ON!Track 3 Migration How To

 • ON!Track 3 - Jak są migrowane raporty?

 • ON!Track 3 - W jaki sposób migrowane są widoki zasobów?

 • ON!Track 3 - W jaki sposób szablony zasobów są migrowane do ON!Track 3?

 • ON!Track 3 - W jaki sposób migruje się dokumentacja sprzętu?

 • ON!Track 3 - Jak migrowana jest dokumentacja pracownicza?

 • ON!Track 3 - Jak migrowane są materiały eksploatacyjne?

 • ON!Track 3 - W jaki sposób materiały eksploatacyjne są migrowane do poszczególnych lokalizacji?

 • ON!Track 3 - W jaki sposób odbywa się migracja technologii BLE?

 • ON!Track 3 - W jaki sposób odbywa się migracja aktywnej lokalizacji - technologia BLE?

 • ON!Track 3 - Jak są migrowane Lokalizacje?

 • ON!Track 3 - W jaki sposób migrowane są magazyny, budowy i lokalizacje specjalistyczne?

 • ON!Track 3 - Jak są migrowane lokalizacje pracowników?

 • ON!Track 3 - Jak migrowane są pojazdy i kontenery?

 • ON!Track 3 - W jaki sposób migruje się powiadomienia i przeglądy?