Baustaub - die große Gafahr auf Baustellen

Pył budowlany – to musisz wiedzieć

Bardzo często lekceważy się kwestię dotyczącą pyłu na placu budowy. Powoduje to ogromne ryzyko dla Twojej firmy, począwszy od zdrowia pracowników, poprzez wysokie, ale niepotrzebne koszty, aż po przestoje na budowie i kary, jeśli w Twoim przedsiębiorstwie nie będą wdrażane przepisy dotyczące zanieczyszczenia pyłem. 

Tutaj znajdziesz szczegółowy przegląd najważniejszych zagadnień związanych z pyłem budowlanym.

Pył podlega coraz surowszym dyrektywom

Ponieważ pył budowlany został sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna i stanowi duże zagrożenie, ustawodawcy w UE wydali odpowiednie dyrektywy, które muszą być wdrożone we wszystkich krajach. Sprawdzane jest przestrzeganie obowiązujących dyrektyw i norm, a w przypadku ich naruszenia nakładane są kary grzywny oraz wstrzymywane są prace na budowie. Ponadto ponownie zaostrzone zostały przepisy dotyczące pyłu krzemionki krystalicznej, ponieważ jest on uważany za rakotwórczy.

Dowiedz się więcej o normach i dyrektywach dotyczących pyłu budowlanego

Rozwiązania dla bezpyłowego wykonywania prac

Dobra wiadomość jest taka, że pył możesz usunąć i zapobiec jego nadmiernemu występowaniu w powietrzu. W zależności od tego, czy wykonujesz wiercenie, szlifowanie, renowację lub inne prace, oraz od tego, jakich materiałów używasz, zaleca się stosowanie różnych rozwiązań związanych z redukcją pyłu budowlanego. Dzięki kilku praktycznym wskazówkom i umiejętnemu zastosowaniu kombinacji niektórych narzędzi możesz wykonać swoje prace w sposób niemal bezpyłowy

W jaki sposób zapobiegać pyłowi budowlanemu i go usuwać?

Pył budowlany: zagrożenie dla zdrowia Twoich pracowników

Długotrwałe narażenie na pył może prowadzić do chorób, takich jak astma, azbestoza, krzemica (pylica) i rak. Zła wiadomość jest taka, że niektóre choroby pojawiają się dopiero w późniejszym czasie, a stan zdrowia może się pogorszyć nawet po przejściu pracownika na emeryturę, czyli wtedy, gdy nie jest on już narażony na kontakt z pyłem budowlanym. Ponadto z powodu stałego narażenia na pył wzrasta ryzyko poważnych chorób układu krążenia.

Więcej informacji na temat zagrożeń związanych z narażeniem na pył budowlany

Ogólne pytania dotyczące pyłu budowlanego

Jak powstaje pył budowlany?

Pył budowlany jest generowany wszędzie tam, gdzie do budowy stosuje się beton, gazobeton, cegłę, cegłę wapienno-piaskową, drewno i materiały kompozytowe. Podczas gdy gruboziarnisty pył jest możliwy do usunięcia z powierzchni ciała, niebezpieczne drobne cząstki pyłu znajdujące się w powietrzu osadzają się w płucach i mogą spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu. Niestety bardzo często lekceważy się kwestię dotyczącą drobnych cząstek pyłu, które występują przy realizacji prac budowlanych wewnątrz budynku, czyli w pomieszczeniach zamkniętych.

Co to jest pył budowlany i gdzie występuje?

Najczęściej występujące na placach budowy rodzaje pyłu to: pył kwarcowy, drzewny i azbestowy. Cząsteczki pyłu powstają podczas cięcia, wiercenia, szlifowania i ogólnej obróbki materiałów. Istnieją różne klasy pyłu budowlanego. Jednym z nich jest pył typu E, który podczas wdychania dostaje się do płuc przez drogi oddechowe, a następnie jest częściowo wydalany poprzez kaszel. Groźniejszy pył typu A w zupełnie niezauważalny sposób dociera do pęcherzyków płucnych i osadza się tam na stałe. Problem polega na tym, że pył budowlany jest o wiele bardziej niebezpieczne niż zwykły pył domowy, a jego ciągłe wdychanie powoduje poważny i długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Oprócz zdrowia pracowników Pył budowlany wpływa negatywnie nie tylko na zdrowie Twoich pracowników, ale też na wydajność Twoich narzędzi budowlanych oraz na przebieg prac na budowie.

Jakie są dostępne szkolenia dotyczące pyłu budowlanego?

Firma Hilti przygotowała specjalne szkolenia, dzięki którym Twoi pracownicy dowiedzą się o zagrożeniach związanych z pyłem budowlanym, poznają niezbędne środki ochronne i otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące bezpyłowej realizacji prac. Szkolenia trwają 60 minut i mogą być przeprowadzone w Twojej firmie, bezpośrednio na placu budowy lub, na życzenie, w sklepie Hilti. Dowiedz się więcej o naszej ofercie szkoleń podczas naszych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i chroń siebie oraz swoich pracowników przed pyłem budowlanym.

Do oferty szkoleń >