Przejdź do strony głównej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Łatwe tworzenie cyfrowych kopii papierowych projektów budowlanych
  • Oprogramowanie do pracy w biurze, pozwalające na przygotowywanie i analizę danych zebranych na budowie
  • Tworzenie punktów planu z plików CAD, plików do wczytywania do urządzenia Hilti w celu wyświetlania planu na ekranie
Aplikacje
  • Importowanie plików CAD: możliwość importowania plików AutoCAD DWG i DXF w celu utworzenia punktów do tworzenia planów rozmieszczenia
  • Graficzny interfejs użytkownika: umożliwia bezpośredni dostęp do najczęściej używanych funkcji, zapewniając szybkie przyswajanie wiedzy i minimalny zakres samokształcenia
  • Standardowe elementy sterowania widokiem: zostały zaprojektowane dla wszystkich osób dysponujących nieznaczną wiedzą na temat CAD, zapewniając szybką i łatwą obsługę interfejsu użytkownika
  • Tworzenie punktów: możliwość jednoczesnego wybierania kilku punktów w trybach wyboru widoku Indywidualnym, Okna lub Bieżącym, wraz z warstwami, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad wybieraniem punktów
  • Wprowadzanie rzutów i widoków: dane można wprowadzać na miejscu, a po powrocie do biura przeprowadzić obliczenia geometrii ze współrzędnych (COGO)

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka