Polityka Prywatności

USŁUGI, WITRYNY INTERNETOWE I APLIKACJE HILTI

Hilti szczyci się nie tylko dobrą reputacją związaną z zapewnianiem wysokiej jakości produktów i znakomitej obsługi klienta, ale jest również zaangażowana w ochronę prywatności użytkowników w sferze online.

Prywatność użytkowników jest bardzo ważna dla Hilti, dlatego zwracamy się do wszystkich użytkowników (nowych oraz tych, którzy od dawna korzystają z naszych usług) o uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia oraz skontaktowanie się z nami w przypadku wszelkich pytań.

W przypadku wątpliwości, skarg lub pytań na temat ochrony prywatności dotyczących naszych usług elektronicznych lub cyfrowych, należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych w spółce Hilti korzystając z naszego formularza internetowego.

Użytkownik może również kontrolować i zarządzać przekazanymi informacjami w ustawieniach swojego konta Hilti.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o tym jak zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika podczas jego wizyty i/lub rejestracji w naszych usługach, naszych witrynach internetowych lub aplikacjach oraz informacje o oferowanych przez nas wyborach (preferencje w ustawieniach), w tym jak uzyskać dostęp i zaktualizować informacje.

Z wyjątkiem, gdy określono inaczej, Hilti AG jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszych usług, witryn internetowych i aplikacji na mocy niniejszej Polityki Prywatności.

Adres naszej siedziby głównej to:

Hilti AG

Feldkircherstrasse 100,

9494 Schaan

Liechtenstein

 

Terminy stosowane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności będą miały następujące znaczenie:

Terminy takie jak „my”, „nam”, „nasz”, itp. w tej Polityce Prywatności odnoszą się do wyżej wspomnianych odpowiedzialnych stron (w dalszej części nazywanymi „Hilti”).

Termin „użytkownik” odnosi się do Pana/Pani jako do osoby fizycznej.

Termin „dane osobowe” używany w niniejszej Polityce Prywatności oznacza wszelkie informacje, niezależnie czy bezpośrednio przekazane przez użytkownika, zebrane od użytkownika czy uzyskane w inny sposób, o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora, w naszym przypadku jest to imię i nazwisko, firma, numer identyfikacyjny Hilti lub inne techniczne identyfikatory internetowe.

Spis treści 

1. Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z danymi osobowymi użytkownika? 

2. Do czego odnosi się niniejsza Polityka Prywatności? 

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy? 

4. Dlaczego i komu udostępniamy dane osobowe? 

5. Czy dane osobowe będą przekazywane zagranicę? 

6. Dlaczego i przez jaki okres zachowujemy dane osobowe? 

7. Jakie możliwości wyboru ustawień dotyczących prywatności ma użytkownik? 

8. Jakie inne działania podejmujemy w celu ochrony danych osobowych? 

9. Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii 

10. Linki do innych witryn internetowych 

11. Stosowanie się do wymogów organów regulacyjnych i współpraca z nimi 

12. Sposób komunikowania zmian do Polityki Prywatności 

13. Kontakt

 

1. Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z danymi osobowymi użytkownika?

Z wyjątkiem, gdy określono inaczej, Hilti AG jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszych usług, witryn internetowych i aplikacji na mocy niniejszej Polityki prywatności.

2. Do czego odnosi się niniejsza Polityka Prywatności?

Polityka ta odnosi się do wszystkich usług, witryn internetowych i aplikacji Hilti, które odsyłają do tego dokumentu.

Polityka Prywatności nie odnosi się do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby fizyczne, w tym produktów lub witryn internetowych wyświetlających się w powszechnych wynikach wyszukiwania, witrynach, które mogą oferować usługi Hilti lub innych witrynach, do których linki zawarto w naszych usługach.

Nasza Polityka Prywatności nie uwzględnia praktyk pozyskiwania informacji przez inne firmy i organizacje, które reklamują nasze usługi i które mogą używać plików cookies, tagów pikselowych lub innych technologii w celu wyświetlania lub oferowania odnośnych reklam.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy?

Dane osobowe, które zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy w związku z usługami, witrynami internetowymi i aplikacji obejmują nie tyko informacje, które aktywnie zbieramy podczas interakcji użytkownika z nami, ale również informacje zapewniane przez użytkownika za pośrednictwem obsługi klienta, sklepów Hilti i naszych zespołów sprzedaży.

Osoba, której dane dotyczą

Informacje z plików dziennika i przechowywanie lokalne

Informacje dotyczące urządzenia

Informacje dotyczące lokalizacji i unikalne numery aplikacji

UŻYTKOWNIK naszych usług online, witryn internetowych i aplikacji

preferencje użytkownika (np. preferowane ustawienia języka)

automatycznie pliki dziennika w celu rozwiązywania problemów i dla celów bezpieczeństwa (np. zapobieganie atakom hackerów)

plik dziennika dotyczący awarii i w wyjątkowych sytuacjach, takich jak wystąpienie nieprawidłowego działania, błędów lub incydentów bezpieczeństwa, możemy lub upoważnieni przez nas usługodawcy mogą przeprowadzić ręczną analizę rejestrów

data i godzina żądania

nazwa, adres URL i ilość przekazanych danych dla żądanego pliku

raport określający czy pobieranie danych zakończyło się pomyślnie lub powód niepowodzenia

rodzaj i wersja systemu operacyjnego komputera wysyłającego żądanie (jeśli przekazywane)

rozdzielczość ekranu i głębia koloru (jeśli przekazywane)

rodzaj i wersja używanej przeglądarki (jeśli przekazywane)

ustawienia języka i wtyczek zainstalowanych w używanej przeglądarce (jeśli przekazywane)

pliki cookie, które unikalnie identyfikują przeglądarkę użytkownika

 

adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki

nazwa dostawcy usług internetowych, oraz inne rodzaje informacji związane z komputerem i połączeniem właściwe do zidentyfikowania rodzaju urządzenia używanego do łączenia się z witryną, umożliwiające wymianę danych z użytkownikiem i jego urządzeniem oraz zapewniające wygodne korzystanie z usług, witryn internetowych i aplikacji

adres URL i IP serwisu internetowego, z którego użytkownik uzyskał dostęp lub został przekierowany do naszej witryny internetowej, w tym data i godzina

podstrony odwiedzone podczas wizyty w naszej witrynie, linki użyte w witrynie internetowej, w tym data i godzina

odwiedzone podstrony, w tym data, godzina i czas spędzony na stronie - w aplikacjach

pełna informacja o sekwencji uruchamianych łączy (adresy URL) do, przez i z witryny internetowej, w tym data i godzina

informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem, w tym awarie, praca systemu, ustawienia sprzętu, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania i odsyłający adres URL

