Hilti Sicherheitsschulungen für die Unfallprävention

BEZPIECZNA I WYDAJNA PRACA

Świadomi pracownicy na placach budowy

Na każdym placu budowy występują zagrożenia dla bezpieczeństwa, a zarządzanie nimi należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Szeroki zakres specjalistycznych szkoleń obejmuje najczęstsze kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Szczegóły

Klient ma do dyspozycji dwa warianty szkoleń – E-learning dostępny online oraz szkolenie Premium na żywo.
E-learning daje możliwość zdobycia wiedzy w dowolnym miejscu i czasie, natomiast szkolenie Premium, gdzie oprócz teorii przewidziana jest również część praktyczna, pozwala na kompleksowe zgłębienie prezentowanych zagadnień.”


GRUPA DOCELOWA

Użytkownicy sprzętu i monterzy


dostępne FORMUŁy SZKOLENIA

E-Learning online:

Elastyczna nauka - treści szkoleniowe są dostępne online na platformie edukacyjnej Hilti do samodzielnej nauki w dowolnym momencie. Uczestnik dostaje dostęp do 9 modułów - po każdym z nich uczestnik otrzymuje certyfikat, moduły można wykonywać niezależnie od siebie. Poniżej znajdują się dostępne moduły.

Szkolenie Premium:

Specjalnie dla Twojej firmy – bezpośrednio w Twojej lokalizacji, na budowie lub w jednej z licznych placówek Hilti Store. Moduły dostępne w tej formule są do indywidualnego ustalenia przed szkoleniem.


ZAKRES TEMATYCZNY

  • Największe zagrożenia dla zdrowia na placu budowy i ich skutki
  • Techniczne, organizacyjne i osobiste środki zapobiegawcze oparte na zasadzie STOP
  • Zachowanie i skuteczne środki w sytuacjach awaryjnych
  • Minimalizacja ryzyka w kontekście poszczególnych wyzwań (modułowe kursy szkoleniowe)