Przejdź do strony głównej

Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z zalet Nuron Zarejestruj się teraz

Hilti

Funkcje oprogramowania

Szybsza i efektywniejsza metoda projektowania zakotwień i połączeń prętów zbrojeniowych – najnowsze normy i produkty są wstępnie dobrane do konkretnych zastosowań, co może zaoszczędzić Ci godzin poszukiwań. Funkcja bezpośredniego importowania danych z innych programów do analizy konstrukcji, takich jak ETABS, SAP2000, RISA, Robot, czy STAAD.Pro, pozwala uniknąć wykonywania zadań, które są czasochłonne i obarczone ryzykiem błędu, takich jak ręczne przesyłanie danych obciążeń.

Projektowanie połączeń stali z betonem – w tym zakotwień płyt podstawy, poręczy oraz innych zamocowań do betonu i muru (pełny projekt poręczy dostępny wyłącznie w pakiecie PROFIS Engineering Premium)

Wielofunkcyjne oprogramowania do projektowania połączeń konstrukcyjnych – w pakiecie PROFIS Engineering można przeprowadzić pełną analizę projektów zakotwień i płyt podstawy opartą na metodzie CBFEM (Component Based Finite Element Method), a następnie wygenerować indywidualny raport z obliczeń

Analiza połączeń stopy obejmująca usztywnienie, spoiny, kotwy i weryfikację betonu (dostępna wyłącznie w pakiecie PROFIS Engineering Premium)

Oprogramowanie do projektowania, nie tylko dla konstruktorów – kierownicy budów mogą przy użyciu aplikacji na smartfon sprawdzać liczbę kotew, a wykonawcy mogą łatwo generować raporty dla poręczy w celu spełnienia wymagań normy EN 1090 dotyczących jakości i bezpieczeństwa

Projektowanie połączeń betonu z betonem – z wklejanymi prętami zbrojeniowymi oraz nadbetonem

Dostępne szkolenia – różnorodne wersje szkoleń umożliwiających szybkie rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem mogą być źródłem solidnej wiedzy pozwalającej na projektowanie połączeń stali z betonem oraz betonu z betonem

Generowanie szczegółowych raportów z poszczególnymi etapami projektowania zakotwień, zawierających odwołania do przepisów, obliczenia oraz wzory

Dostępna wersja bezpłatna – przez 30 dni można bez ograniczeń wypróbować pełną wersję pakietu PROFIS Engineering Premium. Po 30 dniach użytkownik uzyska dostęp do bezpłatnej wersji standardowej

Określanie liczby kotew, obliczanie objętości zaprawy oraz przygotowywanie zestawień materiałów

Dane projektowe, założenia obliczeniowe oraz wyniki dla inżynierów weryfikujących są wyraźnie przedstawione w szczegółowych raportach projektowych kotew

Analiza kompletnej płyty podstawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka