SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Hilti approach to corporate responsibility

Udział w inicjatywach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (działaniami CSR) to integralny element kultury korporacyjnej Hilti od momentu założenia firmy przez Martina Hilti w 1941 r.

Wykazujemy się odpowiedzialnością zarówno w stosunku do naszych pracowników jak i klientów, partnerów oraz dostawców. W naszych działaniach uwzględniamy także kwestie związane ze środowiskiem i społeczeństwem.

Wierzymy, że działanie w sposób odpowiedzialny prowadzi do osiągania długofalowych sukcesów.

NASZE WARTOŚCI SŁUŻĄ BUDOWANIU ODPOWIEDZIALNEJ POSTAWY

Poczucie odpowiedzialności i etyka w biznesie osadzone jest głęboko w naszej kulturze. W Hilti jest to wartość, którą kieruje się każdy z naszych 29.000 pracowników na całym świecie.

Nasze wartości – prawość, odwaga, praca zespołowa i zaangażowanie – określają sposób współpracy naszych zespołów oraz ich metody kontaktu z partnerami zewnętrznymi.

Hilti corporate responsibility

WIĘCEJ O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Zespół Hilti

NASZ ZESPÓŁ

Dowiedz się więcej
Bezpieczeństwo i Higiena Hilti

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W PRACY

Dowiedz się więcej
Nadrzędny cel i wartości Hilti

NADRZĘDNY CEL I WARTOŚCI

Dowiedz się więcej