Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Zaprojektowana do standardowych grubości izolacji (materiał izolacyjny: kauczuk elastomeryczny)
  • Ciągłe połączenie pomiędzy obejmą rur chłodniczych, a materiałem izolacyjnym rury (kauczuk elastomeryczny)
  • System, który nie tworzy mostków termicznych, ze zintegrowaną barierą ograniczająca przenikanie (dyfuzję) pary, aby zapobiegać zwarciom termicznym w obwodach elektrycznych
  • Łatwy montaż wkładki izolacyjnej za pomocą uchwytu dzięki zamknięciu samoprzylepnemu
  • Trójstopniowa blokada szybkozamykająca z zaledwie jedną śrubą dla średnic do 115 mm; zamknięcie dwoma śrubami dla średnic od 130 mm wzwyż
Aplikacje
  • Montaż rur instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o średnicy maks. 461 mm
  • Zastosowania, gdzie wymagany jest łatwy montaż wkładów izolacyjnych
  • Montaż rur instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o średnicy maks. 410 mm
  • Montaż rurociągów chłodniczych i klimatyzacyjnych maks. do 410 mm

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka