NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

Cele Hilti związane z ochroną środowiska

Hilti environmental responsibility

Ochrona środowiska jest dla nas równie ważna co opracowywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Na całym świecie projektujemy budynki i planujemy działania, tak by nie ingerować zbytnio w środowisko naturalne.

Określiliśmy własne cele dotyczące ochrony środowiska, zgodne z międzynarodowymi normami ISO 14001 dla zarządzania środowiskiem. Uważnie monitorujemy nasze działania i dokładamy wszelkich starań, by realizować nasze założenia na całym świecie.

Wymagamy podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska także od naszych partnerów. Wszystko po to, aby móc realizować nasze zobowiązania na każdym etapie współpracy.

Dbamy o środowisko

PRODUKTY I TECHNOLOGIE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Świadomość ekologiczna towarzyszy nam na każdym etapie pracy - od rozpoczęcia badań do zakończenia procesu tworzenia produktu.

Podczas wszystkich procesów tworzenia produktu uwzględniamy zużycie zasobów i emisje przez cały cykl ich użytkowania, jak i opracowywania.

Poprawiamy naszą efektywność wykorzystania zasobów i energii, wydłużamy żywotność naszych produktów, a także wykorzystujemy komponenty i opakowania z materiałów, które mogą zostać poddane recyklingowi.

Oferujemy także pomoc w zakresie recyklingu naszych produktów. Jeśli jesteś mieszkańcem kraju należącego do Unii Europejskiej, możesz bezpłatnie zwrócić stare narzędzia i urządzenia naszej firmy do sklepów Hilti, by poddać je bezpiecznej utylizacji.

Prowadzimy także środowiskową ocenę cyklu życia (LCA) produktów Hilti, aby zweryfikować zgodność naszych działań z wymogami w zakresie ochrony środowiska. Ocena ta dotyczy całkowitego wpływu naszych produktów na środowisko - od momentu wydobycia surowców, poprzez produkcję i użytkowanie, aż po ich recykling. Te informacje to także wskazówki dla naszych klientów by mogli poprawić swój własny eko-bilans.

EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Technologie dla ekologicznego i zrównoważonego budownictwa

Chcemy wspierać ekologiczne budownictwo, dlatego pomagamy naszym klientom tworzyć konstrukcje przyjazne dla środowiska.

Dostarczamy im dane naszych produktów dotyczące kwestii środowiskowych by pokazać, w jaki sposób mogą one sprawić, że każda budowla stanie się bardziej ekologiczna.

Poprzez takie działania pomagamy ograniczyć emisję dwutlenku węgla oraz zużycie energii, wody i materiałów, a także przyczyniamy się do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

Gwarantujemy, że nasze rozwiązania technologiczne są przyjazne dla środowiska. Nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby spełniać międzynarodowe normy w zakresie ekologicznego budownictwa, takie jak BREEAM, HQE, DGNB i LEED.

Opracowaliśmy produkty, takie jak systemy przeciwpożarowe i kotwy chemiczne, które przyczyniają się do ograniczenia stężenia lotnych związków organicznych w powietrzu. Ponadto zaprojektowaliśmy wielokrotnie nagradzaną wiertarkę udarową, która nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, ponieważ jej produkcja nie generuje żadnych odpadów.

Oprócz tego, nasze produkty z serii Clean-Tec znacznie przewyższają standardowe wymogi dotyczące ochrony środowiska.

DĄŻYMY DO TEGO, ABY TAKŻE NASZE WŁASNE BUDYNKI I TRANSPORT BYŁY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Sami działamy zgodnie z normami, w których spełnianiu pomagamy naszym klientom.

Nieustannie poszukujemy sposobów, aby budownictwo stało się jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. Ograniczamy emisję dwutlenku węgla, zużycie energii i wody we wszystkich naszych fabrykach, zakładach, biurach oraz podczas transportu.

Robimy to skutecznie czego dowodem są nasze osiągnięcia w tym zakresie:

Austria: Zakład produkcyjny w Thüringen

Około 80% energii elektrycznej wykorzystywanej przez nas w obszarach produkcji, logistyki i administracji pochodzi z odnawialnych źródeł energii: energii wodnej, energii wiatrowej i systemów spalania biomasy.

Niemcy: Siedziba Hilti

Cała ilość energii wykorzystywanej do ogrzewania pochodzi z pobliskiej komunalnej elektrowni wykorzystującej biomasę. Ponadto, na dachu naszej restauracji zamontowaliśmy aż 60 paneli słonecznych.

Liechtenstein: Centrum logistyczne w Nendeln i biura w Schaan

Wykorzystujemy energię geotermalną do ogrzewania i chłodzenia. Obecnie jesteśmy już w stanie odzyskiwać około 70% ciepła odpadowego z instalacji wentylacyjnych. Tu także zamontowaliśmy duże panele słoneczne.

WIĘCEJ O NAS

Polityka ekologiczna

Polityka ekologiczna

Dowiedz się więcej
Zgodność z przepisami i etyką biznesu Hilti

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I ETYKĄ BIZNESU

Dowiedz się więcej
Zespół Hilti

NASZ ZESPÓŁ

Dowiedz się więcej
Nadrzędny cel i wartości Hilti

NADRZĘDNY CEL I WARTOŚCI

Dowiedz się więcej