OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI USŁUGI, WITRYNA INTERNETOWA I APLIKACJE HILTI

Hilti szczyci się nie tylko dobrą reputacją związaną z zapewnianiem wysokiej jakości produktów i znakomitej obsługi klienta, ale jest również zaangażowana w ochronę prywatności użytkowników w sferze online.

Prywatność użytkowników jest bardzo ważna dla Hilti, dlatego zwracamy się do wszystkich użytkowników (nowych oraz tych, którzy od dawna korzystają z naszych usług) o uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia oraz skontaktowanie się z nami w przypadku wszelkich pytań.

W przypadku wątpliwości, skarg lub pytań na temat ochrony prywatności dotyczących naszych usług elektronicznych lub cyfrowych, należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych w spółce Hilti (e-mail: OchronaDanychOsobowych.pl@hilti.com, tel. +48 320 55 60) albo skorzystać z formularza internetowego:  Wniosek dot. praw podmiotu danych

Można również kontrolować swoje informacje i zarządzać nimi za pośrednictwem Kokpitu Prywatności Hilti.

Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o tym jak zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika podczas jego wizyty i/lub rejestracji w naszych usługach, naszych witrynach internetowych lub aplikacjach oraz informacje o oferowanych przez nas wyborach, w tym jak uzyskać dostęp i zaktualizować informacje.

Z wyjątkiem, gdy określono inaczej, Hilti AG jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszych usług, witryn internetowych i aplikacji na mocy niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Adres naszej siedziby głównej to:

Hilti AG
Feldkircherstrasse 100,
9494 Schaan
Liechtenstein

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein (organ ds. ochrony danych) jest naszym Wiodący organ nadzorczy na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Pod poniższym adresem można się skontaktować z inspektorem ochrony danych organu „Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein”:

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein
Leiter der Datenschutzbehörde: Dr. Marie-Louise Gächter-Alge
Städtle 38
9490 Vaduz
Telefon: + 423 236 60 90
info.dss@llv.li

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego: Właściwy organ można znaleźć na oficjalnej witrynie internetowej UE

Terminy stosowane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności będą miały następujące znaczenie:

Terminy takie jak „my”, „nam”, „nasz”, itp. w tym oświadczeniu o ochronie prywatności odnoszą się do wyżej wspomnianych odpowiedzialnych stron (w dalszej części nazywanymi „Hilti”).

Termin „użytkownik” odnosi się do Pana/Pani jako do osoby fizycznej.

Termin „dane osobowe” używany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności oznacza wszelkie informacje, niezależnie czy podane przez użytkownika, zebrane od użytkownika czy uzyskane w inny sposób, o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora, w naszym przypadku jest to imię i nazwisko, firma, numer identyfikacyjny Hilti lub inne techniczne identyfikatory internetowe.

Spis treści

1.     Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z danymi osobowymi użytkownika?

2.     Do czego odnosi się oświadczenie o ochronie prywatności?

3.     Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy?

4.     Dlaczego i komu udostępniamy dane osobowe?

5.     Czy dane osobowe będą przekazywane zagranicę?

6.     Dlaczego i przez jaki okres zachowujemy dane osobowe?

7.     Jakie użytkownik ma możliwości wyboru dotyczące prywatności?

8.     Jakie inne działania podejmujemy w celu ochrony danych osobowych?

9.     Korzystanie z ciasteczek i podobnych technologii

10.  Linki do innych witryn internetowych

11.  Stosowanie się do wymogów organów regulacyjnych i współpraca z nimi

12.  Sposób komunikowania zmian do oświadczenia o ochronie prywatności

13.  Kontakt

1. Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z danymi osobowymi użytkownika?

Stroną odpowiedzialną za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest Hilti AG jako dostawca usług, witryn internetowych i aplikacji, w większości przypadków i w zależności od żądanych usług, wspólnie z jednym lub z kilkoma swoimi podmiotami stowarzyszonymi (lista z oficjalnego sprawozdania finansowego).

2. Do czego odnosi się oświadczenie o ochronie prywatności?

Oświadczenie odnosi się do wszystkich usług, witryn internetowych i aplikacji Hilti, które odsyłają do tego dokumentu.

Oświadczenie o ochronie prywatności nie odnosi się do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby fizyczne, w tym produktów lub witryn internetowych wyświetlających się w wynikach wyszukiwania, witrynach, które mogą oferować usługi Hilti lub innych witrynach, do których linki zawarto w naszych usługach.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności nie uwzględnia praktyk zapewniania informacji przez inne firmy i organizacje, które reklamują nasze usługi i które mogą używać ciasteczek, tagów pikselowych lub innych technologii w celu wyświetlania lub oferowania odnośnych reklam.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy?

 

Dane osobowe, które zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy w związku z usługami, witrynami internetowymi i aplikacji obejmują nie tyko informacje, które aktywnie zbieramy podczas interakcji użytkownika z nami, ale również informacje zapewniane przez użytkownika za pośrednictwem obsługi klienta, sklepów Hilti i naszych zespołów sprzedaży.

