Image alt text (optional)

ELEKTROWNIA JAWORZNO

Firma wykonawcza/ inwestor: RAFAKO/ TAURON

Data rozpoczęcia inwestycji:  2016

Planowana data zakończenia inwestycji: 2020

Zastosowanie systemowych podpór HILTI pozwala na oszczędności na budowie i podczas użytkowaniu obiektu.

Nowy blok energetyczny w Jaworznie ma wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej i tym samym będzie w stanie zaopatrzyć w nią 2,5 mln gospodarstw domowych. Blok budowany w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV będzie rocznie spalał do 2,8 mln ton węgla

Czy wiesz, że… na budowie Elektrowni Jaworzno zastosowano rozwiązania modułowe gwarantujące bezpieczeństwo i możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

  1. Instalacja kanalizacji deszczowej w obiektach kotłowni i maszynowni. Ciężkie rury żeliwne dużych średnic mocowane do konstrukcji stalowej
  2. Instalacja kanalizacji przemysłowej w  obiektach kotłowni i maszynowni. Ciężkie żeliwne rury mocowane do konstrukcji stalowej i stropu żelbetowego
  3. Instalacja hydrantowa w obiekcie kotłowni i maszynowni. Stalowe rurociągi mocowane do konstrukcji stalowej.
  4. Instalacje wody pitnej i wody zmywnej w obiekcie kotłowni i maszynowni. Stalowe rurociągi mocowane do konstrukcji stalowej.
  5. Instalacje zraszaczowe transformatorów.
  6. Instalacje technologiczne w oczyszczalni ścieków
  7. Instalacje wod-kan, i wody ppoż. w budynkach pomocniczych
  8. Instalacje wentylacyjne na pylonach

OPIS WSPÓŁPRACY

Już na etapie projektowania organizowane były pokazy naszych rozwiązań technicznych, dla wszystkich zainteresowanych stron które pozwoliły na wykazanie korzyści z zastosowania naszych modułowych systemów instalacyjnych.

Dodatkowym stałym elementem naszej współpracy z Inwestorem i GW były szkolenia i prezentacje dla klientów organizowane w Mobilnym Sklepie HILTI zlokalizowanym na terenie miasteczka kontenerowego