SKUTECZNE I BEZPIECZNE MOCOWANIA NA PLACU BUDOWY

Specyfikacja kotew rozprężnych HST2 i HST3, wraz z naszym inteligentnym systemem AT, zapewnia realizację prac montażowych zgodnie z harmonogramem

"Wartość momentu dokręcającego zastosowanego w montażu kotew rozprężnych to element, który jest najczęściej kwestionowany podczas inspekcji wykonanych zamocowań" – ekspertyza budowlana ACIA, 2017

Podczas osadzania kotew rozprężnych w betonie, kluczowe znaczenie ma użycie prawidłowego momentu dokręcającego. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że tuleja rozprężna kotwy rozpręży się w prawidłowy sposób, co zagwarantuje właściwą nośność kotwy. Innymi słowy, jeśli kotwa rozprężna nie zostanie prawidłowo zainstalowana, pojawienie się wad jest tylko kwestią czasu.

Wymagany moment dokręcający często nie jest osiągany na placu budowy z wielu przyczyn. Główny powód to szybkie tempo pracy – przy stale rosnącej presji na termin, coraz trudniej znaleźć czas na prawidłowe osadzenie kotwy, a następnie jej sprawdzenie. Co więcej, nie zawsze ma się do dyspozycji doświadczonych specjalistów, którzy odbyli niezbędne szkolenia.

Z uwagi na wysoką presję czasu i często występujący na budowach niedobór wykwalifikowanych pracowników, opracowaliśmy inteligentny moduł jako rozwiązanie tego problemu. System AT obejmuje trzy zasadnicze elementy: 

  • Systemy kotew HST2 i HST3 (o średnicach gwintów M8, M10 i M12). To prawdopodobnie najbardziej znane kotwy na świecie.
  • Oprogramowanie do dokumentacji, które umożliwia przesyłanie podstawowych danych konfiguracyjnych z modułu SI-AT-A22 do komputera. Dzięki temu można stworzyć szczegółowy raport montażowy. 

System AT wyposażono w inteligentną technologię, która określa, czy system kotew został osadzony zgodnie z aprobatą ETA. Dokumentację montażową można przedstawić inspektorom i projektantom.

 

System AT oferuje Ci, jako projektantowi, następujące korzyści:

  • Pewność, że projekt zostanie prawidłowo zrealizowany.
  • Zmniejszenie ryzyka szkód budowlanych (patrz poniżej) – uniknięcie niewłaściwego montażu pod kątem złego rozprężenia kotwy.
  • Mniej nieplanowanych nakładów pracy na zmiany projektu podczas budowy.
  • Eliminowanie konieczności uwzględnienia dodatkowych czynników bezpieczeństwa podczas projektowania, aby uwzględnić potencjalne błędy montażowe.
  • Harmonogram pracy, który uwzględnia wymagania instalatorów w zakresie wysoce wydajnego rozwiązania, szybko realizowanego przez każdego dostępnego pracownika.

 

Trzy najważniejsze konsekwencje nieprawidłowo osadzonych kotew rozprężnych:

pękanie betonu wykres
1 / 3
Pękanie betonu

Odłupanie stożka betonu w konsekwencji zastosowania nadmiernego momentu dokręcającego.

uszkodzenie kotwy wykres
2 / 3
Uszkodzenie kotwy

Nieprzewidziane przemieszczenie kotwy.

Nieprzewidziane przesunięcia strukturalne układu statycznego
3 / 3
Nieprzewidziane przemieszczenie kotwy

Krzywe przemieszczenia kotwy przy montażu zgodnie z danymi producenta (czerwona krzywa) i gdy moment montażowy jest zbyt niski (czarna krzywa).

1. Pękanie betonu

Przy przyłożeniu zbyt wysokiej siły, stożek kotwy zostanie zbyt mocno wciągnięty do tulei rozprężnej. W efekcie, podczas osadzania powstają wysokie siły rozprężne, które mogą powodować pękanie (rozdwajanie lub odpryskiwanie) krawędzi betonu, co z kolei znacznie zmniejsza nośność podłoża.

