HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4

NOWE MOŻLIOŚCI PROJEKTOWANIA POŁĄCZEŃ ŻELBETOWYCH, PRZY ZASTOSOWANIU WKLEJANYCH PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

Dzięki połączeniu nowego Raportu Technicznego TR 069 z nowym, aprobowanym systemem iniekcyjnym HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4, można znacznie rozszerzyć zakres stosowania wklejanych prętów zbrojeniowych i zoptymalizować projektowanie konstrukcji.

Kombinacja ta oferuje następujące możliwości techniczne przekładające się na istotną redukcję kosztów i czasu pracy:

  • Możliwość przenoszenia momentu zginającego w konstrukcjach żelbetowych bez połączenia prętów zbrojeniowych „na zakład”.
  • Możliwe mniejsze głębokości zakotwienia niż dotychczas; to oznacza także możliwość wklejania prętów zbrojeniowych w cieńszych podłożach.
  • Eliminacja konieczności uwzględniania prętów zbrojeniowych traktowanych jako tzw. „startery” na etapie projektowania.
  • Eliminacja błędów wykonawczych takich jak pozycjonowanie prętów w niewłaściwych miejscach lub całkowite pominięcie wklejenia wynikającego z projektu. Teraz przestaje to być problemem – z łatwością możemy zastosować nowy pręt wklejany.
  • Natychmiastowa naprawa prętów zbrojeniowych, które uległy uszkodzeniu / zniszczeniu na etapie wykonawczym. Wystarczy nowy pręt wklejany zgodnie z TR 069. ·        
  • Elastyczność w projektowaniu połączeń żelbetowych w obiektach nowych i modernizowanych.
  • Pełna Ocena Techniczna ETA na poziomie europejskim. 

Powyższe możliwości oferują znacznie szerszy zakres zastosowań wklejanych prętów zbrojeniowych. Teraz wspierane przez rozubudowane oprogramowanie do wymiarowania połączeń Profis Rebar

W naszej bezpłatnej broszurze dla projektantów znajdziesz więcej informacji o podejściu projektowym i korzyściach, które z niego wynikają.

REWOLUCJA PRZY PROJEKTOWANIU WKLEJANYCH PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

NOWE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

Od dziesięcioleci wklejanie prętów zbrojeniowych stanowi sprawdzone rozwiązanie w zakresie wykonywania połączeń typu beton-beton, takich jak np. połączenia ścian i słupów. Jednakże dokumenty techniczne (TR 023, EAD 330087), które kwalifikowały kolejne połączenia zbrojeniowe do 2018 r., ograniczyły możliwy zakres zastosowania. 

Teraz EOTA opracowała nową metodę projektowania połączeń żelbetowych (TR069): W ten sposób powstają nowe możliwości, które można w pełni wykorzystać dzięki nowej kotwie chemicznej HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4 wraz z ETA opartej na TR069.

Hilti dodatkowo oferuje przyjazne dla użytkownika oprogramowanie projektowe PROFIS Rebar, za pomocą którego można krok po kroku zaprojektować kolejne połączenie żelbetowe i przygotować raport obliczeniowy.

ZOPTYMALIZOWANE PARAMETRY KOTWY CHEMICZNEJ HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4

Z kotwą chemiczną HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4 można znacznie zwiększyć nośność połączenia pręta zbrojeniowego z betonem. Pozwala to na znaczne zmniejszenie głębokości zakotwienia w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dodatkowo z HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4 można teraz wykonywać połączenia przenoszące moment zginający bez połączeń  "na zakład" - z możliwym okresem użytkowania do 100 lat.

KOLEJNY KROK

Wytyczne dotyczące nowego podejścia do projektowania zgodnie z TR 069: w broszurze podsumowaliśmy wszystkie ważne informacje na temat naszego nowego systemu do wklajania prętów zbrojeniowych. Dowiesz się również, w jaki sposób możesz bezpiecznie zaprojektować swoje kolejne połączenia żelbetowe zgodnie z aktualnymi przepisami przy użyciu nowego oprogramowania projektowego PROFIS Rebar i metody SafeSet.

PAKIET DO TWOJEGO SUKCESU

Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu do projektowania wklejanych prętów zbrojeniowych Hilti PROFIS można projektować i tworzyć dokumentację połączeń prętów zbrojeniowych zgodnie z TR 069, EC2.

O oprogramowaniu
HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4

Kotwa chemiczna HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4 jest łatwa w montażu i nadaje się do praktycznie każdego zakotwienia chemicznego - ułatwia to projektowanie i przygotowanie pod inwestycje oraz ułatwia pracę pracowników na placu budowy.

Dowiedz się więcej

System HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4 został zaaprobowany jako część metody SafeSet™ w celu przyśpieszenia montażu i zwiększenia bezpieczeństwa.

Zapoznaj się z SafeSet