Urządzenia Hilti w branży motoryzacyjnej

ROZWIĄZANIA DLA FABRYK SAMOCHODÓW

Szybsza i bezpieczniejsza budowa i rekonfiguracja fabryk samochodów

Nasza oferta dla przemysłu motoryzacyjnego obejmuje cały zakres prac montażowych: od tłoczni poprzez spawanie, malowanie i montaż, aż po kontrolę końcową. Rozwiązania obejmują mocowanie maszyn i wyposażenia, systemy modułowych podpór instalacyjnych i elastyczne systemy dźwigarowe do konstrukcji takich, jak podwieszane sufity kratowe lub świetliki rurowe. Hilti wie, że produkcja samochodów opiera się na wyposażeniu o dużej wartości, dlatego oferujemy rozwiązania posiadające globalne aprobaty dotyczące nośności i wibracji. Zaopatrujemy działające fabryki, jak również udzielamy wsparcia przy projektach dotyczących reorganizacji lub projektach nowych zakładów, oferując odpowiednie systemy, zastosowania i narzędzia o wysokiej jakości, które pomagają w bezpiecznym i szybkim montażu oraz zwiększają elastyczność operacyjną.

Ładowanie

Mocowanie maszyn dynamicznych

Szeroki asortyment rozwiązań kotwiących do maszyn takich jak roboty w fabrykach samochodów

W fabrykach samochodów często wykorzystywane są maszyny dynamiczne o dużej wartości, takie jak roboty, oraz maszyny generujące wibracje, takie jak pompy, sprężarki i wymienniki ciepła. Do mocowania takich maszyn do betonu oferujmy szeroki wybór niezawodnych i odpowiednich kotew spełniających światowe normy i posiadających globalne aprobaty. PROFIS Engineering Premium łączy projektowanie oraz analizę kotew wklejanych i płyt podstawy w jednej, opartej na chmurze platformie software’owej, oferując lepszy przepływ pracy oraz wzrost produktywności przy ocenie połączeń stali z betonem.

Mocowanie wyposażenia do betonu

Systemy pozwalające na prostsze kotwienie wyposażenia nie dynamicznego w fabrykach samochodów

W fabrykach samochodów kluczowa jest możliwość mocowania wyposażenia niedynamicznego do betonu. Hilti to Twój dostawca kompletnych rozwiązań kotwiących, zapewniający szeroki asortyment kotew mechanicznych i chemicznych kotew wklejanych, posiadających aprobaty typu dla mocowania do betonu w różnych warunkach. Narzędzia Hilti, w tym akumulatorowe wiertarki z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC, oraz rozwiązania do kontroli zapylenia oparte na systemach odsysania pyłu, pomagają w szybszym i prostszym planowaniu rozmieszczenia kotew i ich montażu – zwiększając pewność, bezpieczeństwo i zaufanie w każdym zastosowaniu.

Podpory rurociągów do przesyłu mediów

Modułowe podpory rur zapewniające większą elastyczność operacyjną w fabrykach samochodów

Budowa, rozbudowa i rekonfiguracja fabryk samochodów wiąże się z koniecznością montażu całego szeregu niekrytycznych rurociągów MEP. Tradycyjnie w tej branży wykorzystywano spawane podpory rur, które były ciężkie i trudne do wyregulowania, a ich montaż wymagał wiele czasu. Nasze modułowe systemy podpór rur pomagają uprościć rozprowadzanie i ponowne rozprowadzanie małych rur w konstrukcji, dając większą elastyczność w każdym projekcie i pomagając obniżyć całkowite koszty posiadania. Ponadto praca może być nawet o 20 procent szybsza, gdy kotwy montowane są za pomocą wkrętarek z udarem stycznym wyposażonych w adaptacyjny system momentu obrotowego. 

PODPORY KORYT I DRABIN KABLOWYCH

Modułowe systemy zapewniające szybszy montaż i łatwiejsze wprowadzanie zmian projektowych w ostatniej chwili

Zapewniamy korzyści płynące z modułowych podpór koryt kablowych i drabin kablowych, dając Ci elastyczną alternatywę dla nieporęcznych, ciężkich podpór koryt kablowych i podpór typu waterfall. Szybsze w montażu i łatwiejsze do zmodyfikowania, modułowe systemy podpór Hilti pozwalają na integrowanie wielu systemów, takich jak instalacje elektryczne, instalacje HVAC i rurociągi. Sprawiają także, że realizacja wprowadzanych w ostatniej chwili zmian projektowych związanych z prowadzeniem kabli jest prostsza. W projektowaniu wytrzymałych systemów koryt i drabin kablowych posiadających właściwe aprobaty typu może pomóc Ci także oprogramowanie PROFIS z modułowymi wtyczkami do modelowania 3D. 

Podpory dla systemów wielu branż

Wyeliminuj spawanie dzięki modułowym systemom podpór dla fabryk samochodów

Oferujemy modułowe systemy podpór do jednoczesnego prowadzenia rurociągów, przewodów wentylacyjnych, rur systemów tryskaczowych czy kabli elektrycznych w fabrykach samochodów − również w przypadku zastosowań sejsmicznych. Elastyczne i łatwiejsze do skonfigurowania opatentowane podpory dla systemów wielu branż obejmują również innowacyjne systemy kratowe, pozwalające użytkownikowi końcowemu na oddzielenie inżynierii od budowy. Dzięki wyeliminowaniu konieczności pracochłonnego spawania i montażu oddzielnych podpór MEP, modułowe systemy podpór są bardziej niezawodne i szybsze w montażu, co sprawia, że nadają się idealnie do szerokiego zakresu projektów i zastosowań. 

Rozwiązania związane z produkcją i utrzymaniem ruchu

Narzędzia do prac − od tłoczenia po kucie − oraz do napraw i utrzymania ruchu

Nasze ergonomiczne elektronarzędzia i akcesoria sprawiają, że prace takie jak tłoczenie, formowanie wtryskowe i kucie są wydajniejsze. Dodatkowo narzędzia te nadają się idealnie dla zespołów odpowiadających za utrzymanie ruchu, wykonujących montaż lub naprawy skomplikowanych matryc z zapewnieniem najwyższej precyzji i spełnienia norm branżowych. Narzędzie sieciowe lub zapewniające taką samą moc narzędzie bezprzewodowe z trwałymi i wzajemnie zamiennymi akumulatorami 12V lub 22V − bogate portfolio produktów Hilti obejmuje wszystko, co jest potrzebne do utrzymania ruchu w zakładzie oraz montażu i naprawy mechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego wyposażenia produkcyjnego. Wyposażone w bardziej zaawansowane funkcje zapewniające bezpieczniejszą pracę, produkty te obejmują wszystko: od wiertarek, wkrętarek, szlifierek kątowych i prostych po nożyce wibracyjne. Popularne są także nożyce szczelinowe, nożyce do kabli, nitownice oraz zakrętarki z udarem stycznym z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC.

Chroń swoje zespoły

Aby pomóc Ci zmniejszyć ryzyko wypadków i obrażeń na Twoich budowach, nieustannie inwestujemy w technologie związane z bezpieczeństwem – rozwiązania do kontroli zapylenia wbudowane w narzędzia, szkolenia i systemy monitorowania certyfikatów wydawanych pracownikom. 

Poznaj rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Kontrola kosztów narzędzi

Uprość swoje planowanie finansowe i administrację dzięki naszej usłudze zarządzania flotą. Płać za wszystkie swoje narzędzia stałą miesięczną opłatę, obejmującą koszty ich użytkowania, serwisowania i napraw. Pożegnaj się z ukrytymi kosztami.

Poznaj zarządzanie flotą narzędzi