 

ZALOGOWANY KLIENT

Korzystając z usług, witryny internetowej i aplikacji Hilti jako zarejestrowany użytkownik lub klient, zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dodatkowe dane (w tym dane osobowe) jak opisano poniżej:

imię, nazwisko, tytuł i adres

informacje kontaktowe (nr telefonu, e-mail, fax, itp.)

nazwa użytkownika i hasło

numer konta Hilti

przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia

historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje

wpisane wyszukiwane terminy

przeglądane lub wyszukiwane w witrynie internetowej usługi/produkty

subskrypcja newslettera, zapisanie się do otrzymywania promocji, korzystanie z ofert specjalnych

przyznane zgody, upoważnienia itp.

przekazane odpowiedzi na ankiety, opinie, oceny i inne rodzaje informacji zwrotnych

treść całej komunikacji przesyłanej za pośrednictwem naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym wszelkie informacje opublikowane w mediach społecznościowych w witrynie internetowej lub w inny sposób udostępnione spółce Hilti i/lub innym użytkownikom, jak również wiadomości wysłane na czacie i zapis czatu

w przypadku pliku dziennika dotyczącego awarii, śledzimy nr identyfikacyjny użytkownika i plik rejestru błędu dotyczący awarii

ręczna analiza przeprowadzana w celu monitorowania i zapewniania stabilności naszych usług, serwisów internetowych i aplikacji

 

Zastrzegamy sobie również prawo do oceny plików dziennika w celach statystycznych i w zanonimizowanej postaci. Zanonimizowany oznacza, że dane osobowe i odnoszące się klienta są zmodyfikowane w taki sposób, że poszczególnych informacji nie można już przypisać do żadnej osoby czy klienta, lub można je przypisać z co najmniej znaczną i niewspółmierną inwestycją czasu, wydatków i siły roboczej.

informacje na temat zarejestrowanych użytkowników podane w ramach procesu rejestracji, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko w firmie lub dziale

nazwa użytkownika i hasło podczas logowania się jako zarejestrowany użytkownik

informacje dotyczące urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia i informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu). Hilti może powiązać identyfikatory urządzenia lub numer telefonu użytkownika z jego kontem Hilti

faktyczna lokalizacja z użyciem różnych technologii mających na celu określenie lokalizacji, w tym adres IP, GPS (w niektórych usługach i aplikacjach - zapisywanie lokalizacji GPS na smartfonie / urządzeniu WYŁĄCZNIE, kiedy użytkownik korzysta z nich do przeskanowania narzędzia. Następnie nie śledzimy stale lokalizacji GPS) i inne czujniki, które mogą na przykład zapewnić Hilti informacje dotyczące znajdujących się w pobliżu urządzeń, punktów dostępu do sieci Wi-Fi i stacji bazowych sieci komórkowej

dane dotyczące korzystania z aplikacji, tj. jakie działania użytkownik podjął, jakie przyciski kliknął, itp. Są to działania podejmowane przez użytkownika na stronie.

 

Niektóre usługi zawierają unikalny numer aplikacji. Ten numer i informacje na temat instalacji (na przykład rodzaj systemu operacyjnego i numer wersji aplikacji) są przesyłane do Hilti w momencie instalowania lub odinstalowywania tej usługi lub gdy ta usługa regularnie kontaktuje się z naszymi serwerami, na przykład w celu automatycznej aktualizacji.

DANE FIRMY

- nazwa, adres, dział, informacje kontaktowe i inne informacje związane z firmą, którą użytkownik reprezentuje i jego stanowisko w tej firmie

- numer klienta

- numer VAT

- adres dostawy

- adres e-mail firmy

- adres do faktury

- numer zamówienia

- hasło

- informacje o płatności

- dane rachunku bankowego

- dane karty kredytowej

- nr telefonu firmy

- nr firmowego telefonu komórkowego

 

 

- firma

- język kontaktowania się

- doradca klienta / punkt kontaktowy

- znaczenie klienta

- jednostka organizacyjna

- udział w kampaniach lub wydarzeniach

- kod pocztowy

- historia produktu

- region

- zwroty

- numer zamówienia

 

Gdy jest to wymagane na mocy prawa, uzyskamy zgodę użytkownika przed zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem jego danych osobowych dla wyżej określonych celów. Również, jeśli będziemy chcieli wykorzystywać dane osobowe użytkownika dla nowego lub innego celu, zawiadomimy go o nim oraz będziemy wykorzystywać dane w ten inny sposób wyłącznie, jeśli jest to wymagane lub dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Każdy dostęp do danych osobowych użytkownika w Hilti jest ograniczony do upoważnionych osób, które muszą uzyskać do nich dostęp w celu wywiązywania się ze swoich obowiązków w pracy. Wyłącznie ograniczona liczba upoważnionych osób w spółce Hilti (np. pracownicy działów sprzedaży, wsparcia, prawnego, informatycznego, finansowego i rachunkowości, jak również wybrani menadżerowie z przydzieloną odpowiedzialnością) otrzyma dostęp do danych osobowych użytkownika dla wyżej wspomnianych celów.

Gdy użytkownik kontaktuje się z Hilti, zachowujemy zapis komunikacji użytkownika w celu rozwiązania problemów i kwestii, które zostały zauważone przez użytkownika. Możemy użyć przekazanego przez użytkownika adresu e-mail lub numeru telefonu, aby poinformować go o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach w naszych usługach.

W zależności od ustawień użytkownika, jego działania w innych witrynach internetowych i aplikacjach Hilti mogą zostać powiązane z jego informacjami osobowymi, aby udoskonalić usługi Hilti i dostarczane przez nią reklamy.

 

4. Dlaczego i komu udostępniamy dane osobowe?

Nie sprzedajemy danych, nie handlujemy danymi ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika.

