Image alt text (optional)

Ochrona przed pyłem budowlanym na placu budowy

Dlaczego należy unikać pyłu budowlanego?

Pył stanowi poważne zagrożenie dla ludzi. Każdy, komu kiedykolwiek zdarzyło się oddychać w zapylonym pomieszczeniu, doskonale o tym wie. Powszechnie wiadomo również, że drobny pył może powodować poważne, długotrwałe skutki – począwszy od astmy, po wzbudzającą lęk pylicę. To oczywiste, że chcesz i musisz chronić swoich pracowników przed ryzykiem przewlekłej choroby zawodowej, gdyż skorzystają na tym nie tylko Twoi pracownicy. Ochrona przed pyłem budowlanym przyczynia się również do sukcesu Twojej firmy.

Jakie są rodzaje pyłu budowlanego?

W budownictwie występuje przede wszystkim drobny pył kwarcowy, drzewny i azbestowy, który unosi się w powietrzu i może stanowić zagrożenie dla Twoich pracowników. Jest on rakotwórczy i może powodować choroby, takie jak nowotwory płuc, nosa i zatok przynosowych:

Pył kwarcowy

Pył kwarcowy (krzemian krystaliczny) powstaje podczas wiercenia, cięcia i dłutowania w betonie, cegłach, płytkach i piaskowcu − czyli w prawie każdym zastosowaniu z użyciem materiału powszechnie występującego na placu budowy, bez względu na branżę. Tego rodzaju pył jest szczególnie niebezpieczny i w większości przypadków jest czynnikiem powodującym pylicę lub krzemicę.

Pył drzewny

Pył drzewny powstaje podczas piłowania, frezowania, wiercenia i szlifowania drewna. W przemyśle budowlanym pył drzewny związany jest głównie z suchą zabudową oraz konstrukcjami z drewna i jest często lekceważony.

Drewno i pył z twardego drewna, szczególnie z drewna bukowego lub dębowego, mogą powodować choroby, takie jak nowotwory nosa i zatok oraz pylicę.

 

Pył azbestowy

Pył azbestowy stanowi problem głównie podczas prac renowacyjnych w pomieszczeniach i może wywołać chorobę zwaną azbestozą. Ma ona podobne objawy do krzemicy i może prowadzić do nowotworu pluc . Chociaż azbest jest zakazany od 2005 roku, to według ekspertyzy przeprowadzonej przez wielobranżowe stowarzyszenie inżynierów niemieckich VDI, tynk, masę szpachlową i/lub klej do płytek zawierające azbest można znaleźć w ok. 25% wszystkich istniejących budynków sprzed 1995 roku.

Jak niebezpieczny dla zdrowia jest pył budowlany?

Wdychany pył budowlany, zwłaszcza drobny pył występujący w powietrzu, jest szkodliwy dla zdrowia, ponieważ osadza się w drogach oddechowych i uszkadza układ oddechowy i tkanki, powodując chorobę nowotworową, choroby układu krążenia i serca. Jeśli drobne cząsteczki pyłu pozostają w płucach przez lata, dostając się stamtąd także do krwiobiegu, zwiększa się ryzyko zachorowania na cukrzycę, a także ryzyko udaru mózgu lub zawału serca. Dlatego ochrona przed pyłem budowlanym ma kluczowe znaczenie dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Szczególnie niebezpieczny i często występujący pył kwarcowy może w dłuższym okresie czasu spowodować następujące choroby: 

 • astmę
 • azbestozę
 • trwałe podrażnienie oczu i skóry 
 • krzemicę płuc (pylicę)
 • nowotwory nosa, zatok przynosowych i gardła 

Systemy odpylające firmy Hilti zmniejszają ryzyko wystąpienia takich chorób i mogą zapewnić ochronę przed pyłem pracownikom następujących branż narażonych na niebezpieczeństwo związane z zanieczyszczeniem drobnym pyłem (pył kwarcowy lub pył drzewny):

 • Budownictwo, szczególnie w sektorze HVAC, 
 • przemysł elektryczny
 • sucha zabudowa
 • przemysł metalowy
 • przemysł szklarski
 • przemysł ceramiczny
 • przemysł materiałów budowlanych
 • przemysł kamienia naturalnego

Co to jest krzemica płuc, zwana także pylicą?

