ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CZŁONKÓW NASZEGO ZESPOŁU

Nowe formy pracy

Hilti team members

RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM

Jesteśmy świadomi, tego jak dynamicznie zmienia się dziś środowisko pracy, przez co wielu z nas ma trudności z zachowaniem równowagi między obowiązkami zawodowymi, a życiem prywatnym.

W Hilti mamy duże oczekiwania w stosunku do naszych pracowników i wyznaczamy im ambitne cele. Jednocześnie stawiamy na kulturę pracy, w której ludzie mogą się rozwijać dzięki odpowiedniemu wsparciu jakie otrzymują.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym jest ważną częścią kultury Hilti.

Wierzymy, że oferujemy naszym pracownikom atrakcyjne warunki pracy, dając możliwość wykonywania swoich obowiązków z domu lub spoza biura.

Chcemy być postrzegani jako atrakcyjny pracodawca. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie jest:

92% naszych pracowników twierdzi, że są dumni z tego, że pracują w Hilti, a my sami regularnie zdobywamy nagrody dla najlepszego pracodawcy w Polsce i na świecie. 

 

WIELOLETNIA KARIERA

Wiemy, że nasza firma odnosi długofalowe sukcesy właśnie dzięki zaangażowaniu ze strony pracowników.

Z tego powodu chcemy zapewnić im możliwość rozwoju osobistego.

Prowadzimy otwartą politykę zarządzania rozwojem pracowników, w ramach której przeprowadzamy liczne oceny pracownicze, monitorujące cele oraz szkolenia, które zapewniamy.  

Wielu członków naszego zespołu pracuje w Hilti już od wielu lat. Zapewniamy im możliwość awansu i wspieramy ich w dalszym kształceniu i rozwoju ich umiejętności.

Ponadto, aż 80% osób zajmujących stanowiska kierownicze w Hilti to awanse wewnętrzne.

DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników naszej firmy jest dla nas niezmiernie ważne.

Praca w branży budowlanej często wiąże się z zagrożeniami, dlatego zapobieganie wypadkom ma dla nas szczególne znaczenie. Wprowadziliśmy restrykcyjne zasady, dotyczące postępowania na terenie budowy, stosowania środków ostrożności i niezbędnego sprzętu ochrony osobistej. 

Prowadzimy ciągłą ocenę ryzyka w miejscu pracy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wdrażamy stosowne środki ochronne.

W równym stopniu troszczymy się także o zdrowie naszych pracowników.

Gwarantujemy pakiet usług medycznych dla wszystkich członków zespołu Hilti. Możemy w ten sposób zapobiegać chorobom i diagnozować je we wczesnym stadium rozwoju. Nasi pracownicy mogą także korzystać z konsultacji medycznych - od szczepień po zapobieganie problemom zdrowotnym związanym z wykonywaną pracą. 

O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Zdrowie i bezpieczeństwo w Hilti

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Dowiedz się więcej
Działania CSR Hilti

DZIAŁANIA CSR

Dowiedz się więcej
Nadrzędny cel i wartości Hilti

NADRZĘDNY CEL I WARTOŚCI

Dowiedz się więcej