Image alt text (optional)

klasztor oo. paulinów jasna góra - wieża

Firma wykonawcza: Almont Sp. z o. o.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2016

Planowana data zakończenia inwestycji: 2016

Inwestor: Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra

Jasnogórska wieża ma 106 metrów i 30 centymetrów wysokości. Jest symbolem Jasnej Góry dla wiernych w kraju i na świecie. Obecna wieża jest piątą w dziejach klasztoru. Jej konstrukcja istnieje od 1906 roku, kiedy to została odbudowana po wielkim pożarze, który wybuchł w 1900 roku.

Czy wiesz, że… mury wieży jasnogórskiej wzniesiono z użyciem stalowej konstrukcji (której poszczególne elementy łączone są za pomocą nitów), w całości z cegły, a ściany oblicowano na zewnątrz piaskowcem szydłowieckim. Z uwagi na nieokreślone nośności murów na podstawie testów zamocowania, zastosowano żywice Hilti HY 270.

Dzięki kotwieniu Hitli HIT-V-R M12x280 na głębokość 180 mm na żywicy iniekcyjnej HIT-HY 270 zamocowane zostało rusztowanie modułowe wspornikowe do elewacji na wysokości balkonów.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Firma Hilti zaproponowała zakotwienie rusztowania modułowego wspornikowego w piaskowcu szydłowieckim
i cegle pełnej przy użyciu kotwy HIT-V-R M12x280 plus żywica iniekcyjna HIT HY 270 oraz tuleja siatkowa HIT-SC. Propozycja rozwiązania technicznego została poparta testami nośności w/w kotwy za pomocą testera Hilti HAT 28, które spełniły oczekiwania projektowe.

OPIS WSPÓŁPRACY

Warunkiem koniecznym zastosowania kotew Hilti było spełnienie założeń projektowych tzn. każda z kotew Hilti miała spełnić warunek obciążenia testowego siłą osiową
o wartości 6 kN. Po sprawdzeniu zamocowań testerem Hilti model HAT28 warunki projektowe zostały spełnione. Wartości projektowane siły wyrywającej zostały osiągnięte
i zaproponowane kotwy zostały zaakceptowane
i zastosowane.