Oczyszczacz powietrza AIC 1000 w użyciu podczas ciężkich prac związanych z dłutowaniem
Oczyszczacz powietrza AIC 1000 w użyciu podczas ciężkich prac związanych z dłutowaniem

Usuwanie i unikanie pyłu budowlanego

Pył jest stałym i dokuczliwym towarzyszem na każdym placu budowy, stwarzającym zagrożenie dla zdrowia..

Problem polega na tym, że pył osadza się w drogach oddechowych Twoich pracowników, w urządzeniach, na ścianach, powierzchniach, drzwiach i podłogach w obszarze roboczym, przez co jest szkodliwy dla ludzi i maszyn, a jego usunięcie wymaga wiele wysiłku. Odpowiednie urządzenia pomagają zapobiegać zapyleniu na placu budowy lub minimalizować jego powstawanie.

Oczyszczacze powietrza w walce z pyłem budowlanym − nowe oczyszczacze powietrza Hilti AIC

W ten sposób rozwiążesz problem związany z pyłem budowlanym

Nowe oczyszczacze powietrza AIC 1000 i AIC 2000 usuwają drobny pył z powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Łatwe w transporcie i wyposażone w wymienne filtry umieszczone po trzech stronach urządzenia. Oczyszczacz służy nie tylko do usuwania pyłu budowlanego z powietrza w pomieszczeniu. Można go także połączyć za pomocą bocznego otworu lub wykorzystać wąż do odsysania pyłu za pomocą podciśnienia. Dzięki temu możliwe jest usuwanie drobnego pyłu z oddzielnego pomieszczenia, np. podczas renowacji w domu lub innych prac remontowych w pomieszczeniach. Oczyszczacz powietrza jest również bardzo praktyczny przy przy bieżących pracach modernizacyjnych, np. w szpitalach lub budynkach biurowych, ponieważ może być używany do dokładnego oczyszczania wydzielonych miejsc pracy − bez głośnej dmuchawy lub czasochłonnego czyszczenia.

Zalety oczyszczacza powietrza budowlanego do profesjonalnego zastosowania są następujące:

 • Łatwe transportowanie dzięki kółkom i teleskopowemu uchwytowi.
 • Bardzo wydajna turbina. 
 • Nie są wymagane żadne dodatkowe przyłącza. 
 • Rezultat: wyjątkowo czyste powietrze dla zdrowia pracowników.
 • Zachowane są dopuszczalne zawartości pyłu, określone w przepisach budowlanych.
 • Oczyszczacze powietrza AIC 1000 i AIC 2000

  Oczyszczacz powietrza jest dostępny w dwóch wersjach: AIC 1000 i 2000. Różnią się one wydajnością turbiny (1400/2300 m3/h), ciężarem (15/16 kg) i zasięgiem. Film instruktażowy dotyczący obsługi oczyszczacza powietrza pokazuje, jak korzystać z tego urządzenia.

  Oczyszczacze powietrza AIC 1000 i AIC 2000

Szeroki wybór odpylaczy dostępnych w czterech kategoriach

Nie musisz się już martwić o zanieczyszczenie pyłem podczas realizacji swoich projektów − teraz masz do wyboru różne produkty zmniejszające zapylenie. Bez względu na to, czy wykonujesz prace związane z wierceniem, cięciem i bruzdowaniem, szlifowanie zgrubne i dokładne, dłutowanie, piłowanie i prace rozbiórkowe, potrzebujesz urządzenia do zarządzania pyłem i szlamem powstałym podczas wiercenia techniką diamentową, albo po prostu szukasz oczyszczacza powietrza lub odkurzacza − oferujemy Ci skuteczne urządzenia do odpylania na placu budowy.  

Można je podzielić na cztery kategorie:

Podłączane systemy odsysania pyłu do prac związanych z wierceniem

Dzięki podłączanym systemom odsysania pyłu możesz używać wierteł lub dłut lub dłut w sposób bezpyłowy, ponieważ wbudowany system odsysania natychmiast zasysa pył budowlany. Zobacz inne produkty i akcesoria do wiercenia.

