy BIM jest szybszy niż konwencjonalne projektowanie, pozostawmy chwilowo otwartą. Na pewno uzyskujemy lepsze, a przede wszystkim skonsolidowane wyniki projektowe, – mówi mgr inż. Matthias Braun, kierownik działu produkcji i rozwoju w Obermeyer. „Ważne jest, że to nie BIM decyduje, co powinniśmy robić w przyszłości, ale my sami – mówi Braun. „Musisz optymalizować tam, gdzie rzeczywiście widzisz potencjał optymalizacji, ale nie możesz tego komplikować. BIM musi być przede wszystkim praktyczny. Oznacza to, że nowe metody należy wprowadzać tak, aby stanowiły odpowiedź na sytuację na rynku.

Nie ma bowiem „jednego” procesu BIM. Chodzi o to, by wspólnie wystartować, uczyć się i wzmacniać własną pozycję na rynku.

W końcu z cyfrowego sposobu myślenia i pracy oraz koncepcji takich, jak BIM skorzystają wszyscy uczestnicy procesu projektowania. Przewidywalne koszty, większa przejrzystość i bardziej wydajne procesy. Ekscytujące zadanie, z którym należy się wspólnie zmierzyć.

 

Klucz do sukcesu to właściwy partner

Aby sprostać wymaganiom systemu, potrzebne są jednolite warunki, które zakładają realizację obowiązków przez wszystkie strony. To wymaga przejrzystości i zaufania. Nie ma miejsca na indywidualne interesy. Chodzi o to, by wspólnie przekroczyć linię mety. Oprócz zleceniodawców, projektantów i wykonawców, istotne są także przedsiębiorstwa i dostawcy, działający jako silni partnerzy, spotykający swoich klientów na całej długości łańcucha wartości i stale im towarzyszący.

Cyfryzacja w branży budowlanej nie jest przedsięwzięciem jednorazowym, opartym wyłącznie na rozwiązaniach w zakresie oprogramowania, ale jest ciągłym, kompleksowym procesem. Przede wszystkim wymaga wsparcia przy organizacji i opracowywaniu indywidualnych rozwiązań. W jaki sposób, i w jakim stopniu metody BIM mogą zostać wdrożone w danym przedsiębiorstwie, jakie usługi mogą być wykorzystywane i kto w razie potrzeby zapewni wsparcie na placu budowy?

To także może Cię zainteresować

Patrick Woerle

Wywiad: cyfrowa transformacja

Kwiecień 2020  I  3 minuty  I  BIM, kompetencje

Patrick Woerle, Senior Trade Manager Structural Engineering, Hilti 

Czytaj więcej
Tablet PC z oprogramowaniem BIM

Wirtualny świat na wyciągnięcie ręki

Wrzesień 2019  I  2 minuty  I  BIM, kompetencje

Hilti otwiera Experience Center BIM w Rotterdamie.

Czytaj więcej
Building Information Modeling

Budownictwo zintegrowane z BIM

 

BIM - Building Information Modeling

Czytaj więcej
ON!Track Aktywne śledzenie T380 Tag i walizka na flotę

Udany duet na rzecz większej produktywności

Październik 2019  I  4 minuty  I  usługi

Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.

Czytaj więcej
Pracownik Hilti w centrum logistycznym ze skanerem ramion

Planowanie prac? Najlepiej cyfrowo

Wrzesień 2019  I  4 minuty  I  logistyka, cyfryzacja

Droga od produkcji, przez centra dystrybucyjne do miejsca użytkowania towarów jest zatem całkowicie cyfrowa.

Czytaj więcej