Image alt text (optional)

NGK CERAMICS POLSKA SP. Z O.O. GLIWICE

Firma wykonawcza: Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2003

Planowana data zakończenia inwestycji: 2017
Inwestor: NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Budowa fabryki NGK Ceramics specjalizującej się w produkcji DPF-filtrów ceramicznych cząstek stałych do silników diesla – wartość inwestycji 800 mln PLN.

Czy wiesz, że… jeżeli w obiekcie wybucha pożar to ma się palić „zgodnie z przepisami” co oznacza kontrolowany i przewidywalny rozwój pożaru co pozwala na pozyskanie czasu na ratowanie życia (ewakuacja) oraz pomaga w sprawniejszym i efektywniejszym przygotowaniu akcji ratowniczo-gaśniczej. Tu w sukurs przychodzi Hilti.

Dzięki Hilti zaoszczędzono bardzo dużo czasu oraz wydatków związanych z zakupem profili stalowych na konstrukcje drugorzędowe (podkonstrukcje i wymiany pod instalacje).

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

  1. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe zabudowane w przejściach instalacji kablowych, rurowych jak i w szczelinach i dylatacjach (system CP673, opaska ogniochronna CP648E, farba natryskowa CFS-SP WB, kołnierze ogniochronne CFS-C P).
  2. Podwieszenia instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej, chłodnicze, sprężonego powietrza, pary technologicznej, wentylacji – ramy wsporcze system Hilti MQ.
  3. Konstrukcje pod sufity podwieszone: kratownica z szyn Hilti MQ-41.
  4. Ramy wsporcze dla kolektorów wody chłodniczej, central klimatyzacyjnych – szyny systemu MQ oraz łączniki przestrzenne.

OPIS WSPÓŁPRACY

Podczas rozmów na budowie z generalnym wykonawcą firmą Takenaka zapadły ustalenia, że firma Hilti przygotuje propozycje rozwiązań technicznych do obok wymienionych zastosowań. Po przygotowaniu detali rozwiązań technicznych i zaakceptowaniu ich przez kierownictwo firmy Takenaka oraz projektantów można było przystąpić do montażu. Współpraca na budowie przebiegała w sposób efektywny i profesjonalny czego wynikiem finalnym jest doskonale funkcjonująca produkcja.