Fluchtweg

ELEMENTY MOCUJĄCE W ŚRODOWISKU PRZEMYSŁOWYM

Produkcja przemysłowa oparta na zapotrzebowaniu ze strony rynku, nie pozwala na żadne kompromisy

Budowa urządzeń i maszyn to podstawa przemysłu europejskiego, dlatego musi sprostać wysokim wymogom w zakresie niezawodności i efektywności.  Przykładowo, produkcja w sektorze motoryzacyjnym odbywa się w oparciu o zapotrzebowanie, a tym samym często jest pod presją czasu – kwestie jakości i terminu wykonania nie podlegają żadnym negocjacjom.

Dane i fakty

Wyzwania

Wyzwania stojące przed projektantami w zakresie inżynierii i inżynierii mechanicznej wynikają z produkcji zorientowanej na popyt, która nie toleruje żadnych przestojów ani żadnych kompromisów w zakresie jakości; Z drugiej strony wynikają one z bardzo specyficznych wymagań branży i budowy obiektów w lokalizacjach na całym świecie.

Szczególne wymagania stawiane zastosowaniom w przemyśle

 • Zespoły wykonujące montaż urządzeń oraz systemów instalacyjnych muszą wykazać, że posiadają w tym celu niezbędne kwalifikacje. 

 • Zastosowane w systemach instalacyjnych substancje ochronne (np. chemikalia) oraz elementy mocujące muszą często spełniać szczególne warunki.​

 

 • Zgodnie z niemiecką ustawą o gospodarce wodnej, żadne płyny stosowane w produkcji czy płyny łożyskowe nie mogą przedostać się do podłoża i wód gruntowych.  Podłogi takich zakładów produkcyjnych są w specjalny sposób uszczelniane. W przypadku wykonywania kotwień w podłożu należy upewnić się, że uszczelnienia te nie zostaną naruszone.

 

 • Sposób użytkowania budynków może się bardzo szybko zmienić,  co często wymusza demontaż urządzeń lub dostosowanie ich do nowych wymagań.

 

 • Elementy mocujące w środowisku przemysłowym często muszą przenosić oraz odpowiednio odprowadzać bardzo wysokie i nie statyczne obciążenia.​

 

 

Szczególne wymagania wynikające z różnych lokalizacji montażowych na całym świecie

 • Należy uwzględnić warunki panujące w danej lokalizacji oraz lokalne wymogi i przepisy dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń.

   

 • Kontrola jakości podczas prac wykonawczych jest utrudniona z uwagi na odległość oraz konieczność współpracy z lokalnymi ekipami montażowymi i konserwacyjnymi

   

 • Należy przestrzegać także środkowoeuropejskich standardów jakościowych, nawet w przypadku montażu w innych krajach, np. wymogi dotyczące ochrony środowiska.

   

NASZE ROZWIĄZANIA

Please enter alternative text here (optional)
1 / 6
Nowe oprogramowanie do projektowania kotew

Wraz z Hilti PROFIS Engineering Suite oferujemy kompletny pakiet oprogramowania i usług do projektowania kotew . Za pośrednictwem naszej najnowszej technologii chmury, masz teraz dostęp do swojego projektu bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Please enter alternative text here (optional)
2 / 6
Kotwienie do obciążeń dynamicznych

W sektorze przemysłowym, kotwienia często muszą sprostać obciążeniom dynamicznym. Wibracje, oddziaływania sejsmiczne i wstrząsy sprawiają, że konieczny jest montaż kotwień specjalnych, posiadających aprobaty ETA.

Please enter alternative text here (optional)
3 / 6
Ustawa o gospodarce wodnej [WHG]

Poprzez zastosowanie kotew nieposiadających niezbędnych certyfikatów (dowody wytrzymałości i szczelności), powierzchnie objęte wymogami WHG tracą swoją funkcjonalność w kontekście tej ustawy. Za pomocą specjalnych i kompleksowych testów firma Hilti dowiodła, że kotwa HIT-HY 200-A jest odporna na działanie różnych substancji, dzięki czemu można ją stosować zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami.

Please enter alternative text here (optional)
4 / 6
Wysokie wymagania dotyczące trwałości – ochrony przed korozją

W procesie produkcyjnym często stosuje się szereg różnych substancji chemicznych, począwszy od płynów, przez gazy, aż po żrące związki choru, które można znaleźć m.in. w jastrychu magnezjowym . Substancje te zagrażają kotwom z powodu korozji środowiskowej lub kontaktowej, powstającej w wyniku połączenia różnych materiałów lub substancji oraz wilgotnego otoczenia. Firma Hilti oferuje usługi doradcze oraz odpowiednie systemy, wspierając Cię w procesie projektowania i pomagając w unikaniu błędów.

Please enter alternative text here (optional)
5 / 6
Lokalne uwarunkowania

Firmy z branży zajmującej się budownictwem urządzeń i maszyn często działają na całym świecie. Oznacza to, że już na etapie projektowania należy uwzględnić wymagania środowiskowe w danej lokalizacji. Jedne z najważniejszych wymogów dotyczą oddziaływań sejsmicznych. Potwierdzają to poważne trzęsienia ziemi, do których dochodziło w ostatnich latach w różnych częściach świata. Hilti oferuje doskonałe systemy kotew z aprobatami w zakresie obciążeń sejsmicznych. Podobnie jak dla pozostałych obciążeń, kotwienie w warunkach sejsmicznych można w prosty i bezpieczny sposób zaprojektować w Hilti PROFIS Engineering Suite.

Please enter alternative text here (optional)
6 / 6
Użytkowanie i zmiana sposobu użytkowania budynków

Utrzymanie i konserwacja budynków są w dzisiejszych czasach ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Z tego powodu często dochodzi do zmian właściciela, co niesie za sobą także zmiany sposobu użytkowania danego budynku. Jest to więc istotne, aby już na etapie projektowania zastosować takie rozwiązania, które umożliwiają szybkie i proste zmiany w sposobach mocowania czy systemach instalacyjnych.. Hilti ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu elastycznych i perspektywicznych rozwiązań dla klientów.

USŁUGI & PORTFOLIO

Niezakłócony przepływ pracy

Hilti oferuje kompletny pakiet produktów, oprogramowania i usług, które wspierają Cię w codziennej pracy:

 • Oprogramowanie Hilti PROFIS Engineering Suite, które jest kompatybilne także z oprogramowaniem innych producentów​

 • Treści przetargowe, zawierające odpowiednie sfomułowania, przystosowane do bezpośredniego przejęcia do oprogramowania do tworzenia specyfikacji przetargowych

 • Kalkulacje i doradztwo techniczne

 • Dopasowane produkty i systemy do najróżniejszych zastosowań, np. bezpyłowy montaż kotew

 

Zintegrowane rozwiązania dla ekonomicznego projektowania

Możemy Ci pomóc w ekonomicznym i inteligentnym projektowaniu już od najwcześniejszego etapu. Pozwoli Ci to zaoszczędzić koszty nie tylko podczas procesu projektowania, ale także i później, gdyby sposób użytkowania budynku miał ulec zmianie – np. poprzez zastosowanie kotew przenoszących maksymalne obciążenia, które jednocześnie są łatwe w demontażu.

Unikanie problemów

Hilti wspiera Cię w maksymalnie bezpiecznym projektowaniu i montażu, aby nie dopuścić do powstania żadnych problemów. Podczas naszych szkoleń możesz nauczyć się, jak uniknąć typowych błędów oraz w jaki sposób bezproblemowo pracować na placu budowy dzięki zastosowaniu właściwych produktów i systemów.

Rozwiązywanie problemów

Nasza długa, międzynarodowa historia sukcesu pokazuje, że Hilti posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę ekspercką, by sprostać wyzwaniom na każdym etapie budowy. Posiadamy oddziały w 186 krajach, aby wspierać Cię w realizacji Twoich projektów.