Osoba, której dane dotyczą

Informacje z plików dziennika i przechowywanie lokalne

Informacje dotyczące urządzenia

Informacje dotyczące lokalizacji i unikalne numery aplikacji

UŻYTKOWNIK naszych usług online, witryn internetowych i aplikacji

- preferencje użytkownika (np. preferowane ustawienia języka);

- automatycznie pliki dziennika w celu rozwiązywania problemów i dla celów bezpieczeństwa (np. zapobieganie atakom hackerów);

- plik dziennika dotyczący awarii i w wyjątkowych sytuacjach, takich jak wystąpienie nieprawidłowego działania, błędów lub incydentów bezpieczeństwa, możemy lub upoważnieni przez nas usługodawcy mogą przeprowadzić ręczną analizę rejestrów;

- data i godzina żądania;

- nazwa, adres URL i ilość przekazanych danych dla żądanego pliku;

- raport określający czy pobieranie danych zakończyło się pomyślnie lub powód niepowodzenia;

- rodzaj i wersja systemu operacyjnego komputera wysyłającego żądanie (jeśli przekazywane);

- rozdzielczość ekranu i głębia koloru (jeśli przekazywane);

- rodzaj i wersja używanej przeglądarki (jeśli przekazywane);

- ustawienia języka i wtyczek zainstalowanych w używanej przeglądarce (jeśli przekazywane);

- ciasteczka, które unikalnie identyfikują przeglądarkę użytkownika;

 

- adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki;

- nazwa dostawcy usług internetowych, oraz inne rodzaje informacji związane z komputerem i połączeniem odnośne do zidentyfikowania rodzaju urządzenia używanego do łączenia się z witryną, umożliwiające wymianę danych z użytkownikiem i jego urządzeniem oraz zapewniające dogodne korzystanie z usług, witryn internetowych i aplikacji;

- adres URL i IP serwisu internetowego z którego użytkownik uzyskał dostęp lub został przekierowany do naszej witryny internetowej, w tym data i godzina;

- podstrony odwiedzone podczas wizyty w naszej witrynie, linki użyte w witrynie internetowej, w tym data i godzina;

odwiedzone podstrony, w tym data, godzina i czas spędzony na stronie - w aplikacjach;

- pełna informacja o sekwencji uruchamianych łączy (adresy URL) do, przez i z witryny internetowej, w tym data i godzina;    

- informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem, w tym awarie, praca systemu, ustawienia sprzętu, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania i odsyłający adres URL;

 

ZALOGOWANY KLIENT

Korzystając z usług, witryny internetowej i aplikacji Hilti jako zarejestrowany użytkownik lub klient, zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dodatkowe dane (w tym dane osobowe) jak opisano poniżej:

- imię, nazwisko, tytuł i adres;

- informacje kontaktowe (nr telefonu, e-mail, fax, itp.);

- nazwa użytkownika i hasło;

- numer konta Hilti;

- przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia;

- historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje;

- wpisane wyszukiwane terminy;

- przeglądane lub wyszukiwane w witrynie internetowej usługi/produkty;

- koszyk zakupów i informacje o płatności;

- subskrypcja newslettera, zapisanie się do otrzymywania promocji, korzystanie z ofert specjalnych;

- przyznane zgody, upoważnienia, itp.;

- zapewnione odpowiedzi na ankiety, opinie, oceny i inne rodzaje informacji zwrotnych;

- treść całej komunikacji przesyłanej za pośrednictwem naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym wszelkie informacje opublikowane w mediach społecznościowych w witrynie internetowej lub w inny sposób udostępnione spółce Hilti i/lub innym użytkownikom, jak również wiadomości wysłane na czacie i zapis czatu;

- w przypadku pliku dziennika dotyczącego awarii, śledzimy nr identyfikacyjny użytkownika i plik rejestru błędu dotyczący awarii;

- ręczna analiza przeprowadzana w celu monitorowania i zapewniania stabilności naszych usług, serwisów internetowych i aplikacji.

 

Zastrzegamy sobie również prawo do oceny plików dziennika w celach statystycznych i w zanonimizowanej postaci. Zanonimizowany oznacza, że dane osobowe i odnoszące się klienta są zmodyfikowane w taki sposób, że poszczególnych informacji nie można już przypisać do żadnej osoby czy klienta, lub można je przypisać z co najmniej znaczną i niewspółmierną inwestycją czasu, wydatków i siły roboczej.

 

- informacje na temat zarejestrowanych użytkowników podane w ramach procesu rejestracji, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko w firmie lub dziale,

- nazwa użytkownika i hasło podczas logowania się jako zarejestrowany użytkownik,

- informacje dotyczące urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia i informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu). Hilti może powiązać identyfikatory urządzenia lub numer telefonu użytkownika z jego kontem Hilti,

Faktyczna lokalizacja z użyciem różnych technologii mających na celu określenie lokalizacji, w tym adres IP, GPS (w pewnych usługach i aplikacjach - zapisywanie lokalizacji GPS na smartfonie / urządzeniu WYŁĄCZNIE, kiedy użytkownik korzysta z nich do przeskanowania narzędzia. Następnie nie śledzimy stale lokalizacji GPS) i inne czujniki, które mogą na przykład zapewnić spółce Hilti informacje dotyczące znajdujących się w pobliżu urządzeń, punktów dostępu do sieci Wi-Fi i stacji bazowych sieci komórkowej.

 

Dane dotyczące korzystania z aplikacji, tj. jakie działania użytkownik podjął, jakie przyciski kliknął, itp. Są to działania podejmowane przez użytkownika na stronie.

 

Niektóre usługi zawierają unikalny numer aplikacji. Ten numer i informacje na temat instalacji (na przykład rodzaj systemu operacyjnego i numer wersji aplikacji) są przesyłane do Hilti w momencie instalowania lub odinstalowywania tej usługi lub gdy ta usługa regularnie kontaktuje się z naszymi serwerami, na przykład w celu automatycznej aktualizacji.

DANE FIRMY

- nazwa, adres, dział, informacje kontaktowe i inne informacje związane z firmą, którą użytkownik reprezentuje i jego stanowisko w tej firmie;

- numer klienta;

- numer VAT;

- adres dostawy;

- adres e-mail firmy;

- adres do faktury;

- numer zamówienia;

- hasło;

- informacje o płatności;

- dane rachunku bankowego;

- dane karty kredytowej;

- nr telefonu firmy;

- nr firmowego telefonu komórkowego;

 

 

 

- firma;

- język kontaktowania się;

- doradca klienta / punkt kontaktowy;

- znaczenie klienta;

- jednostka organizacyjna;

- udział w kampaniach lub wydarzeniach;

- kod pocztowy;

- historia produktu;

- region;

- zwroty;

- numer zamówienia;

 

 

Gdzie jest to wymagane na mocy prawa, będziemy starali się uzyskać zgodę użytkownika przed zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem jego danych osobowych dla wyżej określonych celów. Również, jeśli będziemy chcieli wykorzystywać dane osobowe użytkownika dla nowego lub innego celu, zawiadomimy go o nim oraz będziemy wykorzystywać dane w tego typu inny sposób wyłącznie, jeśli jest to wymagane lub dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Każdy dostęp do danych osobowych użytkownika w Hilti jest ograniczony do osób, które muszą uzyskać do nich dostęp w celu wywiązywania się ze swoich obowiązków w pracy. Wyłącznie ograniczona liczba osób w spółce Hilti (np. pracownicy działu sprzedaży, wsparcia, prawnego, finansowego i rachunkowości, jak również pewni menadżerowie z przydzieloną odpowiedzialnością) otrzyma dostęp do danych osobowych użytkownika dla wyżej wspomnianych celów.

Gdy użytkownik kontaktuje się z Hilti, zachowujemy zapis komunikacji użytkownika, aby pomóc rozwiązać jakieś kwestie problematyczne, które użytkownik napotkał. Możemy użyć zapewnionego przez użytkownika adresu e-mail lub numeru telefonu, aby poinformować go o naszych usługach, obejmuje to informacje o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach.

W zależności od ustawień użytkownika, jego działania w innych witrynach internetowych i aplikacjach Hilti mogą zostać powiązane z jego informacjami osobowymi, aby udoskonalić usługi Hilti i dostarczane przez nią reklamy.

4. Dlaczego i komu udostępniamy dane osobowe?

Nie sprzedajemy danych, nie handlujemy danymi ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika.

Dla celów wspomnianych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, ujawniamy, przekazujemy lub w innych sposób udostępniamy dane osobowe użytkownika innym podmiotom w grupie Hilti w zakresie określonym poniżej lub w oparciu o zgodę użytkownika w określonym kontekście (np. kiedy użytkownik wyraża zgodę na inne rodzaje przekazywania danych w związku z zapisaniem się do otrzymywania określonej usługi). W każdym przypadku udostępniając dane osobowe, stosujemy się ściśle do obowiązujących przepisów prawa.

Nie udostępniamy informacji osobowych firmom, organizacjom lub osobom fizycznym spoza Hilti, chyba że ma zastosowanie któraś z poniższych okoliczności:

Zgoda: Będziemy udostępniali informacje osobowe firmom, organizacjom lub osobom fizycznym spoza Hilti, jeśli uzyskaliśmy na to zgodę użytkownika. Wymagamy uzyskania zgody na udostępnianie wszelkich informacji osobowych.

Przetwarzanie zewnętrzne: Zapewniamy informacje osobowe naszym usługodawcom zewnętrznym w oparciu o odpowiednie instrukcje niezbędne dla poszczególnych celów przetwarzania, w celu wykonania określonych zadań w naszym imieniu i w oparciu o nasze instrukcje. Każdy usługodawca zewnętrzny będzie miał dostęp wyłącznie do takich danych osobowych, które są niezbędne do wykonania określonych zadań i wyłącznie do ich wykonania. Zapewnimy, że każdy usługodawca zewnętrzny jest świadomy tych obowiązków i się do nich stosuje. Zapewnimy również, że każdy usługodawca zewnętrzny traktuje dane osobowe z takim samym stopniem zapewniania bezpieczeństwa jaki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych i że wprowadzi odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony bezpieczeństwa w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności lub wszelkie inne właściwe środki mające na celu zapewnienie poufność i bezpieczeństwo.

