Image alt text (optional)

Hotel Jantar w Szczecinie - Instalacja Fotowoltaiczna

Firma wykonawcza: Hymon Fotowoltaika Sp.zo.o.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2021r.

Mocowanie paneli fotowoltaicznych- zastosowany system podkonstrukcji fasad wentylowanych Hilti EuroFox  umożliwia szybki i bezpieczny montaż oraz  posiada wszystkie wymagane przez Inwestora aprobaty i dopuszczenia na rynku Unii Europejskiej. Dzięki oprogramowaniu Hilti Profis Facade można bez problemu wykonać niezbędne obliczenia wytrzymałościowe projektowanego mocowania.

 

                                         

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

1. Mocowanie paneli fotowoltaicznych.

Do tej aplikacji wykorzystano system podkonstrukcji fasad wentylowanych Hilti EuroFox .

 2. Mocowanie konsoli podkonstrukcji do podłoża betonowego zostało wykonane za pomocą kotew Hilti typu HRD-HF.

3. Mocowanie profili podkonstrukcji do konsol zostało wykonane za pomocą wkrętów Hilti S-AD 01 SS 5,5x19 A4. 

OPIS WSPÓŁPRACY

Zastosowane produkty, rozwiązania, oprogramowanie Hilti: Profis Facade, podkonstrukcja fasad wentylowanych, kotwy HRD HF, wkręty S-AD 01SS.