Urządzenie zastępcze - dzienne stawki opłat za opóźnienie w zwrocie urządzeń

Dzienne stawki opłat za opóźnienie w zwrocie Urządzeń Zastępczych

  • Poniżej są zawarte stawki opłat dziennych za opóźnienia w zwrocie sprzętu zastępczego z uwzględnieniem okresu ważności.