Fluchtweg

Mocowanie instalacji przemysłowych

Tradycyjnie mówi się, że raz postawione i zespawane konstrukcje stalowe są, w dosłownym znaczeniu, „nie do ruszenia”. Minusy takiego stanu rzeczy dla projektantów i firm wykonawczych są oczywiste – transport, montaż i prace dodatkowe w zakresie ochrony przed korozją są w takim systemie niezwykle czasochłonne i mało elastyczne. Modyfikacje, np. w wyniku zmiany sposobu użytkowania lub dołożenia dodatkowych instalacji uzupełniających można zrealizować jedynie przy dużych nakładach pracy.    

Dziś, dzięki modułowym systemom instalacyjnym, które są zarówno elastyczne, jak i proste w montażu, projektanci mają możliwość projektowania konstrukcji w sposób ekonomiczny i efektywny.

Wyzwania

Ciężkie instalacje nie wybaczają błędów na etapie projektowania. Wadliwe zaprojektowanie lub wykonanie instalacji może bowiem szybko prowadzić do awarii, począwszy od irytujących opóźnień, aż po kosztowne przestoje produkcyjne, o wartości przekraczającej pierwotne koszty montażu.

W efekcie różnicy temperatur zmienia się długości rur i elementów montażowych, co z kolei powoduje oddziaływanie ogromnych sił na konstrukcje nośne. Przy czym należy uwzględniać nie tylko różnice temperatur samego medium w rurze, ale także różnice temperatur w otoczeniu, np. podczas montażu. Jeżeli rurociąg rozszerzy się w sposób niekontrolowany z uwagi na różnice temperatur, może to prowadzić do odkształceń, uszkodzeń rurociągów, aż po poważne uszkodzenia konstrukcji nośnej.

Kolejnym czynnikiem, który każdy projektant powinien uwzględnić, jest tymczasowy montaż instalacji lub częste przeprojektowania instalacji wynikające ze zmiany sposobu użytkowania.   Tego typu sytuacje zdarzają się często w liniach produkcyjnych. Przy tradycyjnych, spawanych i cynkowanych stalowych konstrukcjach wsporczych jest to czasochłonne i kosztowne.

Rozwiązanie

Elastyczność i stabilność modułowych systemów montażowych do ciężkich instalacji.

Modułowe systemy montażowe oferują projektantowi szereg możliwości, by mógł on sprostać wyzwaniom w zakresie rozszerzalności cieplnej i elastycznego montażu.

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA

Thermische Ausdehnung

 

Siły, które występują w efekcie rozszerzalności cieplnej, do której dochodzi w wyniku różnicy temperatur, należy zasadniczo odprowadzać do podłoża.

Właściwe umiejscowienie punktów stałych i elementów ślizgowych odgrywa tu niezwykle istotną rolę. 

W zależności od faktycznego rozszerzenia się rury, można zastosować różne rozwiązania do naturalnej i technicznej kompensacji.

Thermische Ausdehnung

 

 

  • W przypadku, gdy odchylenie mocowania rury nie przekracza 4 stopni, nie ma konieczności stosowania środków technicznych.

 

  • W przypadku odchylenia rurociągu o więcej niż 4 stopnie, wymagane jest zastosowanie elementów ślizgowych, takich jak łączniki przesuwne lub wychylne.

 

 

 

 

 

Oprócz wprowadzenia sił do podłoża, należy także skompensować zmiany długości samego rurociągu. Można to wykonać na drodze kompensacji naturalnej lub technicznej.

Kompensacja naturalna:​

Najprostszą i najbardziej ekonomiczną formą kompensacji są kompensacje naturalne typu U, Z lub L, umieszczone pomiędzy odpowiednio pozycjonowanymi punktami stałymi.        

Ich zalety: są proste w montażu, niemal nie wymagają konserwacji i są wyjątkowo proste w projektowaniu.

Kompensacja techniczna:​

W przypadku dużej rozszerzalności rur i niewielkiej ilości miejsca można zastosować kompensatory. W takim przypadku, w obszarze kompensatora rurociąg musi być poprowadzony osiowo, a występujące siły muszą być odprowadzane do podłoża za pośrednictwem osiowych prowadnic i odpowiednich punktów stałych.

Siły kompensatora są podawane przez jego producenta.

MFP Anw_8.tif

Punkt staly

Punkty stałe nadają instalacji niezbędnej stabilności i struktury. Osadzony punkt stały zatrzymuje każdy ruch i przenosi obciążenia na budynek. Jednocześnie punkty stałe umożliwiają obliczenie rozszerzenia rury i precyzyjne określenie zachowania każdego z odcinków rurociągu.

Przejdź do produktów
L058811.tif

Podpora przesuwna

Łączniki ślizgowe i przesuwne definiują zakres swobody ruchu rurociągu wzdłuż stałej osi. Systemy ślizgowe umożliwiają wyrównanie rozszerzenia rury przy minimalnym tarciu.

Przejdź do produktów
MRG, MRG-UK

Podpora krzyżowa

W zależności od sytuacji, dla pewnych odcinków rurociągu może być wymagany przesuw w różnych kierunkach jednocześnie. Takie wielokierunkowe możliwości ruchu stosuje się zazwyczaj w obszarach kompensacji instalacji.

Przejdź do produktów
Concrete

Prowadzenie osiowe

Ruch rury kontrolowany jest za pośrednictwem prowadnic osiowych. Z reguły stosuje się je w bezpośredniej odległości od systemów technicznych, w celu kompensacji ruchu. Prowadnica nadaje stały kierunek ruchu i tym samym zapobiega niekontrolowanemu zachowaniu rury.

Przejdź do produktów

ALTERNATYWY DLA SPAWANYCH KONSTRUKCJI NOŚNYCH

Modułowe systemy z ciężkich szyn montażowych potrafią przejać wysokie obciążenia, są szybkie w montażu i nie wymagają czasochłonnych prac dodatkowych, a także mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione o lżejsze elementy montażowe. Konstrukcje modułowe w przeciwieństwie do konstrukcji spawanych, których dostarczenie na plac budowy i późniejszy wywóz jest znacznie trudniejszy, są bardzo proste w montażu. Ponadto, pozwalają wykluczenie znaczącego ryzyka związanego z pożarem w wyniku prac spawalniczych, a także późniejszych prac związanych z ochroną przed korozją.

Please enter alternative text here (optional)
1 / 10

Please enter alternative text here (optional)
2 / 10

Please enter alternative text here (optional)
3 / 10

Please enter alternative text here (optional)
4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Serwis & Portfolio

HILTI OFERUJE LICZNE USŁUGI, OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT, KTÓRE WSPIERAJĄ CIĘ W EFEKTYWNYM PROJEKTOWANIU

Chętnie służymy pomocą w postaci szkoleń w zakresie projektowania konstrukcji nośnych w technice montażowej, a także w zakresie zagadnień związanych z rozszerzalnością cieplną i kondensacją. Nasi certyfikowani trenerzy mogą przeprowadzić szkolenie także w Twoim zakładzie.

Usługi

Wiemy, jak trudnym zadaniem jest tworzenie kompleksowych projektów, uwzględniających najnowszą wiedzę techniczną. Tu znajdziesz zestawienie naszych usług, które możesz wykorzystać w codziennej pracy.

 

Portfolio

Nasze produkty zostały opracowane tak, by pomóc Ci w bezproblemowej realizacji projektów. Znajdziesz tu wybrane produkty, które – dzięki zastosowaniu elastycznych systemów modułowych – mogą pomóc Ci w zakresie ciężkich konstrukcji nośnych.