Dla celów wspomnianych w niniejszej Polityce Prywatności, ujawniamy, przekazujemy lub w innych sposób udostępniamy dane osobowe użytkownika innym podmiotom w grupie Hilti w zakresie określonym poniżej lub w oparciu o zgodę użytkownika w określonym kontekście (np. kiedy użytkownik wyraża zgodę na inne rodzaje przekazywania danych w związku z zapisaniem się do otrzymywania określonej usługi). W każdym przypadku udostępniając dane osobowe, stosujemy się ściśle do obowiązujących przepisów prawa.

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom lub osobom fizycznym spoza Hilti, chyba że ma zastosowanie któraś z poniższych okoliczności:

Zgoda: Będziemy udostępniali dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom fizycznym spoza Hilti, jeśli uzyskaliśmy na to zgodę użytkownika. Wymagamy uzyskania zgody na udostępnianie wszelkich danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania: Przekazujemy dane osobowe naszym usługodawcom zewnętrznym w oparciu o odpowiednie instrukcje niezbędne dla poszczególnych celów przetwarzania, w celu wykonania określonych zadań w naszym imieniu i w oparciu o nasze instrukcje. Każdy usługodawca zewnętrzny będzie miał dostęp wyłącznie do takich danych osobowych, które są niezbędne do wykonania określonych zadań i wyłącznie do ich wykonania. Zapewnimy, że każdy usługodawca zewnętrzny jest świadomy tych obowiązków i się do nich stosuje. Zapewnimy również, że każdy usługodawca zewnętrzny traktuje dane osobowe z takim samym stopniem zapewniania bezpieczeństwa jaki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych i że wprowadzi odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony bezpieczeństwa w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z naszą Polityką Prywatności lub wszelkie inne właściwe środki mające na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa.

Podstawy prawne: Dane osobowe mogą być udostępnione również wtedy, gdy mamy obowiązek udostępnienia danych osobowych na mocy prawa lub wiążących nakazów sądowych, żądań organów ścigania lub regulacyjnych. Jeśli zdecydujemy się ujawnić dane osobowe w takim kontekście, rozważymy również sposoby ograniczenia zakresu ujawnienia, na przykład redagując przekazywane informacje.

5. Czy dane osobowe będą przekazywane zagranicę?

Miejsca przechowywania danych Hilti są wybierane tak, aby zapewnić skuteczne działanie, zwiększanie wydajności oraz aby utworzyć kopię zapasową danych na wypadek awarii zasilania lub innych problemów. Podejmujemy kroki mające na celu zapewnić, że zbierane przez nas dane na mocy Polityki Prywatności są przetwarzania zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki i wymogami obowiązujących przepisów w prawa w miejscach, gdzie dane się znajdują.

Polityką Hilti jest przetwarzanie danych osobowych użytkownika wyłącznie w krajach, w których obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych zapewniają taki sam stopień ochrony danych jak w UE/EOG. Siedziba Hilti znajduje się w Liechtensteinie, a centra serwerów znajdują się również w Szwajcarii, w związku z czym Hilti przetwarza dane osobowe zgodnie z ramową decyzją UE dotyczącą odpowiedniego stopnia ochrony w Szwajcarii.

Hilti wdrożyło środki techniczne i organizacyjne, które określają techniczne i organizacyjne środki i procedury bezpieczeństwa, które Hilti podejmuje jako minimum w celu utrzymania i ochrony bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w tym przesyłanych danych. Procesy informatyczne w Hilti są opracowywane zgodnie z normą ISO 27001.

Poniżej znajduje się lista naszych zewnętrznych dostawców usług:

Nazwa dostawcy

Kraj 

Działalność 

Ramy prawne/ Zabezpieczenia dotyczące transferów

AWS - Amazon Web Services

Irlandia, Niemcy

Centrum hostingu

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

ELIC 

Niemcy

 

tworzenie stron internetowych i związane z tym działania konserwacyjne

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Office365 

Irlandia  

Działania w miejscu pracy związane ze stroną internetową

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Adobe Campaign Manager 

Irlandia

Konfiguracja i parametryzacja strony internetowej 

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

123ContactForm 

Niemcy

Twórca formularzy związanych ze stroną internetową 

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Delego 

Irlandia

przetwarzanie danych kart kredytowych i przekazywanie informacji do dostawców płatności

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Salesforce

Niemcy

CRM

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Didomi

Francja

CMP

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Conversio Market & Strategy GmbH

Niemcy

Opinie klientów

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Gim

Niemcy

Opinie klientów

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Psyma and Consultic GmbH

Niemcy

Opinie klientów

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Seissmo - Markt und Forschung

Niemcy

Opinie klientów

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

USP Management Consultancy

Holandia

Opinie klientów

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

 

Zewnętrzni dostawcy usługi Hilti ON!TRACK:

Nazwa dostawcy

Kraj 

Działalność 

Ramy prawne/ Zabezpieczenia dotyczące transferów

LogMeIn

 

Irlandia

Usługi pomocnicze

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

ServiceNow

Holandia

Usługi pomocnicze

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

GlobalLogic Worldwide Ltd

USA

Rozwój oprogramowania

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Microsoft Azure Cloud Service: SQL Managed Instance, Western Europe

Europa Zachodnia

Przechowywanie danych

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Infoguard

Szwajcaria

Usługi pomocnicze

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Trimble Information Technologies

India Private Limited

Indie

Usługi pomocnicze

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Trimble Navigation Limited

USA

Usługi pomocnicze

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Innominds Software Pvt. Ltd

Indie

Usługi pomocnicze

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

SAP

Niemcy

Hosting lub przechowywanie danych

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Atlassian

Australia

Przechowywanie danych dla usług pomocniczych

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

WalkMe

Niemcy

Gromadzenie lub rejestracja anonimowych danych dotyczących użytkowania WalkMe

Hosting lub przechowywanie zanonimizowanych danych

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

Didomi

Francja

CMP

Środki umowne, techniczne i organizacyjne

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej szczegółowej listy zewnętrznych dostawców usług, prosimy o kontakt z nami.

6. Dlaczego i przez jaki okres zachowujemy dane osobowe?

Biorąc pod uwagę możliwości techniczne, zapewniając wszystkie swoje usługi, witryny internetowe i aplikacje, Hilti dokłada wszelkich starań aby zachowywać dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce i/lub wymagane lub dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Poniższa tabela zawiera przegląd działań z zakresu przetwarzania związanych z usługami, witrynami internetowymi i aplikacjami Hilti z uwzględnieniem celu zbierania danych, rodzaju, podstaw prawnych i obowiązujących okresów zachowywania danych. 

