JAK KOTWIĆ PŁYTY PODSTAWY W STREFACH SEJSMICZNYCH?

Systemy mocowania dla stref sejsmicznych

Hilti HST3 stud anchor
Structural and non-structural earthquake damage

Trzęsienia ziemi są zjawiskiem o wiele bardziej powszechnym niż sądzimy. Dochodzi do nich każdego dnia w różnych częściach świata.

To ogromne zagrożenie dla życia ludzi, które prowadzi także do ogromnych zniszczeń budowli i znaczących strat ekonomicznych.

Można jednak ograniczyć skutki trzęsień ziemi, projektując konstrukcje odporne na wstrząsy sejsmiczne i opracowując dla nich odpowiednie specyfikacje zgodne z wytycznymi Eurokodu.

Takie rozwiązania należy uwzględnić zarówno w projekcie elementów konstrukcyjnych, jak i niekonstrukcyjnych budynku. Z przeprowadzonych badań wynika, że w trakcie trzęsienia ziemi w budynkach komercyjnych, to właśnie elementy niekonstrukcyjne ulegają największym uszkodzeniom.

JAK ZACHOWUJĄ SIĘ KOTWY PODCZAS TRZĘSIENIA ZIEMI?

Wstrząsy sejsmiczne mają znaczący wpływ na zmianę zachowania kotew.

Anchors seismic behavior

JAK KOTWY HILTI SPEŁNIAJĄ WYMOGI NORM BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIA SEJSMICZNE?

Istnieją specjalne normy określające, jakie kotwy nadają się do zastosowania w strefach sejsmicznych.

Zgodnie z normą EOTA TR045, w większości zastosowań w strefach sejsmicznych dopuszcza się jedynie stosowanie systemów kotwienia zakwalifikowanych do kategorii właściwości sejsmicznych C2.

W Hilti tworzymy kotwy, które spełniają odpowiednie wymogi bezpieczeństwa i kryteria kwalifikujące je do kategorii C2.

Hilti anchors seismic selector chart

JAK PROJEKTOWAĆ SYSTEMY KOTWIENIA DLA STREF SEJSMICZNYCH?

Hilti technical service

Wykwalifikowani Inżynierowie z Hilti pomogą Ci stworzyć własny projekt systemu kotwienia. Skontaktuj się z naszym lokalnym biurem, by uzyskać więcej informacji na temat naszych usług związanych z projektowaniem.

Możesz także skorzystać z naszego oprogramowania do projektowania systemów dla stref sejsmicznych PROFIS Anchor. Zawiera ono produkty przedstawione w formacie 2D i 3D, które spełniają odpowiednie normy, wraz z dokumentacją i specyfikacjami.

PROFIS Anchor wykonuje obliczenia sejsmiczne zgodnie z normą EOTA TR 045. Zastosowany tam wzór uwzględnia trzy sposoby wymiarowania kotwienia płyt podstawy w strefach sejsmicznych:

Wymiarowanie według nośności

Podczas tworzenia projektu zakotwienia, uwzględniamy siłę proporcjonalną do plastyczności rozciąganego materiału. Jeśli jest ona niższa, bierzemy pod uwagę siłę maksymalną, którą może przenosić zamocowany element lub część łączącą.

Wymiarowanie sprężyste

Projektując zamocowanie bierzemy pod uwagę maksymalne obciążenie uwzględniając sprężystość zamocowania i konstrukcji.

Wymiarowanie przy uwzględnieniu wymogów związanych z ciągliwością kotew

Wymiarowanie utraty właściwości ciągliwości przez stal wymaga zastosowania kotwy z grupy ciągliwych. Dotyczy to tylko składowej rozciągającej. Trzeba także zadbać o to, by kotwa miała wystarczające właściwości mechaniczne. Tylko wtedy mamy pewność, że przyczyną ewentualnych uszkodzeń było zniszczenie stali.

Oprogramowanie PROFIS Anchor uwzględnia także wyniki naszych własnych badań. Dzięki temu możesz znaleźć rozwiązanie, które nie tylko spełnia kryteria normy EOTA TR 045, ale nawet je przewyższa.