Image alt text (optional)

Droga Ekspresowa S5

Firma wykonawcza: Kobylarnia S.A , Mirbud

Inwestor:  GDDKiA

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019

Planowana data zakończenia inwestycji: 2022

Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Wrocławia . Zadanie poprawi dostępność ekonomiczną i komunikację w regionie, zostanie skrócony czas podróży i poprawiony komfort jazdy, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu.                                              

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

1. Kotwienie za pomocą systemu kotwy talerzowej Hilti Do tej aplikacji wykorzystano żywicę epoksydową typu HIT-RE 500 oraz pręty gwintowane typu HAS M20 wraz z elementami towarzyszącymi – blacha, element izolacyjny, nakrętki. Wartość opiewa na niespełna 38 tys. PLN.

2. Mocowanie za pomocą HIT HY 200 A deski czołowej do konstrukcji nośnej mostu. Jako system zakupiono elektronarzędzia i wiertnice rdzeniowe wraz
z osprzętem niezbędnym do wykonania powyższych prac.

3. Mocowanie kotew w krawężnikach kapy chodnikowej za pomocą żywicy HIT HY 170 oraz HAS-U M16/M20 + dozowniki akumulatorowe.

4. Przy pracach szalunkowych znalazły swoje zastosowanie kotwy Hilti HCA, kotwy wkręcane HUS-M14 oraz technika montażu bezpośredniego DX.

OPIS WSPÓŁPRACY

Zastosowane produkty oraz narzędzia, pozwoliły przyspieszyć szereg prac związanych z terminowym harmonogramem robót.

Bezpiecznie i efektywnie ułatwiały realizacje zadania.