Cel przetwarzania

Rodzaj danych osobowych i informacje o używanych plikach cookie (jeśli dotyczy)

Podstawa prawna przetwarzania

Okres zachowania danych

W celu zapewnienia, utrzymania, ochrony i udoskonalania naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w celu opracowywania nowych i w celu ochrony Hilti i naszych klientów.

·       Nazwa użytkownika i hasło (przechowywanie w postaci zaszyfrowanej);

·       Informacje o profilu użytkownika (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres);

·       Preferencje użytkownika (np. preferowane ustawienia języka);

·       Adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych oraz inne rodzaje informacji związane z komputerem i połączeniem odnośne do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, połączenia z usługami, witrynami internetowymi i aplikacjami, umożliwiające wymianę danych z użytkownikiem i jego urządzeniem oraz dogodne korzystanie z usług, witryn internetowych i aplikacji;

·       W przypadku korzystania z wersji mobilnej usług, witryn internetowych i aplikacji: informacje o systemie operacyjnym urządzenia mobilnego, informacje o usługach, witrynach internetowych i wersji aplikacji z których użytkownik korzystał, nazwa dostawcy usług internetowych i inne rodzaje informacji dotyczące urządzenia i połączenia odnośne do udoskonalania mobilnych usług, witryn internetowych i aplikacji, łączenia się z naszymi serwerami, umożliwiające i zapewniające usługi synchronizacji oraz pomoc techniczną dla aplikacji mobilnych;

·       Adres URL i IP serwisu internetowego, z którego użytkownik uzyskał dostęp lub został przekierowany do naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

·       Odwiedzone podstrony i funkcje użyte podczas korzystania z usług, witryn internetowych i aplikacji, linki użyte do przejścia z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

·       Pełna informacja o sekwencji uruchamianych łączy (adresy URL) do, przez i z usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

·       Wpisane wyszukiwane terminy;

·       Przyznane zgody i upoważnienia

 

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne, aby zidentyfikować użytkownika jako klienta, dostosować działanie strony internetowej do ustawień i dostosować doświadczenie użytkownika (typ urządzenia). Jednocześnie informacje te są niezbędne do ochrony danych użytkownika i naszych systemów przed nieautoryzowanym dostępem oraz do ciągłego ulepszania obsługi klienta po stronie użytkownika.

/ wymagane dla wykonania umowy (artykuł 6 (1) (b) RODO)

Proces składania zamówień w ramach stosunku umownego z Hilti, np. w sklepie internetowym Hilti, wymaga przetwarzania i przechowywania na naszych serwerach identyfikatorów i środków bezpieczeństwa.

36 miesięcy

W celu umożliwienia i przetworzenia zamówień na produkty i usługi złożonych w usługach, witrynach internetowych i aplikacjach.

·       Dane bankowe i rachunkowe firm;

Nazwa użytkownika i hasło;

·       Numer konta Hilti;

·       Przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia;

·       Historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje;

·       Wpisane wyszukiwane terminy;

·       Przeglądane lub wyszukiwane w witrynie internetowej usługi/produkty;

·       Koszyk zakupów i informacje o płatności;

·       Subskrypcja newslettera, zapisanie się do otrzymywania promocji, korzystanie z ofert specjalnych;

·       Przyznane zgody, upoważnienia, itp.;

·       Zapewnione odpowiedzi na ankiety, opinie, oceny i inne rodzaje informacji zwrotnych;

·       Treść całej komunikacji przesyłanej za pośrednictwem naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym wszelkie informacje opublikowane w mediach społecznościowych w witrynie internetowej lub w inny sposób udostępnione spółce Hilti i/lub innym użytkownikom, jak również wiadomości wysłane na czacie i zapis czatu

 

Wymagane do wykonania umowy (artykuł 6 (1) (b) RODO)

Proces składania zamówień w ramach stosunku umownego z Hilti, np. w sklepie internetowym Hilti, wymaga przetwarzania i przechowywania na naszych serwerach identyfikatorów i środków bezpieczeństwa.

10 lat po wygaśnięciu umowy

Gdy dotyczy, w celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umów w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszych usług, szkoleń, witryn internetowych i aplikacji, takich jak zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Hilti;  Wykonywania zamówień i dostaw we współpracy z lokalnym przewoźnikiem w celach logistycznych; lub zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy w związku z umowami o świadczenie usług,  umowy o świadczenie usług, np. aplikacja On!Track;

Dane osobowe zawarte w umowach, komunikacji i pismach biznesowych

Informacje dotyczące podatku VAT oraz zwrotów ceł i akcyzy

 

W celach logistycznych i realizacji zamówień:

·       Dane firmy (np. adres dostawy, numer zamówienia, faktura)

 

 

W celu korzystania z usług, szkoleń i aplikacji On!Track:

·       Imię i nazwisko klienta oraz adres e-mail,

·       Dane geolokalizacyjne, w tym położenie urządzenia i identyfikator urządzenia, zdjęcie (samo w sobie) (On! Track)

·       Dane dotyczące miejsca przechowywania lub miejsca pracy

·       Nr identyfikacyjny Hilti

·       Profesjonalny numer telefonu i numer alarmowy

·       Dane połączenia (adresy IP, zdarzenia, dzienniki)

Wymagane do wykonania umowy (artykuł 6 (1) (b) RODO)

Proces składania zamówień w ramach stosunku umownego z Hilti, np. w sklepie internetowym Hilti, wymaga przetwarzania i przechowywania na naszych serwerach identyfikatorów i środków bezpieczeństwa.

Przetwarzamy dane techniczne w związku z informacjami osobowymi, aby świadczyć usługi On!Track. Obejmuje to anonimowe informacje geolokalizacyjne służące do lokalizowania zasobów na podstawie pozycji urządzenia odbierającego.

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO)

Jeśli nie do celów związanych z umową, możemy przetwarzać dane osobowe w ramach naszych uzasadnionych interesów w celach szkoleniowych, aby zapewnić użytkownikowi odpowiednie webinarium i powiązane treści.

Dane osobowe w On!Track przechowywane są przez 60 dni po rozwiązaniu umowy.

W celach szkoleniowych dane osobowe są przechowywane przez 10 lat po zakończeniu.

