Image alt text (optional)

Fabryka układów hamulcowych Bosch

Firma wykonawcza/ inwestor: EMA POLAND SP. Z O.O./ ROBERT BOSCH SP. Z O.O.

Data rozpoczęcia inwestycji: 04.2022

Planowana data zakończenia inwestycji: 05.2023

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa podwrocławskiej fabryki, w której produkowane są elementy układu hamulcowego. Inwestycja w Mirkowie pod Wrocławiem, w Wałbrzyskiej SSE INVEST-PARK

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

Montaż  konstrukcji  regałów zautomatyzowanego magazynu wysokiego  składowania z wykorzystaniem flagowej  żywicy  HIT- HY 200A wraz  z  prętami  HAS-U w rozmiarze  od M16 do M24.  Do  montażu  wykorzystano  narzędzia HILTI takie jak młot  combi TE-70 ATC, wiertnice DD-30-W  z wiertłami oraz  akcesoria  do  montażu kotew. Celem  weryfikacji  poprawności  wykonania  zamocowań  przeprowadzono  dwie  serie  badań  usługi  testowania zamocowań na  danej  inwestycji urządzeniem HAT 370.  

OPIS WSPÓŁPRACY

Firma  EMA Poland otrzymała  projekt  wykonawczy  z zaprojektowanymi  kotwami  HILTI.  Zespół  złożony  z Key Project Manager oraz inżyniera  Hilti skontaktował  się  z  wykonawcą na placu  budowy, gdzie  nawiązali  współpracę  oraz  pomogli  w realizacji  zadania. Przed  przystąpieniem do prac budowlanych został  przeprowadzony  instruktaż  z poprawności  wykonania  zamocowań. Dla weryfikacji  poprawności wykonania  prac  zostało zlecone przez  inspektora nadzoru budowy  wykonanie przez HILTI testów  zamocowań. W  rezultacie wykonawca  oraz  inspektor budowy  otrzymali  protokoły potwierdzające  prawidłowy montaż.

Finalnie  na  inwestycji  zostało  użytych około 700 kotew, narzędzia, wiertła oraz akcesoria Hilti o łącznej wartości 60tys złotych.