Image alt text (optional)

BIM w projektach tunelowych

Rozwiązania Hilti, które otwierają nowe możliwości współpracy

Model współpracy przy realizacji projektu zgodny z BIM zapewnia lepszą koordynację pomiędzy branżami. Włącza gotowych na to dostawców jako partnera w całym procesie budowlanym.

Inwestycja na wczesnym etapie w szczegółowy projekt przy użyciu metodologii BIM pozwala zmniejszyć nakład pracy i koszty na późniejszych etapach, a wyniku tego na całym projekcie.

MODELOWANIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Wraz z nowymi, znormalizowanymi formatami wymiany opartymi na standardzie „Industry Foundation Class (IFC) - bSI draft Standardu 4.2”, które są koordynowane na szczeblu międzynarodowym w grupach roboczych BuildingSmart [2], rozszerzenia dotyczące projektowania infrastruktury (IFC-Bridge , IFC -Rail, IFC-Tunnel i IFC-Road) zapewniają większą przejrzystość między partnerami , a tym samym zmniejszają konflikty podczas projektowania.

Prosta integracja procesów

Projektowanie

Znaczna oszczędność czasu i kosztu materiałów, brak potrzeby zmian/poprawek na budowie

Prefabrykacja

Oszczędność czasu przy jednocznesnym podniesieniu jakości.

Logistyka

Wysoka produktywność i przejrzystość dzięki bezpośredniej dostawie na plac budowy, wtedy kiedy jest to potrzebne.

Bim-to-field

Zwiększona produktywność i dokładność na placu budowy.

Dostęp do dokumentacji

Śledzenie i dokumentacja ułatwiająca proces odbiorów i nadzoru.

Field-to-bim

Dokładna dokumentacja powykonawcza lub inwentaryzacja.

Please enter alternative text here (optional)
1 / 4
Hilti jako partner w procesie BIM

Hilti wraz ze swoimi produktami i usługami jest gotowy do wparcia Cię na każdym etapie inwestycji zapewniając dane i usługi, których potrzebujesz.

Please enter alternative text here (optional)
2 / 4
Rozwiązania Hilti BIM na przykładzie szyny kotwiącej zatapianej HAC-C-P A4

Szerokie portfolio rozmiarów i wariantów, pozwala wybrać produkt idealnie pasujący do Twojego projektu

Please enter alternative text here (optional)
3 / 4
Oprogramowanie 3D dla projektantów

Dzięki bibliotece HILTI BIM/CAD wszystkie potrzebne warianty produktu można łatwo wyeksportować w formacie odpowiednim dla Twojego oprogramowania CAD

Please enter alternative text here (optional)
4 / 4
Integracja z oprogramowaniem Revit®

Modelowanie BIM w Autodesk Revit jest obsługiwane przez zapewnienie sparametryzowanych obiektów dla wszystkich wariantów HAC-C-P. Konfiguruj wygodnie i przypisuj właściwości produktu bezpośrednio z poziomu Autodesk - długość, ilość kotew, głębokość osadzenia i wiele więcej.

Hilti jako partner w procesie BIM

Budownictwo zintegrowane z BIM

Oprogramowanie 3D dla projektantów

Biblioteka Hilti BIM/CAD

Oprogramowaie Revit® z Obiekatami BIM

Tutaj więcej informacji o szynach zatapianych HAC-C-P

Przegląd rozwiązań Hilti BIM

Wykonanie projektu systemu zawiesi instalacyjnych różnych branż budynku  odpowiednio wcześniej umożliwia optymalizację miejsca i montażu danej instalacji. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy nie mamy do dyspozycji zbyt wiele miejsca lub gdy zagęszczenie mediów jest bardzo duże. Planowanie przy pomocy BIM pomaga obniżyć koszty materiałowe i zoptymalizować procesy prefabrykacji i logistyki elementów zawiesi.