W celach logistycznych i realizacji zamówień dane osobowe są przechowywane przez  10 lat po wygaśnięciu umowy.

W celach związanych z umową ogólną w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszych usług dane osobowe są przechowywane przez 10 lat po wygaśnięciu umowy.

W celu udzielenia odpowiedzi na pytania i prośby użytkownika w związku z zapewnianiem pomocy technicznej lub innych usług obsługi klienta i czatów dla klientów (np. AskHilti)

·       Imię i adres e-mail;

·       Informacje dotyczące używanego urządzenia (rodzaj przeglądarki, adres IP i wersja oprogramowania Java);

·       Data i godzina czatów;

·       Treść całej komunikacji przesłanej przez czaty (protokół czatu);

·       Numer konta Hilti;

·       Nr identyfikacyjny Hilti;

·       Zapisy czatów internetowych z naszą obsługą klienta

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO):

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia próśb użytkownika witryny internetowej. W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwości spełnienia takich próśb. W związku z powyższym, przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Sześć miesięcy (w celu kontroli jakości i dla celów dowodowych)

W celu zapewnienia, że nasza witryna jest bardziej przyjazna użytkownikowi i uzyskania wglądu w zachowania związane z użytkowaniem osób odwiedzających naszą witrynę internetową i użytkowników naszych aplikacji i oprogramowania, z zastosowaniem pseudonimizacji i na przestrzeni wielu urządzeń dla celów reklamy i badań rynkowych oraz aby umożliwić nam spersonalizowanie zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji.

W celu przeprowadzenia analiz i badań wśród klientów, w tym ogólnych badań rynku lub ankiet dotyczących potrzeb klientów i ich opinii dotyczących określonych aspektów, generowania sprzedaży i schematów ruchu w sieci oraz w celu analizy skuteczności reklam, na zasadzie anonimowej (np. w oparciu o zbiorcze dane) lub indywidualnej (jeśli jest to dopuszczalne na mocy prawa).

·       Nazwa użytkownika i hasło (przechowywanie w postaci zaszyfrowanej);

·       Informacje o profilu użytkownika (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres);

·       Preferencje użytkownika (np. preferowane ustawienia języka);

·       Adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy usług internetowych oraz inne rodzaje informacji związane z komputerem i połączeniem odnośne do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, połączenia z usługami, witrynami internetowymi i aplikacjami, umożliwiające wymianę danych z użytkownikiem i jego urządzeniem oraz dogodne korzystanie z usług, witryn internetowych i aplikacji;

·       W przypadku korzystania z wersji mobilnej usług, witryn internetowych i aplikacji: informacje o systemie operacyjnym urządzenia mobilnego, informacje o usługach, witrynach internetowych i wersji aplikacji z których użytkownik korzystał, nazwa dostawcy usług internetowych i inne rodzaje informacji dotyczące urządzenia i połączenia odnośne do udoskonalania mobilnych usług, witryn internetowych i aplikacji, łączenia się z naszymi serwerami, umożliwiające i zapewniające usługi synchronizacji oraz pomoc techniczną dla aplikacji mobilnych;

·       Adres URL i IP serwisu internetowego, z którego użytkownik uzyskał dostęp lub został przekierowany do naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

·       Odwiedzone podstrony i funkcje użyte podczas korzystania z usług, witryn internetowych i aplikacji, linki użyte do przejścia z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

·       Pełna informacja o sekwencji uruchamianych łączy (adresy URL) do, przez i z usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym data i godzina;

·       Wpisane wyszukiwane terminy;

·       Przyznane zgody i upoważnienia

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO)

Zgoda jest wymagana jako podstawa prawna do badań wśród klientów w celu przeprowadzenia zestawu operacji, takich jak prowadzenie działań reklamowych, marketingowych oraz generowanie analiz i wzorców

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia próśb użytkownika witryny internetowej. W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwości spełnienia takich próśb.

Przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne do zbierania opinii w celu ulepszania naszych produktów i usług w oparciu o doświadczenia i opinie klientów.

W związku z powyższym, przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

36 miesięcy

W celu umożliwienia korzystania z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, jako zarejestrowany użytkownik

·       Imię, nazwisko, tytuł i adres;

·       Informacje kontaktowe (nr telefonu, e-mail, fax, itp.);

·       Nazwa użytkownika i hasło;

·       Numer konta Hilti;

·       Przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia;

·       Historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje;

·       Wpisane wyszukiwane terminy;

·       Przeglądane lub wyszukiwane w witrynie internetowej usługi/produkty;

·       Koszyk zakupów i informacje o płatności;

·       Subskrypcja newslettera, zapisanie się do otrzymywania promocji, korzystanie z ofert specjalnych;

·       Przyznane zgody, upoważnienia, itp.;

·       Zapewnione odpowiedzi na ankiety, opinie, oceny i inne rodzaje informacji zwrotnych;

·       Treść całej komunikacji przesyłanej za pośrednictwem naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, w tym wszelkie informacje opublikowane w mediach społecznościowych w witrynie internetowej lub w inny sposób udostępnione spółce Hilti i/lub innym użytkownikom, jak również wiadomości wysłane na czacie i zapis czatu

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO)

Wykonanie umowy i działania w celu zawarcia umowy (artykuł 6 (1) (b) RODO)

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia usług przedumownych i umownych oraz poprawy ogólnego doświadczenia klienta.

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne, aby zidentyfikować użytkownika jako klienta, dostosować działanie strony internetowej do  ustawień i dostosować doświadczenie użytkownika (typ urządzenia). Jednocześnie informacje te są niezbędne do ochrony danych użytkownika i naszych systemów przed nieautoryzowanym dostępem oraz do ciągłego ulepszania obsługi klienta po stronie użytkownika.

