TESTOWANIE ZAMOCOWAŃ

Badanie na budowie zamocowań kotew i prętów zbrojeniowych

Hilti onsite testing

Badanie zamocowań można wykonać w dwóch celach: weryfikacji jakości zamocowania lub wyznaczeniu wytrzymałości podłoża. Weryfikacja jakości zamocowania potwierdza czy możemy bezpieczenie obciążyć mocowanie. W przypadku, gdy nie znamy nośności podłoża, przeprowadzamy badanie zamocowań wyznaczające wytrzymałość podłoża.

Do takich sytuacji może dojść, gdy materiał, z którego jest wykonane podłoże, nie jest objęty zakresem wytycznych ETA, lub gdy nie posiadamy danych technicznych na jego temat np. w przypadku starego lub uszkodzonego betonu, muru czy z cegły.

Podczas testowania zamocowań na budowie wyznaczana jest nośność obliczeniowa materiału, z którego wykonano podłoże. Pozwala to określić, jaki system kotwienia będzie odpowiedni dla danej instalacji.

Można to sprawdzić przeprowadzając badanie niszczące (wyrywanie łącznika) lub stosując obciążenia próbne.

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ BADANIE ZAMOCOWANIA?

Badania można przeprowadzić zarówno na etapie prac projektowych jak i po montażu systemu mocowania.

Hilti HAT 30 anchor tester

Badania zamocowań na etapie prac projektowych

Badanie na etapie prac projektowych służy do określenia nośności podłoża i wybrania odpowiedniego systemu mocowania.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Badania zamocowań po przeprowadzonym montażu

Test wykonany po montażu weryfikuje jakość wykonania zamocowania. Często wymagają tego nadzór budowlany lub sami właściciele budynków, by zapewnić bezpieczeństwo.

CO ZYSKUJĘ DZIĘKI BADANIOM ZAMOCOWAŃ?

Testowanie zamocowań Hilti

Dostarczamy szczegółowe pisemne raporty z badania oraz sprawozdanie oceniające wyniki uzyskane podczas testów.

Inne korzyści wynikające z badań zamocowań:

  • Dzięki zbadaniu części zamocowań jesteś pewien ich jakości i bezpieczeństwa.
  • Możesz ustalić nośność podłoża wykonanego z nieznanych materiałów lub innych niż materiały uwzględnione w aprobacie technicznej. 

KTO W HILTI PRZEPROWADZA BADANIA ZAMOCOWAŃ?

W Hilti badania prowadzą wykwalifikowani Inżynierowie po ukończeniu odpowiednich szkoleń.

Współpracujemy z Tobą na miejscu realizacji projektu, wykorzystując w tym celu dokładne i regularnie kalibrowane urządzenia pomiarowe, które gwarantują uzyskanie wiarygodnych wyników.

Podczas wykonywania badań zamocowań dostosowujemy je do wymogów konkretnego projektu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Zastosowanie: badania zamocowań zakotwień i zbrojenia na budowie.
  • Kto je przeprowadza: specjalnie przeszkolony i wykwalifikowany personel Hilti.
  • Co robimy: badamy mocowanie zbrojenia i kotew na terenie budowy i sporządzamy pisemne raporty z badań oraz sprawozdania oceniające.
  • Dla kogo pracujemy: inżynierowie budowlani, projektanci, kierownicy budowy, inspektorzy budowlani, wykonawcy zamocowań.
  • Cena: uzależniona od czasu potrzebnego na przeprowadzenie badania.

BADANIE ZAMOCOWAŃ – PODOBNE ZAGADNIENIA

Zastosowanie prętów zbrojeniowych Hilti

WSKAZÓWKI DO PROJEKTOWANIA ZBROJENIA

Rozwiązania projektowe z wykorzystaniem wklejanych prętów zbrojeniowych.

Dowiedz się więcej
Żywica iniekcyjna Hilti HIT-HY 200

Wskazówki do projektowania systemów kotwienia

Co należy uwzględnić, projektując system kotwienia w płytach podporowych.

Dowiedz się więcej
Zastosowanie do dużych obciążeń system Hilti MI

WSKAZÓWKI DO PROJEKTOWANIA MODUŁOWYCH SYSTEMÓW PODWIESZANIA I MOCOWANIA CIĄGÓW INSTALACYJNYCH

Projektowanie modułowych systemów podwieszania i mocowania ciągów instalacyjnych.

Dowiedz się więcej