Zewnętrzni dostawcy usług:

Nazwa i adres

Przekazanie dozwolone przez

Kraj

Działalność

AWS - Amazon Web Services

Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

Germany

Centrum hostingu

ELIC

Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

Germany 

 

tworzenie stron internetowych i związane z tym działania konserwacyjne 

Office365

Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

Germany

  

Działania w miejscu pracy związane ze stroną internetową 

Adobe Campaign Manager

Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

Germany

 

Konfiguracja i parametryzacja strony internetowej  

123ContactForm 

Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

Germany 

Twórca formularzy związanych ze stroną internetową  

 

Powody prawne: Między innymi obejmuje to przypadki, kiedy mamy obowiązek udostępnienia danych osobowych na mocy prawa lub wiążących nakazów sądowych, żądań organów ścigania lub regulacyjnych. Jeśli zdecydujemy się ujawnić dane osobowe w takim kontekście, rozważymy również sposoby ograniczenia zakresu ujawnienia, na przykład redagując zapewnione informacje.

5. Czy dane osobowe będą przekazywane zagranicę?

Miejsca przechowywania danych Hilti są wybierane tak, aby działały skutecznie, zwiększały wydajności oraz aby utworzyć kopię zapasową danych na wypadek awarii zasilania lub innych problemów. Podejmujemy kroki mające na celu zapewnić, że zbierane przez nas dane na mocy oświadczenia o ochronie prywatności są przetwarzania zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia i wymogami obowiązujących przepisów w prawa w miejscach, gdzie dane się znajdują.

Polityką Hilti jest przetwarzanie danych osobowych użytkownika wyłącznie w krajach, w których obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych zapewniają taki sam stopień ochrony danych jak w UE/EOG lub Szwajcarii, lub zapewniają taki sam stopień ochrony w oparciu o decyzję stwierdzającą Komisji Europejskiej.

6. Dlaczego i przez jaki okres zachowujemy dane osobowe?

Biorąc pod uwagę możliwości techniczne Hilti dokłada wszelkich starań zapewniając wszystkie swoje usługi, witryny internetowe i aplikacje, aby zachowywać dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celów określonych w niniejszym oświadczeniu i/lub wymagane lub dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Poniższa tabela zawiera przegląd działań z zakresu przetwarzania związanych z usługami, witrynami internetowymi i aplikacjami Hilti z uwzględnieniem celu zbierania danych, rodzaju, podstaw prawnych i obowiązujących okresów zachowywania danych.

Cel przetwarzania

Rodzaj danych osobowych i informacje o używanych ciasteczkach (jeśli dotyczy)

Podstawa prawna przetwarzania

Okres zachowania danych

W celu zapewnienia, utrzymania, ochrony i udoskonalania naszych usług, witryn internetowych i aplikacji oraz w celu opracowywania nowych i w celu ochrony Hilti i naszych klientów.

- Nazwa użytkownika i hasło (przechowywanie w postaci zaszyfrowanej);

- Informacje o profilu użytkownika (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres);

- Preferencje użytkownika (np. preferowane ustawienia języka);

- Adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych oraz inne rodzaje informacji związane z komputerem i połączeniem odnośne do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, połączenia z usługami, witrynami internetowymi i aplikacjami, umożliwiające wymianę danych z użytkownikiem i jego urządzeniem oraz dogodne korzystanie z usług, witryn internetowych i aplikacji;

-  W przypadku korzystania z wersji mobilnej usług, witryn internetowych i aplikacji: informacje o systemie operacyjnym urządzenia mobilnego, informacje o usługach, witrynach internetowych i wersji aplikacji z których użytkownik korzystał, nazwa dostawcy usług internetowych i inne rodzaje informacji dotyczące urządzenia i połączenia odnośne do udoskonalania mobilnych usług, witryn internetowych i aplikacji, łączenia się z naszymi serwerami, umożliwiające i zapewniające usługi synchronizacji oraz pomoc techniczną dla aplikacji mobilnych;

- Adres URL i IP serwisu internetowego, z którego użytkownik uzyskał dostęp lub został przekierowany do naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

- Odwiedzone podstrony i funkcje użyte podczas korzystania z usług, witryn internetowych i aplikacji, linki użyte do przejścia z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

- Pełna informacja o sekwencji uruchamianych łączy (adresy URL) do, przez i z usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

- Wpisane wyszukiwane terminy;

- Przyznane zgody i upoważnienia;

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO) / wymagane dla wykonania umowy (artykuł 6 (1) (b) RODO)

36 miesięcy

 

 

W celu umożliwienia i przetworzenia zamówień na produkty i usługi złożonych w usługach, witrynach internetowych i aplikacjach.

- Dane bankowe i rachunkowe firm;

- Nazwa użytkownika i hasło;

- Numer konta Hilti;

- Przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia;

- Historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje;

- Wpisane wyszukiwane terminy;

- Przeglądane lub wyszukiwane w witrynie internetowej usługi/produkty;

- Koszyk zakupów i informacje o płatności;

- Subskrypcja newslettera, zapisanie się do otrzymywania promocji, korzystanie z ofert specjalnych;

- Przyznane zgody, upoważnienia, itp.;

- Zapewnione odpowiedzi na ankiety, opinie, oceny i inne rodzaje informacji zwrotnych;

- Treść całej komunikacji przesyłanej za pośrednictwem naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym wszelkie informacje opublikowane w mediach społecznościowych w witrynie internetowej lub w inny sposób udostępnione spółce Hilti i/lub innym użytkownikom, jak również wiadomości wysłane na czacie i zapis czatu;

 

Wymagane do wykonania umowy (artykuł 6 (1) (b) RODO)

10 lat od wygaśnięcia umowy

Gdzie dotyczy, w celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umów w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, takich jak zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Hilti; lub umowy o świadczenie usług, np. aplikacja On!Track.

Dane osobowe zawarte w umowach, komunikacji i pismach biznesowych;

Informacje dotyczące podatku VAT oraz zwrotów ceł i akcyzy;

Wymagane do wykonania umowy (artykuł 6 (1) (b) RODO)

Przez cały czas, kiedy konto jest aktywne + 6 lat po wygaśnięciu umowy

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania i prośby użytkownika w związku z zapewnianiem pomocy technicznej lub innych usług obsługi klienta i czatów dla klientów.

 

- Imię i adres e-mail;

- Informacje dotyczące używanego urządzenia (rodzaj przeglądarki, adres IP i wersja oprogramowania Java);

- Data i godzina czatów;

- Treść całej komunikacji przesłanej przez czaty (protokół czatu);

- Numer konta Hilti;

- Nr identyfikacyjny Hilti;

- Zapisy czatów internetowych z naszą obsługą klienta;

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO) lub

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO):

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia próśb użytkownika witryny internetowej. W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwości spełnienia takich próśb. W związku z powyższym, przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Sześć miesięcy (w celu kontroli jakości i dla celów dowodowych)

W celu zapewnienia, że nasza witryna jest bardziej przyjazna użytkownikowi i uzyskania wglądu w zachowania związane z użytkowaniem osób odwiedzających naszą witrynę internetową i użytkowników naszych aplikacji i oprogramowania, z zastosowaniem pseudonimizacji i na przestrzeni wielu urządzeń dla celów reklamy i badań rynkowych oraz aby umożliwić nam spersonalizowanie zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji.

W celu przeprowadzenia analiz i badań wśród klientów, w tym ogólnych badań rynku lub ankiet dotyczących potrzeb klientów i ich opinii dotyczących określonych aspektów, generowania sprzedaży i schematów ruchu w sieci oraz w celu analizy skuteczności reklam, na zasadzie anonimowej (np. w oparciu o zbiorcze dane) lub indywidualnej (jeśli jest to dopuszczalne na mocy prawa).

- Nazwa użytkownika i hasło (przechowywanie w postaci zaszyfrowanej);

- Informacje o profilu użytkownika (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres);

- Preferencje użytkownika (np. preferowane ustawienia języka);

- Adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych oraz inne rodzaje informacji związane z komputerem i połączeniem odnośne do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, połączenia z usługami, witrynami internetowymi i aplikacjami, umożliwiające wymianę danych z użytkownikiem i jego urządzeniem oraz dogodne korzystanie z usług, witryn internetowych i aplikacji;

- W przypadku korzystania z wersji mobilnej usług, witryn internetowych i aplikacji: informacje o systemie operacyjnym urządzenia mobilnego, informacje o usługach, witrynach internetowych i wersji aplikacji z których użytkownik korzystał, nazwa dostawcy usług internetowych i inne rodzaje informacji dotyczące urządzenia i połączenia odnośne do udoskonalania mobilnych usług, witryn internetowych i aplikacji, łączenia się z naszymi serwerami, umożliwiające i zapewniające usługi synchronizacji oraz pomoc techniczną dla aplikacji mobilnych;

- Adres URL i IP serwisu internetowego, z którego użytkownik uzyskał dostęp lub został przekierowany do naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

- Odwiedzone podstrony i funkcje użyte podczas korzystania z usług, witryn internetowych i aplikacji, linki użyte do przejścia z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

- Pełna informacja o sekwencji uruchamianych łączy (adresy URL) do, przez i z usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

- Wpisane wyszukiwane terminy;

- Przyznane zgody i upoważnienia;

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO)

36 miesięcy

W celu umożliwienia korzystania z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, jako zarejestrowany użytkownik.

- Imię, nazwisko, tytuł i adres;

- Informacje kontaktowe (nr telefonu, e-mail, fax, itp.);

- Nazwa użytkownika i hasło;

- Numer konta Hilti;

- Przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia;

- Historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje;

- Wpisane wyszukiwane terminy;

- Przeglądane lub wyszukiwane w witrynie internetowej usługi/produkty;

- Koszyk zakupów i informacje o płatności;

- Subskrypcja newslettera, zapisanie się do otrzymywania promocji, korzystanie z ofert specjalnych;

- Przyznane zgody, upoważnienia, itp.;

- Zapewnione odpowiedzi na ankiety, opinie, oceny i inne rodzaje informacji zwrotnych;

- Treść całej komunikacji przesyłanej za pośrednictwem naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym wszelkie informacje opublikowane w mediach społecznościowych w witrynie internetowej lub w inny sposób udostępnione spółce Hilti i/lub innym użytkownikom, jak również wiadomości wysłane na czacie i zapis czatu;

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO)

Przez cały czas, kiedy konto jest aktywne + 7 lat

W celu zapobiegania nadużyciom lub nielegalnemu użytkowaniu naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi, rozwiazywania sporów i egzekwowania naszych porozumień.

- Imię, nazwisko, tytuł i adres;

- Informacje kontaktowe (nr telefonu, e-mail, fax, itp.);

- Nazwa, adres, dział, informacje kontaktowe i inne informacje związane z firmą, którą użytkownik reprezentuje (jeśli jakąś) i jego stanowisko w tej firmie;

- Numer konta Hilti;

- Numer VAT;

- Przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia;

- Historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje;

- Informacje o profilu użytkownika;

- Koszyk zakupów i informacje o płatności;

- Informacje o oprogramowaniu pobranym z witryny internetowej;

- Automatycznie pliki dziennika w celu rozwiązywania problemów i dla celów bezpieczeństwa (np. zapobieganie atakom hackerów);

·          Plik dziennika dotyczący awarii i w wyjątkowych sytuacjach, takich jak wystąpienie nieprawidłowego działania, błędów lub incydentów bezpieczeństwa, możemy lub upoważnieni przez nas usługodawcy mogą przeprowadzić ręczną analizę rejestrów;

- Data i godzina żądania;

- Nazwa, adres URL i ilość przekazanych danych dla żądanego pliku;

- Raport określający czy pobieranie danych zakończyło się pomyślnie lub powód niepowodzenia;

- Rodzaj i wersja systemu operacyjnego komputera wysyłającego żądanie (jeśli przekazywane);

- Rozdzielczość ekranu i głębia koloru (jeśli przekazywane);

- Rodzaj i wersja używanej przeglądarki (jeśli przekazywane);

- Ustawienia języka i wtyczek zainstalowanych w używanej przeglądarce (jeśli przekazywane);

- Ciasteczka, które unikalnie identyfikują przeglądarkę użytkownika;

 

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO)/ Informatyczne środki bezpieczeństwa i stosowanie się do obowiązku prawnego (artykuł 6 (1) (c) RODO)

Pliki dziennika są usuwane po 90 dniach

Ocena czy użytkownik kwalifikuje się do otrzymywania pewnego rodzaju ofert, produktów lub usług.

- Imię, nazwisko, tytuł i adres;

- Informacje kontaktowe (nr telefonu, e-mail, fax, itp.);

- Nazwa, adres, dział, informacje kontaktowe i inne informacje związane z firmą, którą użytkownik reprezentuje (jeśli jakąś) i jego stanowisko w tej firmie;

- Numer konta Hilti;

- Numer VAT;

- Przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia;

- Historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje;

- Informacje o profilu użytkownika;

- Potwierdzenie czy użytkownik jest użytkownikiem prywatnym czy profesjonalnym;

- Subskrypcja newslettera, zapisanie się do otrzymywania promocji, korzystanie z ofert specjalnych, itp.;

-  Przyznane zgody, upoważnienia, itp.;

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO)

90 dni

W celu komunikowania się z użytkownikiem w innych kwestiach (np. wysyłanie przypomnień, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości związanych ze wsparciem technicznym lub wiadomości administracyjnych, lub biuletynów dotyczących usług).

- Adres e-mail;

- Kraj;

- Język;

- Data ostatniego kontaktu;

- Numer telefonu komórkowego;

- Nr identyfikacyjny Hilti;

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO) lub

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO):

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu korzystania z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji. W przeciwnym wypadku nie byłoby takiej możliwości. W związku z powyższym, przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

 

W celu zapewnienia informacji o produktach i usługach, które mogą zainteresować użytkownika, co odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, e-maila, telefonu, faksu, newslettera, SMS-ów i MMS-ów, w tym okresowa wysyłka materiałów promocyjnych dotyczących produktów, usług i promocji Hilti przeznaczonych specjalnie dla danego użytkownika (marketing bezpośredni).

 

W celu przeprowadzania ankiet, konkursów, losowań lub innych działań czy wydarzeń, w których użytkownik dobrowolnie bierze udział.    

- Adres e-mail;

- Kraj;

- Język;

-  Zgoda z datą;

- Data ostatniego kontaktu;

- Numer telefonu komórkowego;

- Nr identyfikacyjny Hilti;

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu w ramach bezpośredniego marketingu

 

 

 

 

12 miesięcy od wypełnienia ankiety

7. Jakie możliwości wyboru dotyczące prywatności ma użytkownik?

Zaufanie użytkownika sprawia, że nasze usługi, witryny internetowe i aplikacje lepiej mu służą. Zapewniamy ich prywatność, bezpieczeństwo i przekazujemy użytkownikowi nad nimi kontrolę wedle jego preferencji.

Dążymy do utrzymywania naszych usług, witryn internetowych i aplikacji w stanie, który chroni informacje przed przypadkowym lub dokonanym w złej wierze zniszczeniem. Z tego względu, po usunięciu informacji użytkownika z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, nie od razu przystępujemy do usuwania kopii resztkowych z naszych aktywnych serwerów i możemy usunąć informacje z naszych systemów tworzących kopie zapasowe po upływie określonych okresów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (patrz punkt 6).

1. Użytkownik może w dowolnym momencie określić swoje preferencje marketingowe za pośrednictwem Kokpitu Prywatności Hilti lub obsługi klienta. Będziemy przechowywali te informacje razem z kontem i numerem identyfikacyjnym Hilti użytkownika i będziemy ich używać, kiedy użytkownik korzysta z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji oraz podczas wysyłania mu pisemnej komunikacji w formie elektronicznej.

Zapisując się do otrzymywania informacji marketingowych oferowanych przez Hilti, użytkownik wyraża zgodę, aby informacje zapewnione przez niego podczas zapisywania się (np. adres e-mail) były zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez Hilti do regularnego wysyłania pisemnej komunikacji w formie elektronicznej zawierającej informacje dotyczące spółki, produktów i usług, takiej jak informacje dotyczące nowych produktów usług lub kampanii marketingowych Hilti (np. konkursy, zniżki, promocje), informacje dotyczące zmian w spółce lub mające na celu zaproszenie użytkownika do udziału w ankietach (np. dotyczące zadowolenia lub potrzeb klienta).

W relacjach biznes do biznesu (B2B) użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się używaniu jego numeru telefonu za pośrednictwem obsługi klienta lub osoby kontaktowej ds. sprzedaży.

2. Użytkownik może przejrzeć i edytować ciasteczka i podobne technologie wykorzystywane w usługach, witrynach internetowych i aplikacjach Hilti za pośrednictwem naszego Kokpitu Ustawień Ciasteczek. Patrz punkt 9, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie zmodyfikować lub dostosować ustawienia dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego za pośrednictwem swojego konta Hilti. Dostęp do konta Hilti można uzyskać za pośrednictwem profilu klienta po zarejestrowaniu się w naszej witrynie lub klikając link „Centrum preferencji” („Ustawienia”) umieszczony w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail. (LINK do ustawień konta Hilti).

4. Użytkownik może się z nami skontaktować w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego formularza internetowego: Wniosek dot. praw podmiotu danych, aby skorzystać z poniższych praw:

-       Prawo do dostępu

-       Prawo do sprostowania danych

-       Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

-       Prawo do ograniczenia przetwarzania

-       Prawo do przenoszenia danych

Prosimy skorzystać z oficjalnej witryny UE, aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw.

Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie, Hilti zastrzega sobie prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika w zakresie w jakim jest to wymagane lub dopuszczalne przez prawo, np. w celu przetworzenia rezygnacji lub ustawienia dodatkowego ciasteczka, aby uszanować ustawienia dotyczące ciasteczek użytkownika. 

8. Jakie inne działania podejmujemy w celu ochrony danych osobowych?

Hilti rozumie znaczenie bezpieczeństwa informacji i danych oraz chcemy zapewnić, aby przeglądanie i zakupy u nas były w jak największym stopniu bezpieczne.

W celu ochrony danych osobowych wprowadzaliśmy uzasadnione i uwzględniające stan wiedzy technicznej środki zabezpieczające i ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne chroniące przed nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, wprowadzaniem zmian, niezgodnym z prawem lub przypadkowym zniszczenie i przypadkową utratą, zarówno w kontekście online, jak i offline.

Na przykład:

-       podczas korzystania z naszej witryny internetowej, komunikacja z przeglądarką jest szyfrowana z zastosowaniem technologii SSL. Oznacza to, że podczas korzystania z naszej witryny internetowej, dane osobowe wysyłane przez użytkownika w ramach procesu rejestracji i logowania są szyfrowane przed przesłaniem ich przez internet;

-       kontrolujemy integralność naszych procesów zbierania i przechowywania informacji oraz nasze praktyki przetwarzania, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony naszych systemów przed nieupoważnionym dostępem;

-       ograniczamy dostęp do informacji osobowych do pracowników, wykonawców i przedstawicieli Hilti opierając się na zasadzie, że istnieje faktyczna potrzeba uzyskania do nich dostępu w celu przetworzenia ich w naszym imieniu. Zaangażowane strony podlegają surowym zobowiązaniom umownym dotyczącym poufności i mogą podlegać procedurze dyscyplinarnej lub zakończeniu stosunku pracy, jeśli nie wywiążą się z tych zobowiązań.

Użytkownik powinien udostępniać przez internet lub aplikacje mobilne wyłącznie informacje osobowe, z udostępnianiem których czuje się komfortowo i powinien być świadomy, że żadna organizacja ani jej systemy nie mogą zagwarantować 100% bezpieczeństwa przez cały czas.

Należy zwrócić uwagę, że wykorzystanie danych karty kredytowej zawsze będzie wymagało zgody użytkownika.

Stopień bezpieczeństwa rośnie, jeśli użytkownik wyloguje się po zakończeniu korzystania z usług, witryn internetowych i aplikacji wymagających zalogowania.

9. Korzystanie z ciasteczek i podobnych technologii

Używamy ciasteczek i podobnych technologii w związku z naszymi usługami, witrynami internetowymi i aplikacjami jak opisano w naszej Polityce ciasteczek.

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzin w witrynie internetowej lub aplikacji. Ciasteczka techniczne pomagają nam zapamiętać informacje na temat wizyty użytkownika, takie jak preferowany język lub preferowane ustawienia menu. Prawie wszystkie nasze usługi, witryny internetowe i aplikacje wymagają ciasteczek, informujemy o tym w każdym z ciasteczek w zależności od rodzaju używanego ciasteczka.

Listę rodzajów ciasteczek używanych przez Hilti i informacje o tym jak Hilti i jej partnerzy wykorzystują ciasteczka do reklam można znaleźć w naszej Polityce ciasteczek, która zawiera wytłumaczenie jak chronimy prywatność użytkownika w związku z korzystaniem przez nas z ciasteczek oraz inne informacje.

W zależności od ustawień ciasteczek, możemy użyć danych (w tym danych osobowych) do analizy zachowania klienta i użytkownika, ale również do oceny potrzeb i opinii klientów i użytkowników w różnych aspektach, aby zoptymalizować sprzedaż i strukturę ruchu biznesowego i aby przeanalizować wpływ określonych działań reklamowych.

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała wszystkie ciasteczka lub może zmienić poziom personalizacji. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia ciasteczek wiele z naszych usług może nie działać prawidłowo. Na przykład, możemy nie pamiętać ustawień języka użytkownika.

Korzystając z naszego Kokpitu ustawień ciasteczek, użytkownik może zdecydować czy możemy zbierać spersonalizowane dane dotyczące użytkowania (takie jak odwiedzone podstrony podczas korzystania z naszych usług i witryn internetowych oraz historia zakupów w aplikacji, w tym otwarte i zakończone transakcje, wpisane wyszukiwane terminy, przeglądane lub wyszukiwane w witrynie internetowej i aplikacjach usługi/produkty, koszyk zakupów i informacje o płatności), w niektórych przypadkach, z wielu urządzeń, oraz w ramach tworzenia profilów klientów i użytkowników, łącząc je z innymi danymi osobowymi zebranymi lub które zbierzemy w przyszłości od użytkownika w ramach naszych relacji biznesowych, wykonywania lub rozwiązywania stosunków umownych (np. nazwa i oficjalny adres, historia zamówień i zakupów, sektor przemysłowy) i gdzie dotyczy i użytkownik wyraził na to osobną zgodę, spersonalizowane dane dotyczące użytkowania dotyczące innych produkt i usług Hilti (np. oprogramowanie Hilti i aplikacje Hilti).  

 

10.   Linki do innych witryn internetowych

Nasze usługi, witryny internetowe i aplikacje mogą zawierać linki do innych usług, witryn internetowych i aplikacji, które mogą zainteresować użytkownika. Korzystając z tych linków użytkownik opuszcza obszar naszych usług. Odwiedzając takie inne usługi, witryny internetowe i aplikacje, użytkownik powinien zachować ostrożność i zapoznać się z treścią oświadczenia o ochronie prywatności odnoszącego się do danej aplikacji lub witryny internetowej. Hilti nie może przyjąć i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za tego typu inne witryny internetowe, za zawartość tego typu usług, witryn internetowych i aplikacji oraz za ich praktyki dotyczące prywatności, ani też nie poleca ich.

11.   Stosowanie się do wymogów organów regulacyjnych i współpraca z nimi

Regularnie kontrolujemy nasze stosowanie się do postanowień tego oświadczenia o ochronie prywatności. Współpracujemy z odpowiednimi organami nadzorczymi, w tym z lokalnymi organami ochrony danych.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego: Właściwy organ można znaleźć na oficjalnej witrynie internetowej UE

12.   Sposób komunikowania zmian do oświadczenia o ochronie prywatności

Nasz biznes nieustannie się zmienia, co oznacza, że nasze oświadczenie o ochronie prywatności będzie od czasu do czasu aktualizowane. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać treść oświadczenia o ochronie prywatności, aby zapewnić, że nie ma nic przeciwko zmianom które musieliśmy wprowadzić.

Nie ograniczymy praw użytkownika na mocy niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności bez jego wyraźnej zgody. Opublikujemy wszelkie zmiany do oświadczenia o ochronie prywatności, a jeśli zmiany będą istotne, zapewnimy bardziej zauważalne powiadomienia, w tym indywidualne powiadomienie drogą e-mailową.

13.   Kontakt

Opinie użytkowników są zawsze mile widziane. Prosimy się z nami skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszych praktyk związanych z prywatnością lub prywatności online użytkownika.

LINK do Wniosek dot. praw podmiotu danych

© Hilti (Poland Sp. z o.o.

Data wersji: 07.06.2018

FAQ

Polityka Prywatności