Hilti zapobieganie wypadkom

Bezpieczeństwo pracy

Zapobieganie wypadkom

Wiedza jest kluczem do zapobiegania wypadkom

Jesteś prawnie zobowiązany do informowania swoich pracowników o ryzyku, potencjalnych zagrożeniach i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. Odpowiadasz również za prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami i prawidłowe wykonywanie zadań na placu budowy. Szkolenia oferowane przez Hilti wspierają Cię w prawidłowym wypełnieniu tych obowiązków.

„Hilti idzie o krok dalej. Wspierają ludzi przez samą swoją dyspozycyjność. Przejmują też dużo zadań na siebie ”

Michael Hedinger, członek zarządu i kierownik projektu SHK, firmy A. Baltensperger AG

 

Zwróć się o informacje na temat szkolenia

Zalety szkoleń Hilti

Kompetencje i produktywność

  • Większe bezpieczeństwo i sprawność w posługiwaniu się narzędziami i sprzętem, a w rezultacie wyższa produktywność. 
  • Doświadczeni eksperci Hilti jako trenerzy na szkoleniach. 
  • Wykorzystane w szkoleniach specjalistyczne wyposażenie, tablice oraz filmy, ilustrują zastosowania i zagrożenia.

Minimalizacja ryzyka

  • Sposoby minimalizacji ryzyka fizycznego na placu budowy. 
  • Praca zgodnie ze sprawdzoną zasadą STOP (środki zastępcze, środki ochrony technicznej, organizacyjnej i  indywidualnej), która obejmuje zapobieganie wypadkom na poziomie technicznym, organizacyjnym i osobistym.

Zaangażowanie pracowników

  • Większe zaangażowanie przeszkolonych pracowników.
  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat.
  • Atrakcyjny element firmowego programu szkoleń.

Bezpieczna i Wydajna Praca - zakres szkoleń

Zminimalizuj ryzyko za pomocą:

ATC

…bezpiecznych URZĄDZEŃ

Co zrobić, gdy wiertło zablokuje się w przypadku trafienia w zbrojenie? Technologie w narzędziach, takie jak Aktywne Sterowanie Momentem Obrotowym (ATC), chronią pracowników przed obrażeniami i długotrwałym uszkodzeniem przez zakleszczenie wiertła. Ochrona przed pyłem, hałasem i wibracjami jest również częścią systemów bezpieczeństwa. W rezultacie można znacznie zmniejszyć występowanie częstych chorób zawodowych, takich jak uszkodzenie stawów lub groźna pylica.

Przejdź do technologii

Fleet

...ANALIZY Twojego sprzętu

Nie lekceważ znaczenia dobrego zarządzania sprzętem dla bezpieczeństwa Twoich pracowników. Odpowiedz na następujące pytania: czy korzystasz z urządzeń wyposażonych w najnowsze technologie bezpieczeństwa, aby chronić Twoich pracowników? Czy od razu wiesz, które urządzenia wymagają przeglądu? Nieprawidłowo naprawiony sprzęt jest przyczyną dużej części obrażeń na placach budowy. Analiza produktywności i parku maszyn zapewnia niezbędną przejrzystość, a tym samym bezpieczeństwo pracowników.

Przejdź do usług

ON!Track

…ORGANIZACJI PRACY istotnej dla bezpieczeństwa

Czy musisz serwisować lub kalibrować swój sprzęt? Kiedy pracownik musi odnowić swoje certyfikaty i szkolenie? Gdzie Twój zespół może znaleźć dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje? Bezpieczeństwo pracy oznacza również kontrolę dokumentacji i dostarczanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem - jak chociażby dostarczanie instrukcji obsługi, które jest wymagane prawnie. Dla wielu przedsiębiorców jest to najbardziej pracochłonna część aspektu bezpieczeństwa pracy. Pomocne może być oprogramowanie, które przejmuje większą część takich wymagających zadań.

Przejdź do oprogramowania