Pylica krzemowa jest najczęstszą chorobą zawodową. Groźne jest to, że chorobę tę często rozpoznaje się dopiero po latach. Jest ona nieuleczalna, a zapobiec jej można tylko poprzez stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych! Pylica lub przewlekła krzemica spowodowana jest nadmiernym narażeniem na działanie cząsteczek dwutlenku krzemu (pyłu kwarcowego), które znajdują się w drobnym pyle. 

Te cząsteczki pyłu mogą być bardzo niebezpieczne, ponieważ wnikają głęboko w płuca i osadzają się w pęcherzykach płucnych. Z czasem rozwija się tkanka bliznowata, która utrudnia wchłanianie tlenu podczas oddychania. Choroba ta jest nieuleczalna i może być utrzymywana na stabilnym poziomie jedynie dzięki wczesnej diagnozie. Długotrwałe obciążenie płuc pyłem wpływa również negatywnie na pracę serca. 

Jeśli drobny pył przedostanie się przez pęcherzyki do krwiobiegu, wzrasta ryzyko chorób układu krążenia, zawału serca lub udaru mózgu. 

Ładowanie

Co zrobić w przypadku, gdy wdychałeś pył budowlany?

To, że wdychałeś pył betonowy, drzewny lub inny rodzaj drobnego pyłu, nie musi być od razu zauważalne. Zwłaszcza w przypadku krzemicy groźne jest to, że przez długie lata możesz nie mieć żadnych objawów, nawet jeśli wdychałeś dużo drobnych cząsteczek pyłu z powietrza. Dopiero po latach pojawiają się duszności lub uporczywy kaszel podczas wysiłku fizycznego. Dlatego bardzo ważne są pomiary narażenia na pył na placu budowy w celu wczesnego wykrycia zagrożeń i podjęcia odpowiednich środków ochrony przed pyłem. Jeżeli na placu budowy zapylenie jest bardzo intensywne i do płuc dostanie się dużo pyłu budowlanego, wówczas kaszel lub trudności z oddychaniem mogą wystąpić od razu. Skontaktuj się wtedy z osobami odpowiedzialnymi za zarządzaniem pyłem w Twojej firmie, aby uniknąć zapylenia na placu budowy i zwiększyć ochronę przed pyłem. Jeżeli środki ochrony przeciwpyłowej są dostępne, należy pomóc w ich wdrożeniu.  

Na szczęście płuca posiadają mechanizmy samooczyszczania, takie jak makrofagi i komórki rzęskowe wydzielające śluz w oskrzelach. Próbują one przetransportować wdychany pył budowlany z powrotem na zewnątrz. Zapytaj swojego lekarza, w jaki sposób możesz pomóc w tym endogennym zarządzaniu pyłem i uczynić coś dobrego dla swoich płuc.

Ochrona przed pyłem budowlanym z firmą Hilti

Nasze rozwiązania produktowe do bezpyłowej pracy

Ponieważ pył jest nieodłącznym elementem na placu budowy, niezbędne są odpowiednie systemy odpylające.  Oferujemy specjalny sprzęt do poszczególnych prac, takich jak wiercenie, szlifowanie, piłowanie i cięcie materiałów budowlanych. Zapoznaj się z naszą ofertą i pozwól, aby nasi eksperci doradzili Ci w razie potrzeby. 

Zarządzanie pyłem podczas wiercenia

Jeśli chcesz uniknąć pyłu podczas wiercenia, wybierz systemy odpylania, które podłączysz bezpośrednio do wiertarki. Dzięki temu możesz natychmiast odessać powstający pył, a narażenie na pył będzie bardzo niewielkie. 

Znajdź w naszym sklepie odpowiednie urządzenie do podłączenia

Zarządzanie pyłem podczas szlifowania zgrubnego i dokładnego

Zapoznaj się z  osłonami przeciwpyłowymi i odkurzaczami przeznaczonymi na plac budowy, które bezpośrednio odsysają pył powstający podczas prac szlifierskich. Umożliwiają one bezpyłowe szlifowanie betonu i innych mineralnych materiałów budowlanych.

Znajdź odpowiedni system odsysania pyłu do szlifowania zgrubnego i dokładnego

Zarządzanie pyłem podczas piłowania

Jeśli chcesz bezpyłowo ciąć drewno i materiały drewnopochodne, zainwestuj w systemy odsysania pyłu przeznaczone specjalnie do pił. Jeśli używasz akumulatorowej wyrzynarki, kup do niej odpowiedni odkurzacz a do innych rodzajów pił − niezbędne akcesoria.

