Image alt text (optional)

ELEKTROWNIA JAWORZNO

Firma wykonawcza/ inwestor: RAFAKO/ TAURON

Data rozpoczęcia inwestycji:  2016

Planowana data zakończenia inwestycji: 2020

Zastosowanie systemowych podpór HILTI pozwala na oszczędności na budowie i podczas UŻYTKOWANIA obiektu

Nowy blok energetyczny w Jaworznie ma wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej i tym samym będzie w stanie zaopatrzyć w nią 2,5 mln gospodarstw domowych. Blok budowany w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV będzie rocznie spalał do 2,8 mln ton węgla

Czy wiesz, że… na budowie Elektrowni Jaworzno zastosowano rozwiązania modułowe gwarantujące bezpieczeństwo i możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

  1. Instalacja technologii na Stacji Uzdatniania Wody, rurociągi PE dużych średnic, podpory mocowane do żelbetowych ścian i posadzek
  2. Instalacja kanalizacji deszczowej i przemysłowej w  obiektach kotłowni i maszynowni. Ciężkie żeliwne rury mocowane do stropu żelbetowego
  3. Instalacja hydrantowa w obiekcie kotłowni i maszynowni. Podpory pod rozdzielacze

OPIS WSPÓŁPRACY

Już na etapie projektowania organizowane były pokazy naszych rozwiązań technicznych, dla wszystkich zainteresowanych stron które pozwoliły na wykazanie korzyści z zastosowania naszych modułowych systemów instalacyjnych.

Dodatkowym stałym elementem naszej współpracy z Inwestorem i GW były szkolenia i prezentacje dla klientów organizowane w Mobilnym Sklepie HILTI zlokalizowanym na terenie miasteczka kontenerowego.