Problematyczne w przypadku pęknięć krawędzi jest to, że nie zawsze są widoczne gołym okiem. Nawet jeśli są one widoczne, niezbędne środki zaradcze mogą okazać się zbyt pracochłonne, ponieważ należy znaleźć i zaprojektować nowe punkty mocowania.

Znacznie gorzej, jeśli pęknięcia są niewidoczne i pozostają niewykryte, a niezbędne działania nie zostają podjęte.

Dzięki urządzeniom obsługującym system AT i metalowym kotwom rozprężnym Hilti HST2 lub HST3, ryzyko wad konstrukcyjnych, wynikających z niewłaściwego montażu, może zostać znacznie zmniejszone.

2. Uszkodzenie kotwy

Zbyt duży moment montażowy zawsze prowadzi do zbyt głębokiego wciągnięcia stożka kotwy do tulei rozprężnej, co skutkuje powstaniem dużych sił rozprężających.

Jednakże, jeśli kotwa znajduje się daleko od krawędzi mocowanego elementu, siły rozprężające mogą być absorbowane przez otaczający ją beton, nie powodując uszkodzeń.

Jeśli kotwa zostanie nadmiernie dokręcona, materiał kotwy może zostać uszkodzony lub osłabiony przez tak wysoki moment obrotowy, co może doprowadzić do jej uszkodzenia. Wtedy należy się liczyć ze znacznym spadkiem nośności obciążeń rozciągających lub ścinających lub kombinacji sił rozciągających i ścinających.

Uszkodzenia te mogą pozostać niewidoczne – z reguły można je wykryć tylko za pomocą mikrofotografii.

Zastosowanie inteligentnego systemu AT Hilti jest najlepszym sposobem na zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia takich uszkodzeń.

3. Nieprzewidziane przemieszczenie kotwy

Jeśli przyłożony moment obrotowy jest zbyt niski, stożek nie jest wystarczająco wyciągnięty w tuleję rozprężną. Jeśli zostanie przyłożone obciążenie zewnętrzne, stożek jest wciągany w głąb kotwy rozporowej.

Można co prawda osiągnąć rzeczywiste obciążenie, ale dopiero po zauważalnym, niekontrolowanym przemieszczeniu kotwy (niekontrolowany poślizg).  

Stosując system AT można z łatwością uniknąć "luźnych kotew".

Prawidłowy montaż kotwy już za pierwszym razem

mężczyźni czytający dokumentację na placu budowy

Na placach budowy przeprowadza się coraz więcej inspekcji w zakresie kontroli jakości. Bez wątpienia przyczyniają się one do bezpieczeństwa budynków i instalacji. Jednak mają też swoje ograniczenia. Podczas rutynowych inspekcji niemożliwe jest wykrycie wszystkich błędów montażowych. Nawet kontrola momentów montażowych przy użyciu klucza dynamometrycznego nie umożliwia pełnego stwierdzenia stanu kotwy.

Ankieta wśród inżynierów wskazuje, że zwykle uwzględniają oni dodatkowe współczynniki bezpieczeństwa w swoich projektach, aby uwzględnić ewentualne awarie montażowe – takie podejście niekoniecznie możne być uznane za ekonomiczne. 

Trój-kombinacja kotwy: SafeSet™

Please enter alternative text here (optional)

SafeSet™ to sprawdzona metoda Hilti opracowana w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego montażu kotew. Oprócz niespotykanej prędkości, SafeSet™ minimalizuje czas potrzebny na ponowne projektowanie i zmniejsza ryzyko uszkodzeń konstrukcyjnych.

Kotwy rozprężne Hilti HST3 i HST2 (dostępne o średnicach M8, M10 i M12), w połączeniu z urządzeniami obsługującymi system AT, spełniają wszystkie kryteria SafeSet™. Oszczędzają czas i koszty, minimalizując jednocześnie ryzyko błędów montażowych. Ponadto zyskujesz pewność, że kotwy spełniają wymogi aprobaty ETA. 

Dowiedz się więcej o SafeSet™