Przez cały czas, kiedy konto jest aktywne + 7 lat

W celu zapobiegania nadużyciom lub nielegalnemu użytkowaniu naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi, rozwiazywania sporów i egzekwowania naszych porozumień

·       Imię, nazwisko, tytuł i adres;

·       Informacje kontaktowe (nr telefonu, e-mail, fax, itp.);

·       Nazwa, adres, dział, informacje kontaktowe i inne informacje związane z firmą, którą użytkownik reprezentuje (jeśli jakąś) i jego stanowisko w tej firmie;

·       Numer konta Hilti;

·       Numer VAT;

·       Przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia;

·       Historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje;

·       Informacje o profilu użytkownika;

·       Koszyk zakupów i informacje o płatności;

·       Informacje o oprogramowaniu pobranym z witryny internetowej;

·       Automatycznie pliki dziennika w celu rozwiązywania problemów i dla celów bezpieczeństwa (np. zapobiegania atakom hackerów);

·       Plik dziennika dotyczący awarii i w wyjątkowych sytuacjach, takich jak wystąpienie nieprawidłowego działania, błędów lub incydentów bezpieczeństwa, możemy lub upoważnieni przez nas usługodawcy mogą przeprowadzić ręczną analizę rejestrów;

·       Data i godzina żądania;

·       Nazwa, adres URL i ilość przekazanych danych dla żądanego pliku;

·       Raport określający czy pobieranie danych zakończyło się pomyślnie lub powód niepowodzenia;

·       Rodzaj i wersja systemu operacyjnego komputera wysyłającego żądanie (jeśli przekazywane);

·       Rozdzielczość ekranu i głębia koloru (jeśli przekazywane);

·       Rodzaj i wersja używanej przeglądarki (jeśli przekazywane);

·       Ustawienia języka i wtyczek zainstalowanych w używanej przeglądarce (jeśli przekazywane);

·       Pliki cookie, które unikalnie identyfikują przeglądarkę użytkownika

 

Informatyczne środki bezpieczeństwa i wypełnienie obowiązku prawnego (artykuł 6 (1) (c) RODO)

Proces składania zamówień i dostęp do danych użytkownika np. w ramach stosunku umownego z Hilti,  wymaga przetwarzania i przechowywania na naszych serwerach identyfikatorów i środków bezpieczeństwa.

Pliki dziennika są usuwane po 90 dniach

Ocena czy użytkownik kwalifikuje się do otrzymywania pewnego rodzaju ofert, produktów lub usług

·       Imię, nazwisko, tytuł i adres;

·       Informacje kontaktowe (nr telefonu, e-mail, fax, itp.);

·       Nazwa, adres, dział, informacje kontaktowe i inne informacje związane z firmą, którą użytkownik reprezentuje (jeśli jakąś) i jego stanowisko w tej firmie;

·       Numer konta Hilti;

·       Numer VAT;

·       Przesłane prośby o usługi i złożone zamówienia;

·       Historia zakupów, w tym otwarte i zakończone transakcje;

·       Informacje o profilu użytkownika;

·       Potwierdzenie czy użytkownik jest użytkownikiem prywatnym czy profesjonalnym;

·       Subskrypcja newslettera, zapisanie się do otrzymywania promocji, korzystanie z ofert specjalnych, itp.;

·       Przyznane zgody, upoważnienia, itp.

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO)

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO): Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne, aby zapewnić, że dostarczymy użytkownikowi dokładnych informacji o zakupionych produktach lub usługach oraz aby spersonalizować doświadczenia użytkownika.

90 dni

W celu komunikowania się z użytkownikiem w innych kwestiach (np. wysyłanie przypomnień, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości związanych ze wsparciem technicznym lub wiadomości administracyjnych, lub biuletynów dotyczących usług)

·       Adres e-mail;

·       Kraj;

·       Język;

·       Data ostatniego kontaktu;

·       Numer telefonu komórkowego;

·       Nr identyfikacyjny Hilti

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO):

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia próśb użytkownika witryny internetowej. W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwości spełnienia takich próśb. W związku z powyższym, przetwarzanie jest uzasadnione na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Przez cały czas, kiedy konto jest aktywne + 7 lat

W celu zapewnienia informacji o produktach i usługach, które mogą zainteresować użytkownika, co odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, e-maila, telefonu, faksu, newslettera, SMS-ów i MMS-ów, w tym okresowa wysyłka materiałów promocyjnych dotyczących produktów, usług i promocji Hilti przeznaczonych specjalnie dla danego użytkownika (marketing bezpośredni);

W celu przeprowadzania ankiet, konkursów, losowań lub innych działań czy wydarzeń, w których użytkownik dobrowolnie bierze udział    

·       Adres e-mail;

·       Kraj;

·       Język;

·       Zgoda z datą;

·       Data ostatniego kontaktu;

·       Numer telefonu komórkowego;

·       Nr identyfikacyjny Hilti

Zgoda (artykuł 6 (1) (a) RODO)

Prawnie uzasadnione interesy (artykuł 6 (1) (f) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, aby poinformować klienta o wydarzeniach, którymi może być zainteresowany i okazjonalnie angażować się w działania (np. badania jakości produktów)

3 lata od ostatniego kontaktu w ramach bezpośredniego marketingu

 

 

 

 

 

12 miesięcy od wypełnienia ankiety

 

 7. Jakie możliwości wyboru ustawień dotyczących prywatności ma użytkownik?

Zaufanie użytkownika sprawia, że nasze usługi, witryny internetowe i aplikacje lepiej mu służą. Zapewniamy ich poufność, bezpieczeństwo i przekazujemy użytkownikowi nad nimi kontrolę wedle jego preferencji.

Dążymy do utrzymywania naszych usług, witryn internetowych i aplikacji w stanie, który chroni informacje przed przypadkowym lub dokonanym w złej wierze zniszczeniem. Z tego względu, po usunięciu informacji użytkownika z naszych usług, witryn internetowych i aplikacji, nie od razu przystępujemy do usuwania pozostałych kopii z naszych aktywnych serwerów i możemy usunąć informacje z naszych systemów tworzących kopie zapasowe po upływie określonych okresów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (patrz punkt 6).

Rejestrując się na naszych platformach internetowych, użytkownik może zdecydować się na zapisanie się do otrzymywania informacji marketingowych oferowanych przez Hilti. Zapisując się do otrzymywania informacji marketingowych, użytkownik może wyrazić jednoznaczną zgodę na to, że podane przez użytkownika dane (np. adres e-mail) mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez Hilti do regularnego wysyłania pisemnej komunikacji w formie elektronicznej zawierającej informacje dotyczące firmy, produktów i usług, takie jak wiadomości o nowych produktach Hilti lub usługach Hilti lub o kampaniach marketingowych Hilti (np. konkursach, rabatach, promocjach), o zmianach w firmie lub mające na celu zaproszenie użytkownika do udziału w ankietach (np. dotyczących zadowolenia lub potrzeb klienta).

