Pakiet Profis Engineering

Nowy moduł w pakiecie Profis Engineering

Od teraz możesz projektować całe węzły, wykorzystując jedno oprogramowanie

Dzięki nowemu zaawansowanemu modułowi projektowania płyt podstawy masz możliwość nie tylko wymiarowania kotew, ale także kompletnego punktu mocowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi (Eurokod/ETAG/ACI itp.).

Zamiast korzystania z różnych programów w połączeniu z ręcznymi obliczeniami, PROFIS Engineering pozwala na zaprojektowanie kompletnego punktu zamocowania i wygenerowanie obszernej dokumentacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Zdecyduj sam, jak blisko jest do sztywnej płyty podstawy i w razie potrzeby optymalizuj cały punkt mocowania: dodaj usztywnienia, dostosuj geometrię lub grubość płyty, dostosuj rozstaw kotew. Program bierze pod uwagę również realistycznę sztywność kotew oraz jej wpływ na projekt punktu mocowania.

Projekt całego punktu zamocownia w jednym narzędziu

Wymiarowanie płyty podstawy w oparciu o CBFEM

Z nowym zaawansowanym modułem projektowania płyt podstawy masz pełną przejrzystość, aby ocenić, jak bardzo twoja blacha czołowa jest bliska sztywności. 

Wybór i projektowanie spoin

Nowy zaawansowany dodatek do projektowania płyty podstawy umożliwia proste i szybkie wykonywanie obliczeń spawów zgodnie z normą EN 1993-1-8 4.5.3.2(6).

Projektowanie usztywnień

W razie potrzeby dodaj usztywnienia i zoptymalizuj swoją płytę podstawy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Sprawdzenie i weryfikacja nacisku betonu

Sprawdź zgodnie z Eurokodem, jakie obciążenia są przekazywane z płyty podstawy do betonu.