Do sklepu

Osłony przeciwpyłowe do prac szlifierskich oraz odkurzacze do zastosowań mokrych i suchych

Osłony przeciwpyłowe umożliwiają odsysanie pyłu na szlifierce i transportowanie go do pojemnika na zwierciny.

Dowiedz się więcej

Oczyszczacze powietrza (AIC 1000 i 2000)

Oczyszczacze lub filtry powietrza są szczególnie przydatne podczas prac remontowych i budowlanych w budynkach, które są użytkowane, ponieważ usuwają drobne cząsteczki pyłu z powietrza w pomieszczeniu. Szeroki wąż może być użyty do usuwania pyłu w poszczególnych miejscach lub można podłączyć go do kurtyny przeciwpyłowej. 

Do sklepu

Systemy zarządzania wodą

Systemy zarządzania wodą są idealne do ciężkich prac związanych z wierceniem diamentowym i cięciem, ponieważ pochłaniają powstały szlam i jednocześnie dostarczają wodę chłodzącą. Dowiedz się więcej o innych produktach do zarządzania wodą.

Do sklepu

Dlaczego powinienem usuwać pył budowlany?

Odsysanie pyłu budowlanego jest skutecznym i niezbędnym środkiem w celu zapewnienia ochrony Twojego zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz zwiększenia żywotności i wydajności Twoich urządzeń. Usuwanie pyłu podczas realizacji prac budowlanych daje znaczące korzyści zdrowotne i ekonomiczne.

Korzyści zdrowotne wynikające z usuwania pyłu budowlanego

Odsysanie pyłu na placu budowy ma kluczowe znaczenie dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Skuteczne rozwiązania przeciwpyłowe zmniejszają ryzyko występowania chorób i pozwalają chronić pracowników w następujących branżach narażonych na występowanie drobnego pyłu (pył krzemionkowy lub drzewny): 

 • Budownictwo, szczególnie w sektorze hydrauliki
 • Ogrzewania i klimatyzacji
 • Przemysł elektryczny
 • Sucha zabudowa
 • Przemysł metalowy
 • Szklarski
 • Ceramiczny
 • Przemysł 
 • Materiałów 
 • Budowlanych i kamieni naturalnych

Korzyści ekonomiczne wynikające z odpylania na placu budowy

Skuteczne odsysanie cząstek pyłu niesie ze sobą także korzyści ekonomiczne:

 • Wydłużenie żywotności Twoich urządzeń o 60% i narzędzi o 20%
 • Mniej pracy związanej z czyszczeniem i konserwacją Twojego sprzętu, zwiększona o 20% wydajność urządze
 • Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii sprzętu i konieczności jego naprawy
 • Oszczędność czasu potrzebnego na naprawy i czyszczenie
 • Znacznie skrócony czas na przygotowanie i kontrolę prac na budowie 
 • Dofinansowanie z BG Bau na odpylacze i inne urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pracy

W jaki sposób mogę uniknąć pyłu budowlanego?

Usuwanie pyłu rozpoczyna się już od sposobu pracy ograniczającego zapylenie − takiego jak montaż bezpośredni i obróbka materiałów na mokro. Jeśli na placu budowy zapewniasz odpowiednią wentylację, regularnie odkurzasz pył oraz natychmiast usuwasz wszystkie zabrudzenia i gruz budowlany, wówczas możesz uniknąć dużej ilości dodatkowego pyłu. Ponadto system polegający na rotacji zadań i maska przeciwpyłowa zmniejszają narażenie pracowników na pył.

Minimalizacja powstawania pyłu dzięki zasadzie STOP

Reguła STOP pokazuje podstawowe możliwości uniknięcia zapylenia na placu budowy i zwiększenia bezpieczeństwa pracy: 

 • Zastąpienie: używaj bezpiecznych narzędzi i metod pracy, aby generować jak najmniejszą ilość pyłu. Sprawdź w tym celu wiertarki ze zintegrowanymi odkurzaczami. 
 • Środki techniczne: używaj maszyn, narzędzi i technologii, które zmniejszają występowanie pyłu w powietrzu. 
 • Środki organizacyjne: zastosuj w walce z pyłem budowlanym nowe rozwiązania w zakresie metod i organizacji pracy. 
 • Środki ochrony indywidualnej: Chroń swoje drogi oddechowe na placu budowy za pomocą środków ochrony indywidualnej po to, aby dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem

Kontrola pyłu dzięki know-how Hilti

Stosując się do tych dziewięciu wskazówek możesz uniknąć zapylenia na budowie oraz zapewnić bezpieczne środowisko pracy − niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy:  

 1. Używaj wyłącznie narzędzi i akcesoriów zalecanych przez producenta. 
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. 
 3. Pamiętaj, aby używać odkurzacza we właściwy sposób. 
 4. Używaj narzędzi i akcesoriów odpowiednich dla danego materiału. 
 5. W odpowiednim czasie wymień lub naostrz narzędzia do cięcia. 
 6. Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy. 
 7. Stosuj środki ochrony indywidualnej. 
 8. Regularnie sprzątaj miejsce pracy. 
 9. Nie wzniecaj pyłu.

Środki zapobiegawcze i produkty zapobiegające zapyleniu na placu budowy

 

Dzięki odpowiednim narzędziom, umiejętnym kombinacjom urządzeń i obszernej fachowej wiedzy można w pewnym zakresie już z wyprzedzeniem uniknąć zapylenia na placu budowy.  

 

System sygnalizacji świetlnej Hilti

System sygnalizacji świetlnej natychmiast pokazuje Ci, jakich urządzeń możesz użyć do wykonywania prac w sposób bezpyłowy i przyjazny dla zdrowia, spełniając przy tym wymogi dyrektyw UE. 

 • Kolor czerwony wskazuje, jakie rozwiązanie jest powszechnie stosowane, ale nie jest niskopyłowe. 
 • Kolor żółty wyraźnie pokazuje, jakie rozwiązanie dotyczące narzędzi jest bardziej odpowiednie do redukcji pyłu. 
 • Kombinacja urządzeń oznaczonych na zielono wskazuje na to, które można zastosować, aby praca naprawdę była bezpyłowa i przyjazna dla zdrowia, a jednocześnie spełnione zostały wymogi dyrektyw UE. 

Rozwiązania systemowe zamiast rozwiązań indywidualnych

W celu optymalnego usuwania pyłu budowlanego zastosuj urządzenie elektryczne i urządzenie do odsysania pyłu, które zostały zaprojektowane do wspólnej pracy i dlatego są ze sobą skoordynowane. W ramach projektu badawczego ustawowe ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech DGUV dla branży budowlanej ustaliło, że rozwiązanie systemowe znacznie skuteczniej zmniejsza zapylenie niż kombinacja złożona z mobilnego odkurzacza o wyższej klasie filtracji z urządzeniem elektrycznym innego producenta. Skuteczne rozwiązanie systemowe obejmuje następujące urządzenia tego samego producenta: 

 • Urządzenia elektryczne/sprzęt budowlany
 • Odkurzacz i nasadki (tarcze, wiertła koronowe, wiertła itp.). 

Szkolenie w zakresie usuwania pyłu

Aby móc pracować w sposób bezpieczny i ograniczający zapylenie oraz uniknąć powstawania pyłu, Twoi pracownicy powinni zostać przeszkoleni w temacie pyłu. W tym celu oferujemy Twoim pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, podczas których dostarczamy potrzebnych informacji na temat potencjalnych krótko- i długofalowych zagrożeń związanych z narażeniem na pył i odpowiednich środków zapobiegawczych.


Nasze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa: 

 • Czas trwania: 60 minut
 • Uczestnicy: do 10 osób
 • Lokalizacja: w Twojej firmie, bezpośrednio na placu budowy lub na życzenie w sklepie Hilti
 • Cena za szkolenie: 645 euro plus VAT

Zamów szkolenie na stronie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w zakładce „Zamów teraz”. Na tej stronie znajdziesz także inne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, przydatne podczas codziennej pracy na budowie. 

Więcej informacji na temat usuwania pyłu budowlanego można znaleźć w naszej broszurze na temat zagrożeń związanych z narażeniem na pył, którą można otrzymać za pośrednictwem połączonego linkiem formularza kontaktowego.