W relacji profesjonalnej (B2B) użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się używaniu swojego numeru telefonu bezpośrednio w ustawieniach na swoim koncie Hilti lub za pośrednictwem naszego TeleCentrum lub osoby kontaktowej ds. sprzedaży.

Użytkownik może przejrzeć i edytować pliki cookie i podobne technologie wykorzystywane w usługach, witrynach internetowych i aplikacjach Hilti za pośrednictwem naszego Kokpitu ustawień plików cookie. Patrz punkt 9, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmodyfikować lub dostosować ustawienia dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego za pośrednictwem swojego konta Hilti. Dostęp do konta Hilti można uzyskać za pośrednictwem profilu klienta po zarejestrowaniu się w naszej witrynie.

Użytkownik może się z nami skontaktować w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego formularza internetowego, aby skorzystać ze swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie, Hilti zastrzega prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie w jakim jest to wymagane przez prawo, w szczególności w celu archiwizacji wyrażenia zgody w danym okresie oraz archiwizacji cofnięcia zgody albo dochodzenia lub obrony roszczeń albo ustawienia dodatkowego cookie, aby uszanować ustawienia dotyczące plików cookie użytkownika.

W każdej chwili użytkownik może ustawić swoje preferencje marketingowe bezpośrednio w ustawieniach swojego konta Hilti lub za pośrednictwem naszego TeleCentrum. Będziemy przechowywali te informacje razem z numerem konta lub numerem identyfikacyjnym Hilti i będziemy ich używali, kiedy użytkownik korzysta z usług, witryn internetowych i aplikacji Hilti oraz podczas wysyłania mu pisemnej komunikacji w formie elektronicznej.

Użytkownikowi jako osobie fizycznej przysługują następujące prawa:

-           Prawo do wniesienia sprzeciwu: użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, bez żadnych wymogów formalnych, wobec przetwarzania danych osobowych przez Hilti, jeśli przetwarzanie to jest zgodne z prawnie uzasadnionym interesem Hilti lub osoby trzeciej. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu, bez żadnych wymogów formalnych, wobec przetwarzania danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec celów marketingowych, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych w tym celu (Art. 21 RODO)

-           Prawo dostępu: użytkownik ma prawo do uzyskania od Hilti potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, m.in. kategorii danych osobowych (art. 15 RODO)

-           Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo żądania od Hilti sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO). Użytkownik ma także prawo edytować swoje dane osobowe za pośrednictwem konta Hilti

-           Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): użytkownik ma prawo zażądać od Hilti usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO (Art.17 RODO)

-           Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik ma prawo zażądać od Hilti ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO (kwestionowana jest dokładność danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Hilti nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania do czasu weryfikacji prawnie uzasadnionych podstaw) (Art.18 RODO)

-           Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe przetwarzane przez Hilti w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Hilti, w stosownych przypadkach (Art. 20 RODO)

-           Prawo do wniesienia skargi: w przypadku, kiedy użytkownik uzna, że nie przetwarzamy jego danych osobowych zgodnie z RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (patrz punkt 11 poniżej) (Art. 77 RODO)

-           Prawo do wycofania zgody: użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące zgody na komunikację marketingową Hilti na swoim koncie Hilti lub zmienić ustawienia plików cookie bezpośrednio w Kopicie ustawień plików cookie (Art. 7.3 RODO).

Prosimy skorzystać z oficjalnej witryny UE, aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw użytkowników w Polsce, prosimy skorzystać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jakie inne działania podejmujemy w celu ochrony danych osobowych?

Hilti rozumie znaczenie bezpieczeństwa informacji i danych oraz chcemy zapewnić, aby przeglądanie i zakupy u nas były w jak największym stopniu bezpieczne.

W celu ochrony danych osobowych wprowadzaliśmy uzasadnione i uwzględniające aktualny stan wiedzy technicznej środki zabezpieczające i ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne chroniące przed nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, wprowadzaniem zmian, niezgodnym z prawem lub przypadkowym zniszczeniem i przypadkową utratą, zarówno w kontekście online, jak i offline. Personel Hilti jest przeszkolony i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych dostępnych podczas wykonywania swoich funkcji.

Przykładowe środki:

-           podczas korzystania z naszej witryny internetowej, komunikacja z przeglądarką jest szyfrowana z zastosowaniem technologii SSL (Secure Socket Layer). Oznacza to, że podczas korzystania z naszej witryny internetowej, dane osobowe wysyłane przez użytkownika w ramach procesu rejestracji i logowania są szyfrowane przed przesłaniem ich przez internet;

-           kontrolujemy integralność naszych procesów zbierania i przechowywania informacji oraz nasze praktyki przetwarzania, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony naszych systemów przed nieupoważnionym dostępem;

-           ograniczamy dostęp do danych osobowych do pracowników, wykonawców i przedstawicieli Hilti opierając się na zasadzie, że istnieje faktyczna potrzeba uzyskania do nich dostępu w celu przetworzenia ich w naszym imieniu. Zaangażowane strony podlegają surowym zobowiązaniom umownym dotyczącym poufności i mogą podlegać procedurze dyscyplinarnej lub zakończeniu stosunku pracy, jeśli nie wywiążą się z tych zobowiązań.

Użytkownik powinien udostępniać przez internet lub aplikacje mobilne wyłącznie dane osobowe, z udostępnianiem których czuje się komfortowo i powinien być świadomy, że żadna organizacja ani jej systemy nie mogą zagwarantować 100% bezpieczeństwa przez cały czas.

Należy zwrócić uwagę, że wykorzystanie danych karty kredytowej zawsze będzie wymagało zgody użytkownika.

Stopień bezpieczeństwa zwiększy się, jeśli użytkownik wyloguje się po zakończeniu korzystania z usług, witryn internetowych i aplikacji Hilti wymagających zalogowania.  

9. Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii

Używamy plików cookie i podobnych technologii w związku z naszymi usługami, witrynami internetowymi i aplikacjami jak opisano w naszej Polityce Plików Cookie poniżej lub w naszym Kokpicie ustawień plików cookie.