Znajdź odpowiedni system odsysania pyłu do prac związanych z piłowaniem

Zarządzanie pyłem podczas cięcia i dłutowania

Do bezpyłowego cięcia i rozcinania betonu i innych podłoży mineralnych zalecamy stosowanie specjalnych osłon przeciwpyłowych, które doskonale współdziałają ze szlifierkami kątowymi firmy Hilti.

Znajdź odpowiedni system odsysania pyłu prac związanych z cięciem i dłutowaniem

Jak pył budowlany szkodzi Twojej firmie

Pył budowlany szkodzi nie tylko Twoim pracownikom, ale także Twoim urządzeniom i spowalnia Twoje procesy robocze. Poza tym nieprzestrzeganie przepisów BHP może skutkować sankcjami ze strony organu kontrolnego.

Produktywność: czasochłonne etapy pracy.

Jeśli używasz skutecznych systemów odpylania i generujesz tylko niewielką ilość pyłu, wówczas wysiłek związany z przygotowaniem i innymi pracami na placu budowy jest znacznie mniejszy: nie trzeba oczyszczać terenu budowy ani odpowiednio go zabezpieczony zabezpieczać. Ponadto po zakończeniu prac nie trzeba poświęcać czasu na czyszczenie ścian, powierzchni i podłóg pomieszczeń w mieszkaniu, ani pozostawiać tej czynności klientom.

Zużycie urządzenia: krótsza żywotność urządzenia

Dzięki skutecznym systemom odpylania możesz osiągnąć nawet o 60% dłuższą żywotność swoich narzędzi, co skutkuje ich większą nawet o 20% wydajnością. Jeśli w urządzeniach osadza się mniej pyłu, wówczas nie wymagają one częstego czyszczenia i konserwacji. A jeśli potrafisz także zapobiec awariom swoich urządzeń z powodu przegrzania, zużycia lub zablokowania, możesz zaoszczędzić dodatkowo na kosztach naprawy i czasie oczekiwania na narzędzie.

Wytyczne i kary - grożące sankcje

IW styczniu 2020 roku na szczeblu krajowym i międzynarodowym (unijnym) uchwalono przepisy prawne i dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczą one zarówno obowiązków pracodawców, jak i konkretnych dopuszczalnych wartości, powyżej których wymagane są odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Poniżej znajdują się przykłady kilku takich przepisów: 

 • „(1) Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków BHP z uwzględnieniem okoliczności, które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników podczas wykonywanej pracy. Musi on sprawdzić te środki pod kątem ich skuteczności i − w razie konieczności − dostosować je do zmieniających się warunków. Powinien starać się on przy tym o poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.“ (Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, § 3 Podstawowe obowiązki pracodawcy) 
 • (1) Pracodawca musi podjąć takie środki, aby do szczególnie niebezpiecznych miejsc pracy dostęp mieli wyłącznie pracownicy, którzy zostali wcześniej odpowiednio przeszkoleni.  
 • (2) Pracodawca musi podjąć środki zapobiegawcze w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy, którzy są lub mogą być narażeni na bezpośrednie i znaczące ryzyko, zostali jak najwcześniej poinformowani o takim zagrożeniu oraz o podjętych lub podejmowanych środkach ochronnych. W przypadku bezpośredniego, znaczącego zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, pracownicy muszą być w stanie samodzielnie podjąć odpowiednie środki mające na celu zapobieżenie zagrożeniu i ograniczenie szkód, jeśli nie można skontaktować się ze swoim przełożonym; należy przy tym uwzględnić wiedzę pracowników i dostępne środki techniczne. Pracownicy nie mogą ponosić żadnych negatywnych konsekwencji w wyniku swoich działań, chyba że umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa podjęli niewłaściwe działania.“ (Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, sekcja 9 Szczególne zagrożenia) 
 •  „(1)Pracodawca musi w sposób wystarczający i odpowiedni przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie pracy. Szkolenie obejmuje instrukcje i wyjaśnienia, które są specjalnie dostosowane do danego miejsca pracy lub zakresu odpowiedzialności pracowników. Szkolenie musi odbyć się przy zatrudnianiu pracownika, a w przypadku zmian w zakresie odpowiedzialności, wprowadzenia nowych środków roboczych lub nowej technologii − przed podjęciem pracy przez pracownika. Szkolenie musi być dostosowane do poziomu zagrożenia i − w razie konieczności − powtarzane w regularnych odstępach czasu.“ (Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, § 12 Szkolenie). 

Pełną wersję paragrafów niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy możesz przeczytać w Internecie , w zakładce Ustawy. Dyrektywy unijne z 2017 roku, dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy, można znaleźć w odpowiednim Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od strony 89 lub w języku angielskim na stronie internetowej Eur-lex Europa.

Więcej informacji o przepisach prawnych, sankcjach i systemach zapobiegania zapyleniu można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W jaki sposób moja firma może uniknąć pyłu budowlanego?

Teraz, kiedy już wiesz, jak niebezpieczny jest pył budowlany, pojawia się pytanie, w jaki sposób można promować środki do walki z pyłem w firmie i zapobiegać w ten sposób zapyleniu. Tutaj znajdziesz cenne wskazówki dotyczące zarządzania pyłem:

Dziewięć sposobów na uniknięcie powstawania pyłu budowlanego

1 / 9

Stosuj niskopyłowe metody pracy, aby ograniczyć powstawanie pyłu na placu budowy. Obejmują one np. obróbkę na mokro lub sucho podczas wiercenia, cięcia i rozcinania. Ponadto powinieneś spróbować wiązać pył z wodą. Czy znasz na przykład system zarządzania wodą DD-WMS 100? Dzięki niemu nie tylko pracujesz niemal bezpyłowo, ale jesteś także niezależny od przyłączy wodnych.

2 / 9

Pomagaj w walce z pyłem, używając materiałów i produktów niskopylących wszędzie tam, gdzie to możliwe. Należą do nich np. granulat zaprawy, beton towarowy i gotowy tynk.

3 / 9

Regularnie czyść swoje strefy robocze, zapewnij odpowiednią wentylację i utrzymuj w czystości swoją odzież roboczą i powierzchnie. Nie zamiataj, ponieważ powoduje to unoszenie się pyłu! Zamiast tego użyj odkurzacza budowlanego, aby mniej pyłu dostało się do płuc. Przy okazji: BG Bau zakazuje zamiatania na placu budowy, ponieważ to powoduje wzbijanie się dużych ilości pyłu w powietrze.

Please enter alternative text here (optional)
4 / 9

W celu skutecznego usuwania pyłu, należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać wydajność odkurzacza. W razie potrzeby należy w odpowiednim czasie wymienić filtry i sprawdzić, czy klasa wydajności odkurzacza jest odpowiednia dla danej objętości i klasy pyłu.

Please enter alternative text here (optional)
5 / 9

Niezwykle ważne są środki ochrony osobistej – dotyczy to w szczególności maski przeciwpyłowej. Jeśli podczas danego zastosowania generowana jest duża ilość pyłu budowlanego, zakładanie maski jest rzeczą oczywistą. Noszenie maski zaleca się także w trakcie wykonywania czynności, które potencjalnie generują mniejsze zapylenie.

Please enter alternative text here (optional)
6 / 9

W miarę możliwości należy stosować skoordynowane systemy, składające się z narzędzia roboczego i urządzenia do odsysania pyłu, aby zatrzymać powstawanie pyłu na placu budowy już u źródła. Hilti oferuje wydajne, łączone systemy zapobiegania zapyleniu i odpylania.

Please enter alternative text here (optional)
7 / 9

Używaj odpowiedniego urządzenia do każdego zastosowania, aby uniknąć pyłu budowlanego. Każde generujące pył zastosowanie może być wykonywane na różne sposoby. Przykładem jest montaż bezpośredni zamiast stosowania mocowań wymagających wiercenia.

Please enter alternative text here (optional)
8 / 9

Bądź na bieżąco! Zapobieganie oznacza także szkolenie pracowników w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Podczas szkolenia Hilti na temat bezpieczeństwa w zakresie pyłu Twoi pracownicy dowiedzą się, jak niebezpieczny jest pył budowlany, jakie ma konsekwencje i jakie są środki ochrony przed pyłem na placu budowy.

Please enter alternative text here (optional)
9 / 9

SafeSet jako metoda zastosowania w zakresie chemicznego kotwienia i zbrojenia wklejanego zapewnia najwyższe bezpieczeństwo jeśli chodzi o wartości obciążeń. Metoda ta przewiduje także zastosowanie wiertła rurowego, które odsysa pył budowlany bezpośrednio w miejscu jego powstawania – co znacznie zmniejsza narażenie na pył w czasie wiercenia.