Image alt text (optional)

S7 TUNEL Naprawa – Skomielna Biała podbudowa

Firma wykonawcza : ASTALDI Sp.A. Spółka Akcyjna oddział w Polsce

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Podczas prac związanych z zamocowaniem siatki nośnej pod natrysk przeciwpożarowy w tunelu zużyto około 2 miliony gwoździ. System wentylacyjny to jeden z najbardziej newralgicznych elementów wyposażenia tuneli komunikacyjnych. Spełnia on rolę zarówno w poprawnym funkcjonowaniu tuneli ale również odgrywa kluczową rolę związaną z bezpieczeństwem ludzi podczas wypadków w tunelach. HILTI zapewniło zarówno kotwy mocujące wentylatory ale również sprawdziło ich nośność w warunkach budowy co daje gwarancję poprawnego i profesjonalnego funkcjonowania całego systemu.                                                     

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Mocowanie prętów zbrojeniowych fi 20mm i fi 25mm za pomocą żywicy HIT HY 200 R V3. Żywica ta dzięki zapisom w aprobacie umożliwia wklejanie prętów zbrojeniowych bez konieczności wklejania pręta na zakład.

HIT HY 200 R V3 została użyta do wklejenia prętów startowych do przygotowania pali betonowych pod łożyska dla mocowania pasa drogowego.  

OPIS WSPÓŁPRACY

Zastosowane produkty, rozwiązania, Hilti umożliwiły wykonanie zadania gdyż wysokie standardy prowadzenia robót wymagały dostosowanych rozwiązań wraz z pełną dokumentacją dotyczącą systemów. Na budowie spotkaliśmy się z wieloma wyzwaniami od wsparcia kierownika robót, przez inżynierów projektantów, aż po Inwestora i inspektora nadzoru. Kompleksowe rozwiązania od doboru produktu, wsparcie w zakresie dokumentacji technicznej oraz wsparcie już na miejscu na obiekcie sprawiły, że HILTI było idealnym partnerem dla Klienta.