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzin w witrynie internetowej lub aplikacji. Ciasteczka techniczne pomagają nam zapamiętać informacje na temat wizyty użytkownika, takie jak preferowany język lub preferowane ustawienia menu. Prawie wszystkie nasze usługi, witryny internetowe i aplikacje wymagają ciasteczek, informujemy o tym w każdym z ciasteczek w zależności od rodzaju używanego ciasteczka.

Listę rodzajów plików cookie używanych przez Hilti i informacje o tym jak Hilti i jej partnerzy wykorzystują ciasteczka do reklam można znaleźć w naszej polityce plików cookie, która zawiera informacje jak chronimy prywatność użytkownika w związku z korzystaniem przez nas z plików cookie oraz innych informacji.

W zależności od ustawień plików cookie, możemy użyć danych (w tym danych osobowych) do analizy zachowania klienta i użytkownika, ale również do oceny potrzeb i opinii klientów i użytkowników w różnych aspektach, aby zoptymalizować sprzedaż i strukturę ruchu biznesowego i aby przeanalizować wpływ określonych działań reklamowych.

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała wszystkie ciasteczka lub może zmienić poziom personalizacji. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie wiele z naszych usług może nie działać prawidłowo. Na przykład, możemy nie pamiętać ustawień języka użytkownika.

Korzystając z naszego Kokpitu ustawień plików cookie, użytkownik może zdecydować czy możemy zbierać spersonalizowane dane dotyczące użytkowania (takie jak odwiedzone podstrony podczas korzystania z naszych usług i witryn internetowych oraz historia zakupów w aplikacji, w tym otwarte i zakończone transakcje, wpisane wyszukiwane terminy, przeglądane lub wyszukiwane w witrynie internetowej i aplikacjach usługi/produkty, koszyk zakupów i informacje o płatności), w niektórych przypadkach, z wielu urządzeń, oraz w ramach tworzenia profilów klientów i użytkowników, łącząc je z innymi danymi osobowymi zebranymi lub które zbierzemy w przyszłości od użytkownika w ramach naszych relacji biznesowych, wykonywania lub rozwiązywania stosunków umownych (np. nazwa i oficjalny adres, historia zamówień i zakupów, sektor przemysłowy) i gdy dotyczy i użytkownik wyraził na to osobną zgodę, spersonalizowane dane dotyczące użytkowania dotyczące innych produktów i usług Hilti (np. oprogramowanie Hilti i aplikacje Hilti).

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE - INFORMACJE O NASZYCH PLIKACH COOKIE

Niniejsza Polityka Plików Cookie określa, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika za pomocą plików cookie i podobnych technologii w związku z korzystaniem z naszych platform internetowych i mobilnych.

Niezbędne pliki cookie

W przypadku plików cookie i podobnych technologii, które są niezbędne do świadczenia usług wymaganych przez użytkownika (np. sesyjnych plików cookie, uwierzytelniających plików cookie i plików cookie służących bezpieczeństwu użytkownika), zgoda użytkownika nie jest wymagana.

Korzystamy z plików cookie i podobnych technologii bez zgody użytkownika w następujących celach:

·       aby zapamiętać preferencje użytkownika, np. preferowany język, preferowane treści

·       aby bezpiecznie zarządzać sesją użytkownika na naszej platformie, np. aby zachować ciągłość logowania w przypadku zarejestrowanych użytkowników podczas całej sesji

·       aby zapisać zawartość koszyka zakupów podczas bieżącej i przyszłych sesji na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych Hilti

·       aby rejestrować interakcje użytkownika z platformą, np. identyfikować problemy, które może on napotkać podczas korzystania z naszych usług

Nasi zaufani partnerzy reklamowi i partnerzy używający śledzących plików cookie

Firma Hilti korzysta z własnych plików cookie i plików cookie podmiotów trzecich. Szczegółowe informacje na temat naszych plików cookie i plików cookie naszych partnerów można znaleźć klikając „Ustawienia plików cookie” na dole naszej strony internetowej.

 

 

10. Linki do innych witryn internetowych

Nasze usługi, witryny internetowe i aplikacje mogą zawierać linki do innych usług, witryn internetowych i aplikacji, które mogą zainteresować użytkownika. Korzystając z tych linków użytkownik opuszcza obszar naszych usług. Odwiedzając takie inne usługi, witryny internetowe i aplikacje, użytkownik powinien zachować ostrożność i zapoznać się z treścią oświadczenia o ochronie prywatności odnoszącego się do danej aplikacji lub witryny internetowej. Hilti nie może przyjąć i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za tego typu inne witryny internetowe, za zawartość tego typu usług, witryn internetowych i aplikacji oraz za ich praktyki dotyczące prywatności, ani też nie poleca ich.

11. Stosowanie się do wymogów organów regulacyjnych i współpraca z nimi

Regularnie kontrolujemy nasze stosowanie się do postanowień tej Polityki Prywatności. Ściśle współpracujemy z Organem Ochrony Danych w Liechtensteinie, w którym Hilti ma swoją siedzibę. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego ochronę danych w Liechtensteinie lub do lokalnego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE lub EOG, np. w miejscu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym domniemane naruszenie miało miejsce. Dla użytkowników korzystających z naszych usług w Polsce, właściwym organem jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt można znaleźć na stronie. Zalecamy przesłanie wszelkich wniosków lub zgłaszanie wątpliwości na piśmie bezpośrednio do Hilti na adres: OchronaDanychOsobowych.pl@hilti.com. Inspektor ochrony danych jest właściwym punktem kontaktowym w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych.

12. Sposób komunikowania zmian do Polityki Prywatności

Nasz biznes nieustannie się zmienia, co oznacza, że nasza Polityka Prywatności będzie od czasu do czasu aktualizowana. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać treść Polityki Prywatności, aby zapewnić, że nie ma nic przeciwko zmianom, które musieliśmy wprowadzić.

Nie ograniczymy praw użytkownika na mocy niniejszej Polityki Prywatności bez jego wyraźnej zgody. Opublikujemy wszelkie zmiany do Polityki Prywatności, a jeśli zmiany będą istotne, zapewnimy bardziej zauważalne powiadomienia, w tym indywidualne powiadomienie drogą e-mailową.

13. Kontakt

Opinie użytkowników są zawsze mile widziane. Prosimy skontaktować się z nami w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszych praktyk związanych z prywatnością lub prywatności online użytkownika. 

Oficjalna witryna internetowa EU

FAQ

Polityka Prywtaności - plik w pdf